Samenvatting vrijdagpreek 1 jun 2018 [NL/FR]- Heren van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 1 juin 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 1 juni 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Huzur-e-anwar sprak over een aantal Sahaba (kompanen) van de Heilige Profeet VZMH. Eerst sprak hij over Hazrat Akasha r.a. die opgenomen is bij de  ‘Kabbar’  kompanen (senior metgezel). Hij nam deel aan de strijd van Badr en de Heilige Profeet VZMH schonk hem ook een zwaard. Hij behoorde tot de kompanen waarover de Heilige Profet VZMH had gesteld dat hij zonder vragen Janna (de Hemel) zou betreden. de Heilige Profeet VZMH had ooit gezegd: “vanuit mijn volk zullen 70.000 mensen zonder vragen Jannah betreden en hun gezichten zullen verlicht zijn”. Hierop had Hazrat Akasha de Profeet VZMH gevraagd om voor hem te bidden zodat hij ook tot de 70.000 zou behoren. Een andere Metgezel verzocht hetzelfde gebed maar de Heilige Profeet VZMH zei tegen hem: “Akasha heeft voorrang op jou gehad”.

Hazrat Mirza Bashir Ahmad r.a. schrijft dat er veel factoren aan het licht zijn gekomen met dit verhaal. Eerst zien we de spirituele en visionaire kracht van de Heilige Profeet VZMH wanneer hij zegt dat 70.000 mensen Jannah zullen betreden. Dan zien wij hoe Allah zijn gebed heeft verhoord waardoor hij VZMH Hazrat Akasha kon informeren. Een andere factor is dat hij niet voor de tweede Metgezel had gebeden omdat hij een bericht wou sturen aan de Moslims dat elke man zichzelf moet inspannen voor absolutie.

Een andere Metgezel was Hazrat Khwaja Bin Zaid r.a. wiens dochter vrouw was van Hazrat Abubakar r.a. Hij behoorde ook tot de senior Kompanen en hij had zijn eed afgelegd aan Aqba. Hij nam ook deel aan de strijd voor Badr en werd moedig vechtend gemarteld in de strijd van Ahad. Op de dag van de strijd van Ahad had hij gezegd dat als de Heilige Profeet VZMH een wond heeft geleden zal er voor ons geen excuus zijn bij Allah.

Een andere metgezel was Hazrat Ziyad Bin Labeed r.a. Hij heeft zijn eed afgelegd in Mekka en migreerde een korte tijd na de Heilige Profeet VZMH ook naar Medina. Hij vergezelde de Profeet in alle ‘Ghazwaat’ (heilige oorlogen). De Heilige Profeet VZMH benoemde hem tot verzamelaar van ‘zakaat’ (aalmoezen). Hij behield deze positie ook in de Khilafat-ambtstermijn van Hazrat Umar r.a.

Op het einde bad Huzur-e-anwar dat Allah ons in staat stelt om onze kennis en praktische standaarden te verbeteren en onze nachten door te brengen met bidden.

Huzur-e-anwar zei dat alle Metgezellen in hoog aanzien, dichtbij Allah worden beschouwd? De Beloofde Messias as zegt: “Vele dank aan Allah die alle verdriet verbant. En Salaam aan de Profeet die zuiver van hart is en tot de Hemel leidt. En Salaam aan alle Sahaba die naar deze lente gelopen zijn en verlicht werden met kennis en bekwaamheid in een tijdperk van onwetendheid.” Bij een andere gelegenheid zei de Beloofde Messias as dat de metgezellen zoals leeuwen van het land zijn overdag en priester overnacht, hiermee bedoelde hij dat ze bleven bidden.

Huzur-e-anwar kondigde het gebed in afwezigheid aan voor Mr. Ismail Malagala, een scholier te Oeganda die vanwege hartproblemen overleden is op 25 mei. Hij had Islam Ahmadiyyat omarmd in 1978 en heeft heel zijn leven toegewijd in dienst van Islam. Hij vervolledigde zijn onderwijs in Jamiya Rabwah in 1988 en werkte in Oeganda als religieus geleerde. Hij predikte heel graag en maakte lange tochten op zijn fiets. Hij had een sterke band met het Khilafat. Moge Allah zijn rang verhogen en hem een hoge plaats schenken in Jannah. Amin.