Samenvatting vrijdagpreek 29 jun 2018 : Heren van uitmuntendheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 29 juni 2018
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-anwar:
In mijn vorige preek heb ik gesproken over Hazrat Ammar r.a. Er zijn enkele verhalen die ik vandaag ga bespreken. Hazrat Hassan vertelt dat het niet mogelijk is voor een man die door de Heilige Profeet VZMH tot zijn laatste adem werd geliefd, om naar de hel gestuurd te worden. Mensen zeggen dat hij VZMH van Hazrat Hassan hield. Hij (Hazrat Hassan) zei, ik heb hem van één man zien houden en dat was Ammar- Bin- Yasser. De Heilige Profeet VZMH heeft altijd van hem gehouden.
Er wordt gezegd over Ammar- Bin- Yasser dat hij tijdens Ghazwat-al- Asheera de reisgenoot was van de Heilige Profeet VZMH. Hazrat Hassan lag in de modder in een tuin. De Heilige Profeet VZMH zei tot hem, “O Abu-Turab! Zal ik jou niet vertellen over de twee meest vervloekte mannen? Één is de man van de stam van Samud die de pezen van de vrouwtjeskameel heeft overgesneden en de tweede is diegene die jou aanvalt.
Ooit bood hij korte gebeden aan. Wanneer gevraagd zei hij, ik heb geen enkele verandering gebracht in het gebed van de Heilige Profeet VZMH. Hij zei, heb ik de ‘rukuu’ en ‘sajuud’ niet afgemaakt? Hij zei, ik heb gebeden. Eén man heeft (hierover) gelasterd. Ik heb ook voor hem gebeden. Hij was het minst spraakzaam en zou zeggen dat ik de vergiffenis van God afsmeek tegen goddeloosheid.
Vorige week heb ik verteld dat hij naar de verstoorders was overgegaan. Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Sani (de tweede) schrijft dat deze verstoring is ontstaan omdat mensen de verkeerde opvoeding hebben gekregen. Zij bezoeken zelden de hoofdorganisaties. Huzur instrueerde de djamaat om de Koran en religie te leren en om in contact te blijven met de hoofdorganisatie zodat elke toekomstige verstoring vermeden kan worden. De kennis van de Koran en religie is voor iedereen toegankelijk. Huzur-e-anwar zei dat MTA een bron van religieuze leer is in dit tijdperk waardoor mensen kunnen leren. Daarnaast zijn er preken en bijeenkomsten. Als je er een goede band mee ontwikkelt is het een schitterende bron van training en coaching en kan het je redden van allerlei destructieve handelingen. De leden van de Jamaat-e-Ahmadiyya moeten dus aandachtig zijn om in contact te blijven.
Een metgezel van de Heilige Profeet VZMH was Hazrat Abu-Lababa. Er is wat tegenstrijdigheid over zijn naam. Sommigen zeggen dat het Bashir is en anderen zeggen dat het Marwan is. In ieder geval behoorde hij tot de twaalf paladijnen van Ansaar. Ter gelegenheid van Ghazwa-e-Badar, wanneer de Heilige profeet VZMH Medina verlaten had en Abdullah- Bin- Maktoob tot Emir (hoofd) had gekozen, opmerkelijk aangezien hij geen zicht had, en om te verzekeren dat de administratie van Mekka in sterke handen bleef, benoemde hij Abu Lababa tot Emir en stuurde hem naar Medina.
Er wordt gezegd over Abu Lababa dat eens hij voelde dat hij een fout had begaan, hij zichzelf aan een pillaar van de moskee zou vastbinden en zei dat hij vastgebonden zou blijven om vergiffenis te smeken totdat hij vergeven werd. Hij droomde dat hij zichzelf had gereinigd. Hazrat Abu-Bakar legde de droom uit en zei dat hij overvallen zou worden door een soort van verdriet. Hazrat Umme-Salma zei dat het nieuws van Abu Lababa’s vergiffenis in mijn huis werd ontvangen. Ik zag de Heilige Profeet VZMH glimlachen en hij zei dat Abu Lababa werd vergeven.
Ter gelegendheid van de overwinning van Mekka was Hazrat Abu Lababa samen met de Heilige Profeet VZMH, hij hield de vlag vast. Er wordt gezegd dat hij in de tijd van Hazrat Ali r.a. overleden is. Een andere versie is dat hij in de tijd van Hazrat Usman r.a. overleden is. Moge Allah zijn rang blijven verhogen. Amin.
Op het einde kondigde Huzur-e-anwar twee (sterf)gebeden in afwezigheid aan.