Samenvatting vrijdagpreek 22 jun 2018 – Heren van uitmuntendheid

 

Samenvatting vrijdagpreek 22 juni 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en rectitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Hazrat Ammar-bin-Yasser was een zeer vroege en trouwe metgezel van de Heilige Profeet VZMH. Hij kwam uit Jemen. Toen Deen-e-Haq (Islam) werd geopenbaard, hebben Hazrat Yasser, Hazrat Umaiyya en zijn broer Islam aanvaard. Er wordt gezegd dat hij Sohaib-bin-Sannan ontmoet had in Dar-e-Arqam. Wanneer hij gevraagd werd naar zijn plannen, had hij geantwoord dat het zijn bedoeling was om de gezegden van de Profeet VZMH te beluisteren en het ware geloof te aanvaarden. Wanneer Hazrat Ammar en Hazrat Sohaib Islam hadden aanvaard waren er ongeveer 30 personen die hen reeds waren voorgegaan.

Hazrat Musleh Maoud r.a. zei over de Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) dat de meest en minst bevoorrechte mensen de opportuniteit hebben gehad om de religie te dienen. Hazrat Sammea was een dienstmeid. Abujehl had haar met een speer gemarteld. Hazrat Ammar-bin-Yasser werd op heet zand gelegd. Deze mensen hadden geen stem in Mekka en werden dus gemarteld zodat zij zich konden afkeren van de Islam. Zulke wreedheden werden hen toegebracht dat zij gedwongen werden om dingen te verklaren die onjuist waren. De vijanden hebben hen door middel van marteling gedwongen om zulke dingen te verklaren.

Hazrat Mirza Basheer Ahmad Sahib schreef: De Kafirs (ongelovigen) hebben zulke weerzinwekkende pijnen toegebracht aan Ammar r.a., zijn vader Yasser r.a., en zijn moeder dat alleen het lezen ervan rillingen veroorzaakt. Eens, toen deze gelovigen van de Islam fysieke pijn te verduren kregen, kwam de Heilige Profeet VZMH voorbij. Hij keek naar hen en zei medelijdend “Sabrann Aal-e-Yasser…” “O Aal-e-Yasser, verlaat het pad van uithoudingsvermogen niet, Allah heeft voor jou Jannat bereid als beloning voor dit lijden.”

Huzur-e-Anwar zegt, Ammar-bin-Yasser behoorde tot degenen die Allah heeft beschermd van Satan. Abudarda zou zeggen: Is er iemand die de Heilige Profeet VZHM heeft verteld dat hij veilig is van Satan zoals hij Ammar heeft verteld?

Eén Badri metgezel Hatib-bin-Baltah sprak over een aanval. Allah informeerde de Heilige profeet VZMH. Hij stuurde Hazrat Ali en Hazrat Ammar om een brief te ontvangen van deze vrouw. Khalifa-e-Awwal  (de eerste Kalief) zei dat deze brief voor 10 dirham werd gegeven aan de vrouw en Hatib informeerde het volk van Mekka. Hij werd gevangen door de gemeenschap en hij zwoer dat hij het niet had. Hazrat Umar wou Hatib vermoorden maar de Heilige Profeet VZMH verbood het en zei dat Allah hem vergeven had en het niet zijn intentie was om iemand te schaden.

Op het einde zei Huzur-e-Anwar dat deze Metgezellen getuige waren geweest van de waarheid en hun leven er voor gaven. Er zijn verder nog verhalen over zijn leven die ik in de toekomst zal voorstellen.