Samenvatting Vrijdagpreek 8 Jul 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

 

KJ-Summary-NL-20220708                      KJ-Summary-UR-20220708

 

 

Samenvatting vrijdagpreek 8 Juli 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Soerah al-Fatihah zei Hazoor,

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba):  Ik heb het over de expedities die Hazrat Abu Bakr (ra) ondernam in de strijd tegen de rebellerende afvalligen. De elfde expeditie was tegen de rebellen van Jemen. Deze werd geleid door Hazrat Muhajir bin Abu Umayya (ra) die door Hazrat Abu Bakr (ra) naar Jemen was gestuurd om Aswad Ansi te bestrijden.

Hazrat Muhajir bin Abu Umayya (ra) was de broer van de vrouw van de Heilige Profeet (vzmh), Hazrat Umm-eSalama (ra). In de slag van Badr vocht hij nog met de Mekkanen tegen de Moslims. Twee van zijn broers werden gedood. Er wordt vermeld dat hij na zijn bekering tot de Islam, om een of andere reden, niet in staat was om deel te nemen aan de slag van Tabuk, waarvoor de Heilige Profeet (vzmh) boos op hem was. Ooit toen Hazrat Umm-e-Salama (ra) bij de Heilige Profeet (vzmh) was, verzocht zij de Heilige Profeet (vzmh) om haar broer te vergeven. De Heilige Profeet (vzmh) vergaf hem en stelde hem als leider aan over de Kinda stam in Jemen. Hij kon niet meteen naar Jemen reizen vanwege zijn ziekte. Later voerde Hazrat Abu Bakr (ra) deze instructie van de Heilige Profeet (vzmh) uit. De geschiedenis verhaalt dat rebellie en afvalligheid in Jemen waren begonnen terwijl de Heilige Profeet (vzmh) nog leefde. De leider van deze opstanding was een persoon genaamd Aswad Ansi. Hij noemde zichzelf Rahmaan-ulYemen zoals Musailma zichzelf de titel van Rahmaanul-Yamamah toe eigende. Hij beweerde ook openbaring en profeetschap van God te krijgen. De Heilige Profeet (vzmh) had van Allah een voorspelling gekregen over twee valse eisers.

Het is vermeld in een Hadith dat de Heilige Profeet (vzmh) eens zei: In mijn droom zag ik dat twee gouden armbanden om mijn hand werden gedaan die mij niet bevielen. Allah gebood mij toen erop te blazen. Toen ik dat deed, verdwenen zij. Ik interpreteerde dit als een verwijzing naar twee valse eisers die tegen mij zullen opstaan, te weten Aswad Ansi van Jemen en Musailma van Yamamah. Jemen werd geregeerd door de Perzische koning wiens gouverneur Bazaan heette. De geschiedenis verhaalt dat toen de Heilige Profeet (vzmh) de Perzische Koning uitnodigde om de Islam te aanvaarden, hij woedend werd en aan de gouverneur van Jemen schreef dat hij de Heilige Profeet (vzmh) moest aanhouden en presenteren voor de Koning. Bazaan stuurde twee mannen hiervoor. Toen deze mannen bij de Heilige Profeet (vzmh) aankwamen, vertelde de Profeet (vzmh) hen dat mijn Allah mij heeft verteld dat afgelopen nacht uw koning door zijn zoon is vermoord. De Heilige Profeet (vzmh) nodigde Bazaan ook uit om de Islam te accepteren en bood aan dat hij over Jemen zal blijven regeren als hij dat deed. Toen Bazaan de waarheid vernam en zag hoe de profetie van de Heilige Profeet (vzmh) werd vervuld, aanvaardde hij de Islam. Hij bleef over Jemen regeren. Na zijn dood benoemde de Heilige Profeet (vzmh) anderen in Jemen.

In deze tijd claimde Aswad Ansi hier het profeetschap en had veel volgelingen. Hij deed alsof Gods engel tot hem kwam en de plannen van zijn vijanden onthulde. Veel onwetende mensen volgden hem omdat de islam hier nog niet volledig was gevestigd. Hij verkondigde ook de leuze van nationalisme door te zeggen dat Jemen alleen voor Jemenieten is, wat ook mensen naar hem toe bracht. Hij viel verschillende gebieden aan en werd geleidelijk aan machtig. Hij trouwde ook met geweld met de weduwe van gouverneur Bazaan, die Azaad heette. De Heilige Profeet (vzmh) droeg het volk van Jemen op om tegen Aswad Ansi in opstand te komen. Toen zij hun veldtocht begonnen, werd Aswad Ansi zwak. Uiteindelijk, met de hulp van Bazaan’s weduwe,Azaad, waren de Moslims in staat om zijn kasteel te infiltreren en hem te doden. Er wordt vermeld dat de Heilige Profeet (vzmh) was overleden voordat het nieuws Medina bereikte. Na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh), ontstond er een andere opstand in Jemen onder leiding van Amar bin Adi en Qais. Om tegen hen te vechten, stuurde Hazrat Abu Bakr (ra) Hazrat Muhajjir bin Abu Umayya (ra) met zijn leger. Hazrat Muhajir (ra) liet deze beide rebellenleiders arresteren en naar Hazrat Abu Bakr (ra) brengen. De geschiedenis verhaalt dat er geen duidelijk bewijs tegen hen was. Hazrat Abu Bakr (ra) vroeg hen ‘schamen jullie je niet voor de dagelijkse nederlaag?. Als jullie de ware godsdienst van God zouden steunen, zou het beter voor jullie zijn.’ Hij vergaf hen beiden en bracht hen terug naar hun stammen. Vele historici hebben Hazrat Abu Bakr (ra) geprezen voor deze daad omdat het eenheid bracht in dat gebied en beide personengesteund door hun naties speelden later een cruciale rol in Islamitische overwinningen.