Samenvatting vrijdagpreek 1 maart 2019 NL – Men of Excellence

Samenvatting Vrijdagpreek 1 maart 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Taa’wwaz en recitatie van Soerah al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

De laatste tijd hebben we de levens van de Badri Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) besproken. Vandaag zal ik in diezelfde context nog meerdere Sahaba bespreken. De eerste die aan bod komt is Hazrat Kholi-bin-abi-Kholi r.a. Hij vergezelde de Heilige Profeet VZMH in alle Ghazwaat (islamitische oorlogen). Muhammad-bin-Umar vertelt dat hij samen met zijn zoon deelgenomen had aan de Slag van Badr en Muhammad-bin-Ishaq vertelt dat hij samen met zijn broer Malik-bin-abi-Kholi had deelgenomen aan dezelfde oorlog. Hij is overleden in het tijdperk van Hazrat Abubakr r.a.

De volgende Sahabbi is Hazrat Rafaey-bin-Mualy r.a. Hij stierf een martelaarsdood in de Slag van Badr door de hand van Akrama-bin-abu-Jehel.

De volgende Sahabbi die we zullen bespreken is Zualshamileen-bin-Abd-Umar r.a. Hij stond in het algemeen bekend als Aabu-Muhammad r.a.Ibn-e-Hashhaam stelt dat hij zo werd genoemd vanwege zijn gewoonte om zijn linkerhand meer te gebruiken. Hij behoorde tot de Bano-Khiza’aa stam. Hij stierf een martelaarsdood in de Slag van Badr op 30-jarige leeftijd.

Vervolgens hebben we  Hazrat  Rafae-bin-Yazeed r.a. die volgens sommigen ook welRafae-bin-Zaid r.a. werd genoemd. Hij behoorde tot de Aus stam van de Ansaar. Hij had twee zonen. Hij had deelgenomen aan zowel de Slag van Badr als die van Ahad en stierf een martelaarsdood in de Slag van Ahad.

Dan is er nog Hazrat  Zakwan-bin-Qais r.a. Hij emigreerde vanuit Medina naar de Heilige Profeet VZMH in Mekka en werd een Ansaari Mahajir (immigrant) genoemd. Hij had deelgenomen aan de slagen van Badr en Ahad en stierf een martelaarsdood in de Slag van Ahad.

Hazrat Khwaat-bin-Jabeer r.a. was ook een Sahabbi. Hij behoorde tot de Bano-Sa’alba. Hij was de broer van Abdullah-bin-Jabeer r.a. die aangesteld werd door de Heilige Profeet VZMH om de wachtpost te bewaken tijdens de Slag van Ahad. Hazrat Khwaat r.a. was van gemiddelde grootte en is overleden op 74-jarige leeftijd in Median. Hij was samen met de Heilige Profeet VZMH  vertrokken voor de Slag van Badr maar werd verwond door een puntige steen en werd teruggestuurd naar Medina. Hij werd wel meegerekend tot de ontvangers van goederen en beloningen van de Slag van Badr.

Hierna sprak Huzur-e-Anwar over  Hazrat Rabee’a-bin-Aksam r.a., Hazrat Rifaa’-bin-Umro r.a., Hazrat Saraqa-bin-Ka’ab r.a., en Hazrat Asim-bin-Qais r.a. en bad dat Allah de rangen van al deze gewaardeerde Sahaba zou blijven verhogen. Amin.