Samenvatting vrijdagpreek 27 april 2018 – De geliefde Mohammed Osman Chou (Chini Sahib)

Samenvatting Vrijdagpreek 27 april 2018

Gegeven door by Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Na Tashhahud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Alfatehah zei Huzur-e-Anwar:

Recentelijk  is een zeer vooraanstaande en oudere geleerde van de djamaat, Mr. Usman Cheeni, overleden. Hij had een autobiografie  geschreven met alle details van zijn leven en heeft veel geloof-inspirerende incidentenbeschreven. Er is zoveel inhoud over zijn leven en karakter dat er een compleet boek over geschreven kan worden. In feite was hij een praktiserende scholier en een man van God. Hij was een waardig(e) voorbeeld voor alle Waqfeen-e-Zindagi (levenslang in dienst voor de deen) en alle andere Ahmadiyya’s.

Zijn meest opmerkelijke voorbeeld is het vertalen van de Heilige Koraan naar het Chinees. Hij begon met te vertalen in 1986 en vervolledigde zijn taak naar 4 jaren hard werk. Er zijn andere chinese vertalingen van de Heilige Koraan geweest maar een vertaling die gedaan werd door Jamaat-e-Ahmadiyya heeft haar eigen kenmerken en kan niet vergeleken worden. Hij heeft 75 boeken geschreven en heeft 35 boeken vertaald.

Zijn vrouw zei over hem, “Hij was een goede echtgenoot en in feite was hij mijn spirituele leraar. Hij heeft me namaaz (gebed) woord per woord geleerd. Hij was vriendelijkmet iedereen. Hij hieldoveral zijn moeder bij hem. Heel zijn leven draaide rond zijn liefde voor werken. Thuis was zijn belangrijkste taak om de kinderen op te leiden. Hij was eenvoudig van aard. Mr. Usman Cheeni had zijn kinderen altijd verteld dat zijn persoonlijkheid en daden het bestaan van God moeten weergeven. Wanneer hij streng was tegenover zijn kinderen, was het altijd in verband tot gebed.”

Zijn zoon Usman Cheeni schreef, hij vertelde ons altijd om we al onze capaciteiten moesten gebruiken die Allah aan ons geschonken heeft en alle daden voor God verrichten. Hij leerde ons eenvoud, nederigheid en voorrang geven aan anderen boven jezelf. Hij leerde ons om Allah’s sifati  (kenmerkende kwaliteiten) namen te memoriseren. Hij had heel veel respect voor de Kalifaat en was zeer gehecht aan werken voorde djamaat. Een vriend schrijft: hij was heel vroom, toonde goede morele waarden, liefde, oprechtheid en devotie aan. Wanneer hij moerabbi (religieuze geleerde) was in Karachi, profiteerden alle mensen van zijn gebeden, ongeacht Ahmadi of niet-Ahmadi. Zijn liefde voor zijn moeder was buitengewoon.

Hij woonde gezamelijke gebeden regelmatig bijondanks regen of stormen. Hij was enthousiast over prediken en toonde grote ijver wanneer hij begonnen was met prediken. Hij had de kwaliteit van gastvrijheid geërfd en had ontelbare contacten. De Mullabighs (religieuze scholieren) schrijven dat wanneer zij naar China gingen, herkenden mensen hem. Een scholier van de djamaat schrijft dat Mr. Usman Cheeni hen een plek in KallarKahaar (Punjab, Pakistan) toonde waar hij voor meditatie zou komen tijdens zijn ambtsperiode als leraar in Djamiyya Ahmadiyya. Hij was een begunstigde en goede adviseur voor elk persoon. Moge Allah zijn rang verhogen. Amin.