Samenvatting vrijdagpreek 15 jun 2018 [NL/FR] – Belangrijke gebeden om te reciteren

Résumé du Sermon du vendredi 15 juin 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 15 juni 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al-Fatehah zei Huzur-e-anwar:

De Heilige Profeet VZMH heeft gezegd over het belang van vrijdag dat er een moment is tijdens de dag waarop Allah toekent zonder dat ernaar gevraagd wordt. Sommigen zeggen dat de vrijdagpreek deel uitmaakt van het vrijdaggebed en dat dit moment tijdens deze preek aankomt. In ieder geval is het aanbieden van het vrijdaggebed voor alle volwassenen en gezonde personen verplicht.

Huzur-e-anwar zei: Ik heb besloten om alle vrijdaggebeden deze vrijdag te herhalen, waaronder gebeden uit de Koran, gebeden van de Heilige Profeet VZMH en een aantal gebeden van de Beloofde messias a.s. Huzur zei: Ik zal deze prominente gebeden reciteren, diegenen die ze kennen mogen ze in hun hart herhalen en Amin op zeggen. Moge Allah onze gebeden toekennen.

Rabbana aatena…” O onze Heer! Geef ons zegeningen in deze wereld en in de daaropvolgende tijd en red ons van de pijniging van vuur.

Rabbena innena sameana…” O onze Heer! Voorwaar, we hoorden een boodschapper die de boodschap gaf om in Allah te geloven. Zo erkenden we geloof. Oh onze Heer! Vergeef ons onze zonden en ontdoe ons van onze fouten en laat ons na onze de dood de vromen vervoegen.

Rabbena laa tuzigh quloobena…” Oh onze Heer! Laat ons hart niet wankelen nadat U ons gerechtigheid hebt geschonken en ons uw zegeningen hebt geschonken. Inderdaad U bent degene die overvloedig verleent.

Rabbena hublena min azwajena…” Oh onze Heer! Maak onze echtgenoten en onze kinderen rustgevend voor onze ogen en maak ons tot de vooraanstaanden onder de vromen.

Hierna vermeldde Huzur-e-anwar een aantal gebeden van de Beloofde Messias a.s. en zei dat we de Islamitische wereld in het algemeen moeten herinneren in onze gebeden. Moge Allah hen eenheid schenken en mogen zij vijandigheid verwerpen tegenover elkaar. Moge Allah alle vijanden ervan weerhouden de Islam schade toe te brengen. Moge Allah Ahmadi’s vervulling geven, hen redden van het kwaad, hen standvastig houden, mogen ze altijd verbonden blijven aan het systeem van de djamaat en Kalifaat. Moge Allah de ‘waqfeen-e-deen’ (levenslange dienaren van de religie) in staat stellen om de religie met ware ziel te dienen en hen redden van de goddeloosheid en vernietiging van het kwaad. Moge Allah alle krachten weerhouden die Moslims kwaad willen berokkenen en ons redden van hun kwaadwilligheid. Er kan grote schade veroorzaakt worden door hun destructieve krijgslisten, moge Allah ons hiervan redden. Moge Allah de rangen van de martelaren van Ahmadiyyat verhogen. Moge Allah opluchting verlenen aan allen die kampen met moeilijkheden. Amin.