Samenvatting vrijdagpreek 6 juli 2018 – Heren van uitmuntendheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 6 juli 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-anwar:

De laatste tijd bespreken wij de volgelingen van de Heilige Profeet VZMH die deel hebben genomen aan de slag van Badr. Er zijn velen die niet vermeld worden in de geschiedenis maar omdat ze deelgenomen hebben aan de slag van Badr hebben ze een hoog en eerbiedwaardig statuut. Sommige namen van deze volgelingen lezen als volgt:

Hazrat Zubair bin Qais r.a., Hazrat Anies bin Qatada r.a., Hazat Malil bin Dabrah r.a., Hazrat Naufil bin Abdullah r.a., Hadzrat Wadiya bin Umroe r.a., Hazrat Suraqah bin Umroe r.a. (hij was de gelukkige volgeling die deelnam aan Bait-e-Rizwan), Hazrat Ibaad r.a., Hazrat Abu Ziaah r.a.

Hazrat Ansah r.a. was een slaaf die bevrijd werd door Rasulullah VZMH. Hij was een zodanig trouwe volgeling dat zelfs alvorens hij wou gaan zitten hij eerst toestemming vroeg aan de Heilige Profeet VZMH.

Hazrat Mursad bin Abi Mursad r.a. werd gemarteld. Er kwamen 6 mensen uit de stammen Adel en Qarah naar de Heilige Profeet VZMH die deden alsof zij moslims waren. Ze vroegen aan de Profeet VZMH om iemand te sturen die hen de Islam zou onderrichten. Hij VZMH stuurde sommige volgelingen waaronder ook Hazrat Mursad r.a.  Maar toen zij aankwamen ontdekten zij de slechte intenties van de stammen en werden zij vervolgens allemaal gemarteld.

Hazrat Mujazer r.a.

Hazrat Habbaab bin Manzer nam deel aan alle oorlogen waarin de Heilige Profeet VZMH had meegevochten en tijdens de slag van Badr had hij zelfs tactisch advies gegeven aan de Heilige profeet VZMH. De Profeet VZMH was stemde hiermee in en implementeerde deze tactiek.

Hazrat Raffaa bin Raafe r.a. nam deel aan Bait-e-Aqaba en nam ook deel aan alle oorlogen aan de zijde van de Heilige Profeet VZMH.

Huzur-e-anwar zei dat hij in zijn vorige preek over Hazrat Omroe bin Al Aas r.a. en Hazrat Amir Mawiya r.a. had gesproken en Huzur legde uit dat sommige mensen hun karakter aanvallen voor fouten die zij begaan hadden. Huzur zei dat wij hen niet met de vinger mogen wijzen maar beter naar onszelf zouden kijken. Allah heeft een genadevol karakter.

Moge Allah ons in staat stellen om altijd verenigd en rechtvaardig te  blijven.