Samenvatting vrijdagpreek 25 mei 2018 – Khilafat: De genade van Allah

Résumé Du Sermon du Vendredi 25 May 2018

Samenvatting van Vrijdagpreek 25 mei 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitative van Surah Al-Fatehah reciteerde Huzur-e-Anwar Ayaat 56-57 van Surah  Al-Noor met vertaling en zei:  In dit Ayaat wordt een belofte van Allah vermeld. Allah heeft een belofte gemaakt dat als dit gebeurt Allah een belonging zal schenken, dewelke Khilafat is, die je prestige en vrede zal schenken na een toestand van vrees. Huzur-e-Anwar zei, dit is een belofte, geen voorspelling. Ze zal zeer zeker geschonken worden aan diegenen die de vereisten vervullen. Indien zij niet in staat zullen zijn om tot God te bidden en skepticisme volledig te vermijden zullen zij niet kunnen profiteren van deze belofte. Wanneer we het hebben over gehoorzaamheid aan de Profeet VZMH dienen we te onthouden dat dat de Heilige Profeet VZMH gezegd heeft dat, wie ook de Ameer (leider) die ik heb aangesteld niet gehoorzaamt, mij gehoorzaamt. Daarom is gehoorzaamheid aan khilafat even essentieel als gehoorzaamheid aan de Profeet VZMH. Er wordt gezegd over het Khilafat van Hazrat Maseeh-e-Maoud dat hij geen oorlog voert, maar schenk aandacht aan Zakaat en financiële offers voor de uitbreiding van de religie en wordt standvastig in Namaz (gebeden).

In Sialkot (Pakistan), hebben de politie en de administratie de handen in elkaar geslagen om onze moskee en een huis dat reeds werd verzegeld door de politie te vernielen. Zij hadden de aanslag echter op voorhand voorbereid en brachten schade toe aan het eigendom. Dit gebouw was meer dan honderd jaar oud. Deze mensen blijven verkondigen dat zij verder Ahmadi moskeeëen zullen blijven vernielen. Huzur-e-Anwar zei dat deze mensen handelen in complete tegenspraak met de essentie van de Heilige Koran en dat hun hersenen geblokkeerd zijn tegen de ware leer van de Quran Kareem.  Dit is de staat waarin zij momenteel verkeren.  Huzur-e-Anwar zei, wat betreft onze staat, ons antwoord is en zal zijn om … Vertaling: ‘ Over mijn droefenis en miserie, zoek ik enkel toeverlaat bij Allah.’

Iemand vroeg aan de Beloofde Messias, wat is de bestaansreden en het doel van de komst van een Khalifa? Hij zei “rechtzetting”.

De Heilige Profeet VZMH verklaarde het belang van gebeden en aanbidding en zei dat op de dag van de vergelding het eerste waarvoor een mens ter verantwoording zal worden geroepen Namaz (gebed) zal zijn. Indien dit als voldoende zal worden beschouwd, zal hij slagen, anders zal hij enkel gezichtsverlies en gebrek lijden. Indien iemand onvoldoende scoort in zijn verplichte gebeden, zal Allah vragen om te zien of er enige vrijblijvende gebeden overblijven zodat de achterstand zodoende ingehaald kan worden. Huzur-e-Anwar zei, Allah zal niet enkel vragen stellen over gebeden tijdens Ramzan, men zal echter ter verantwoording worden geroepen voor gebeden over de  duur van zijn hele leven. Hij zei dat Gebed een bron is waardoor de hemel naar de mens buigt…het huis waar dergelijke gebeden worden onderhouden zal nooit vernield worden. Hadith verhaalt dat indien dit niveau van gebed bestond tijdens de tijd van Hazrat Noah, dat volk zou nooit uitgeroeid zijn geweest. Allah adviseert diegenen die de beloningen van Khilafat ontvangen om hun niveau van gehoorzaamheid te verhogen.  Indien gehoorzaamheid waarachtig en in alle eerlijkheid wordt geadopteerdm verlicht dit het hart en doet het de ziel oplichten. Religieuze rituelen zijn niet zo noodzakelijk als gehoorzaamheid. Maar de vereiste is pure en eerlijke gehoorzaamheid wat op zich het moeilijkste is.

Op het einde zei Huzur-e-Anwar dat de Pakistani’s extra aandacht moeten schenken aan aanbidding en vrijblijvende gebeden. Moge Allah hen in staat stellen om dat ook te doen. Ameen.