Samenvatting Vrijdagpreek 11 mei 2018 – Heren van uitmuntendheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 11 mei 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Huzur-e-anwar zei: van de Sahabba (Kompanen van de Heilige Profeet VZMH) die ik vandaag zal bespreken, is Hazrat Abdullah bin Hajash r.a. de voornaamste. Hij was een neef van de Heilige Profeet VZMH . Hij had de Islam omarmd zelfs vóór de Profeet VZMH naar Dar-e-Arqam ging. Dit was een plek waar alle Moslims samenkwamen om te bidden en over de godsdienst te leren. Hazrat Abdullah r.a. had de Islam aanvaard voor deze plaats werd opgericht. Hazrat Abdullah bin Hajash r.a. kwam in Mekka aan vóór de migratie en ging met zijn stamleden naar Medina nadat hij Mekka met heel zijn familie had verlaten. Huzur-e-anwar zei, tegenwoordig worden Ahmadi’s met dezelfde situatie geconfronteerd in Pakistan. Sommige dorpen zijn helemaal verlaten.

Huzur-e-anwar zei,  wij weten van een incident waarin Hazrat Abdullah bin Hajash r.a.’s gebed werd aanhoord. Op de dag van Ghazwa-e-Ahad zei hij “laat ons bidden tot Allah”. Eerst heeft Saad gebeden “O Allah, wanneer ik de vijand morgen zal confronteren, laat mij de sterkste persoon confronteren, en laat mij zegevierend zijn over hem.” Hierna zei Abdullah Bin Hajash r.a. “O Allah, moge een sterke man mij morgen uitdagen en moge hij mij overwinnen en mijn oren en neus afsnijden, en wanneer ik voor Jou gepresenteerd wordt, mag ik door Jou gevraagd worden voor wie deze afgesneden werden, en wanneer Gij anwoordt, moge Uzeggen “je hebt goedgedaan”. Zijn gebed werd aanvaard. Huzur-e-anwar zei, dit is een heel wrede daad die ongelovigen zouden verrichten. Het is wat de extremistische moslims tegenwoordig doen in naam van religie.

Huzur-e-anwar zei: de tweede Kompaan die ik zal vermelden is Hazrat Ka’ab r.a. Hij verscheen in de strijd van Badr  en werd gemarteld in de strijd van Khandaq (strijd om de geul). Hij behoort tot de Kompanen van Bir’ Mauna. Dit is een site waar de Heilige Profeet VZMH zeventig kompanen naartoe had gestuurd, die allemaal Hafiz-e-Koran (mensen die de Heilige Koran hebben gememoriseerd) en Qaris (mensen die de Heilige Koran volgens de juiste methode reciteren) waren. Met uitzondering van Hazrat Ka’ab r.a. werden ze allemaal gemarteld.

Huzur-e-anwarzei, de derde Kompaan is Hazrat Saleh Shukran. Hij was een Habshi slaaf die behoorde tot Hazrat Abdullah bin Auf. De Heilige Profeet VZMH heeft hem gekocht, volgens sommigen werd hij voorgesteld zonder betaald te worden. Hazrat Saleh nam deel aan de strijd van Badr. Hazrat Jaffer bin Mohammad Sadiq verhaalt dat Hazrat Shukran tot de ‘ehle safa’ behoorde, degenen die voortdurend voor de deur van de Heilige profeet VZMH hebben gezeten. Hij nam deel aan de begrafenis van de Profeet VZMH. Hij isoverleden tijdens de kalifaat van Hazrat Umar r.a.

Huzur-e-anwar zei, volgende op de lijst is Hazrat Malik bin Daqsham r.a. Hij had één dochter. Hij vergezelde de Heilige Profeet VZMH in de strijd van Badr, Ahad, Khandaq en alle veldtochten erna. In de strijd van Badr had Hazrat Malik bin Daqsham r.a. de leider gevangen genomen. Sommigen zeggen over Hazrat Malik bin Daqsham dat hij een hypocrietwas en niet van Allah en Zijn Profeet hield. De Heilige Profeet VZMH zei: “Zeg niet zo. Hij heeft toegegeven om ‘La Ilaha illallah’ (er is geen andere God dan Allah)  gereciteerd te hebben en zoekt Allah’s genoegen”. Huzur-e-anwar zei, dit is een antwoord voor die zogenoemde geleerdendie beschuldigingen uitenen de vrede van het land vernietigen.

Moge Allah de rangen van deze Sahabba blijven verhogen en ons in staat stellen om hetzelfde te doen. Amin.