Samenvatting Vrijdagpreek 1 Jul 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220701                KJ-Summary-NL-20220701

KJ-Summary-EN-20220701               KJ-Summary-UR-20220701

 

Samenvatting vrijdagpreek 1 Juli 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Soerah al-Fatihah vertelde Hazoor,

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), dat hij verder zou gaan met de incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) en zijn expedities om de rebellen te bestrijden in zijn tijdperk.

Hazoor (aba) zei dat hij het over de negende expeditie zou hebben. Deze had plaatsgevonden in Bahrain. Alle ongelovigen vergaderden in Hutam terwijl de moslims bij Hazrat ‘Ala (ra) verzamelden. Beide groepen bouwden loopgraven voor hun legers. Ze zouden elkaar kruisen om te vechten en terugkeren nadat de gevechten van de dag waren beëindigd. Dit duurde een maand. Uiteindelijk werd de vijand verslagen.

Hazoor (aba) zei dat Hazrat Muthanna bin Harithah (ra) ook een cruciale rol speelde door Hazrat ‘Ala (ra) te steunen en de huichelarijte elimineren die in Bahrein was ontstaan. Hij veroverde Qateef en Hajar en versloeg de Perzische leger die de huichelaarshielpen. Hazrat ‘Ala (ra) ontving het nieuws van het volk van Bakr bin Wa’il die hem gerust stelde dan zij standvastige moslims waren en hem zouden steunen. De huichelaarshadden vergaderd in Dareen. Hazrat ‘Ala (ra) vertlede de moslims van Bakr bin Wa’il en zette ze aan om naar voren te komen om deze huichelaars te bestrijden

Hazoor (aba) zei dat de moslims langs de zee moesten reizen om Dareen te bereiken. Hazrat ‘Ala (ra) verzamelde mensen en vertelde hen dat God de stammen van Satan had verzamelden dat zij de oceaan moesten doorkruisen om Dareen te bereiken. Doordat ze eerder mirakels gezien hadden gingen ze akkoord en leidden hun rijdieren de oceaan in,vanwaarze in de oceaan naar Dareen konden reizen.

Sommigen zeggen dat het mogelijk was dat de moslims daar met schepen geraakten maar dit wordt niet vermeld in deverslagen. Er wordt alleen vermeld dat zij viade oceaan konden reizen en hun bestemming bereikten.

Hazoor (aba) citeerde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) om mirakels uit te leggen, zoals Mozes’ (as) splitsing van de zee. Hij zei dat volgens de Heilige Koran, God had Mozes (as) geïnstrueerd om zijn staf in dezee te slagen, waardoor er een pad ontstond in de oceaan met aan weerszijden opstijgend water. Het is belangrijk om te begrijpen dat alle mirakels van God komen en de menselijke inspanning er geen invloed op heeft. Daarom was het slaan van zijn staf door Mozes een symbolische gebaar. Het betekent ook niet dat de zee echt gespleten was. In feite zijn de woorden die in de Heilige Koran worden gebruikt ‘Faraq’ en ‘Anfalaq’ wat betekent gescheiden zijn, aangeven dat de zee bij eb was toen Mozes (as) er doorheen ging. Wanneer Farao’s leger arriveerde en langs hetzelfde pad probeerde te gaan, zag hij Mozes obstakels passeren die door God voor hem waren geschapen.De zee bereikte vloed waardoor het grootste deel van zijn leger verdronk. Er staat over Napoleon geschreven, wanneer hij Egypte aanviel kon hijdoor de Rode Zeegang terwijl het tij laag was en hij kon zijn leger netredden, toen de vloed begon te naderen.

Hazoor (aba) zei dat moslims Dareen konden bereiken door de zee heen te kruisen wanneer het getij laag was en na een felle strijd versloegen ze de huichelaars.

De tiende expeditie vertrok onder leiding van Hazrat Suwaid bin Muqarrin (ra) die door Hazrat Abu Bakr (ra) geïnstrueerd werd om te vertrekken in de richting van de regio in Jemen, Taihama. Hazrat Suwaid (ra) aanvaardde de Islam in 5 AH. Zijn andere aanspreektitel was ‘Abu Adi’ en hij behoordde tot de Mazina stam. Deze veldslag werd ook door de moslims gewonnen en Hazrat Abu Bakr (ra) werd erover geïnformeerd.

Hazoor (aba) sprak dan over een aatal overledenen en zei dat hij hun gebeden in afwezigheid zou leiden.