Samenvatting vrijdagpreek 8 jun 2018 [NL/FR] – Allah’s genade overstijgt alle andere attributen

Résumé du sermon du vendredi 08 juin 2018

Samenvatting vrijdagpreek 8 juni 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehahreciteerde Huzur-e-anwarSoerah Al-Araaf  vers 157 met vertaling.

Huzur zei dat Allah onpeilbare zegeningen heeft geschonken aan de mensheid zoals blijkt uit dit vers, dat Zijn zegeningen alle anderenvervangen. Bijvoorbeeld, de vriendelijkheid en barmhartigheid van Allah tegenover Zijn schepping kent geen grenzen. Zijn goedheid, vrijwilligheid en zorg is van zodanig een omvang dat het alles overspoelt. Het is Zijn welwillendheid dat Hij ontelbare nutsvoorzieningen in de wereld heeft geschapen zonder dat wij er ooit naar gevraagd hebben.

Allah zegt in dit vers dat het Zijn doel niet is om anderen te straffen, maar diegenen die zonde en wandaden tot het uiterste gepleegd hebben zullen getuchtigd en gestraft worden. Er zal echter een tijd komen waarin de mensen die in de hel hun straf uitzitten, ook door Mijn gratie en genade ontheven zullen worden. Huzur-e-anwar zei over deze laatste dagen van de Ramadan, waarover Allah heeft gezegd dat de poorten tot de Hemelen wijd open zullen staan terwijl Satan geketend wordt, alleen volledig benutkunnen worden door diegenen die het gegeven pad op een rechtvaardige manier volgen. De volgers van Satan zullen volharden. Dit is goed nieuws voor mensen die Taqwah (vroomheid) beoefenen en het juiste pad volgen om de zegeningen van Allah te verkrijgen. Streef er dus naar om Taqwah naar uw voordeel te gebruiken en met Taqwah te handelen en de rechten na te leven. De Heilige Profeet VZMH zegt over het naleven van dezerechten: hij die deze maand gebeden aanbiedt, wordt zijn eerdere zonden vergeven. Dus Ramadan is een middel om de nabijheid van Allah te bereiken, de Genade van Allah en vergeving zijn altijd beschikbaar. Men moet dit feit blijven overwegen.

De Beloofde Messias a.s. zegt dat Astaghfar de beste manier is om de gratie van Allah te verkrijgen. Astaghfaris Arabisch en betekent zoveel als Allah vergeving te smeken voor de zonden en fouten die iemand heeft begaan, en Allah te smeken om bescherming tegen de schadelijke gevolgen omdat zonde een vergif is en zeker een gevolg zal hebben, en om Allah om bescherming te vragen tegen zondigen in de toekomst.

Deze dagen moeten we zeker het gebed van Hazrat Adam a.s. reciteren: “Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als Gij ons niet vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren.’ -7:24.

Op het einde bad Huzur dat“Moge er nooit een tijd aankomen waarin wij strafbaar gehouden worden voor onze daden. Moge Allah ons altijd met liefde beschouwen.”Amin.