Samenvatting vrijdagpreek 4 mei 2018 [NL/FR] – Heren van uitmuntendheid: Hazrat Hamza ibn Abdul-Muttalib (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 4 Mai 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 4 Mei 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

De Beloofde Messias zei ooit over de tijd van de komst van de Heilige Profeet VZMH dat de toestand van de Arabieren op zijn slechtst was. Alcohol drinken was een gewoonte en er was geen geloof in God. Maar nadat ze Islam hadden aanvaard werden ze verenigd en er werden hun rechten voldaan. Als Allah wenst, kan Hij dat laten gebeuren. Allah Zegt over de Sahabba (kompanen van de Heilige Profeet VZMH) in de Heilige Koraan:-

Er zijn mensen onder de gelovigen die trouw gebleven zijn aan het verbond dat zij met Allah hebben gesloten. Er zijn enigen onder hen die hun eed hebben gehouden, en anderen die nog wachten en geenszins veranderd zijn; -33:24

Huzur-e-anwar zei dat er tussen deze kompanen ook een aantal waren die hadden meegevochten in de oorlog van Badr en een hoge rang hadden. “Vandaag zal ik spreken over Hazrat Hamza-bin-Mutlib. Hij is gekend als ‘Syed ul Shuhda’ (groot martelaar), ‘Asad ullah’ (leeuw van Allah) en ‘Asad ulRasool’ (leeuw van de Profeet). Hij was de oom van de Heilige Profeet VZMH en hij bekeerde tot de islam in 6 Nabwi.

Op een een dag zat de Heilige Profeet VZMH aan de Safa o Marwa wanneer AbuJehel aankwam en de Profeet VZMH begon te mishandelen. Hij antwoordde niet. Dan sloeg AbuJehel de profeet VZMH op zijn gezegende gezicht. Toch reageerde hij niet. Hazrat Hamza’s huis was aan de overkant van deze plek en zijn dienstmeid was getuige van hetgeen er zich afspeelde maar kon niets doen. Wanneer de Heilige Profeet VZMH vertrok ging ze zich terug bezighouden met haar taken. Wanneer Hazrat Hamza terugkeerde beschreef de dienstmeid heel het incident aan hem en zei: “schaam je je niet dat uw neef zo behandeld werd?” Hazrat Hamza werd woedend en benaderde de bijeenkomst waar AbuJehel trots zijn daden aan het verhalen was aan anderen. Hazrat Hamza sloeg hem hard met zijn boog en zei “Muhammad Rasool Allah reageerde niet op jou maar ik ben gekomen om jou ten schande te maken .” Dan kondigde hij aan dat hij Moslim was geworden. AbuJehel’s vrienden probeerden hem aan te vallen maar hij hield hen tegen.

Dus, op deze manier gaf Allah de Heilige profeet VZMH dezelfde dag een kompaan om op staan tegen AbuJehel. De profeet VZMH migreerde naar Medina met zijn kompanen. Maar de vijanden in Mekka weerhielden zich niet om Moslims te martelen en moesten dus altijd op hun hoede blijven. Hazrat Hamza had ruim de gelegenheid om hen te dienen tijdens die dagen. De Heilige profeet VZMH leerde hen veel gebeden .  Ooit drukte Hazrat Hamza zijn zorg uit over zijn inkomsten. De Heilige profeet VZMH leerde hem deze gebed: “O Allah, ik vraag  U in naam van Isme-Azeem en Rizwan-e-Akbar.” En hij haalde er groots voordeel uit.

Badr. Hazrat Hamza had de kans om een grote dienst te verlenen tijdens ‘Ghazwa-e-Badr’ de oorlog van Badr en hij vocht met grote moed. Umeed-bin-Khalaf was één van de leiders van Mekka. Hij zei over Hazrat Hamza, “Deze man heeft ons de grootste schade bezorgt op de dag van Badr”. Hij heeft even moedig gevochten in de ‘Ghazwa-e-Ahad’ oorlog van Ahad. Op de dag van Ahad was hij voor de Heilige Profeet VZMH met twee zwaarden aan het vechten. Wehshi Aswad lag op hem te wachten en martelde hem. Na de overwinning van Mekka, wanneer deze Wehshi Aswad voor de Profeet VZMH gebracht werd, vertelde hij om niet tot hem te komen en zo ver mogelijk weg te blijven.  Hazrat Hamza was 69 jaar oud wanneer hij gemarteld werd. Wanneer de Heilige profeet VZMH zijn lichaam zag zei hij, “O Hamza Ik zal nooit zo’n verdriet zien”. “Jibra’eel heeft mij het nieuws gegeven dat Hamza de naam ‘leeuw van Allah’ heeft verkregen”. Hij werd op een eenvoudig manier begraven.

Het wordt gezegd over Hazrat Hamza dat hij de rechten van zijn bloedverwanten naleefde. Bij zijn martelaatschap, sprak de Heilige Profeet VZMH tot zijn lichaam en zei “Moge de zegeningen  van Allah op jou neerdalen. Je was zodanig dat niemand jou kan vervangen in zaken van goedheid en vreindelijkheid. Geen verdriet zal tot u komen na vandaag”.

Moge Allah genadevol zijn voor alle Kompanen en hun rangen blijven verhogen. Moge Moslims hun opofferingen altijd onthouden en hun spad volgen.