Samenvatting Vrijdagpreek 24 Jun 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220624             KJ-Summary-NL-20220624

KJ-Summary-EN-20220624            KJ-Summary-UR-20220624

 

Samenvatting vrijdagpreek 24 Juni 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Soerah al-Fatihah zei Hazoor,

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), dat hij verder zou gaan met de incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) en over zijn expedities om de rebellen te bestrijden.

 

Hazoor (aba) zei dat de zevende expeditie gestuurd werd onder leidingvan Hazrat Khalid bin Sa’eed bin Aas (ra). Hij behoorde tot de voornaamsten om de Islam te aanvaarden. Het is opgenomen door sommigen dat hij de derde of de vierde persoon was om de Islam te aanvaarden; Anderen zeggen dat hij de vijfde persoon was. Hij droomde dat zijn vader hem naar een vuur aan het duwen was terwijl de Heilige Profeet (sa) hem tegenhield en voorkwam dat hij in het vuur zouvallen. Wanneer Hazrat Khalid bin Sa’eed bin Aas (ra) deze droom overleverde aan Hazrat Abu Bakr (ra), werd hem verteld dat Allah hem wou redden. Hazrat Mohammad (sa) is de Heilige Profeet van Allah. Als Hazrat Khalid bin Saeed (ra) hem zou aanvaarden zou hij gered worden, maar zijn vader zou in het vuur gaan.

 

Hierna ging Hazrat Khalid (ra) naar de Heilige Profeet (sa) toe en vroeg wat het betekende waartoe hij geroepen werd. De Heilige Profeet (sa) zei dat hij geroepen werd tot God, Wie Eén is zonder enige partner, dat Muhammad (sa) Zijn boodschapper is en om het aanbidden van beelden te verlaten, die noch schade noch voordeel kunnen opleveren. Hierop aanvaardde Hazrat Khalid (ra) de Islam en de Heilige Profeet (sa) was heel tevreden.

 

Hazoor (aba) zei dat wanneer de vader van Hazrat Khalid (ra) over zijn bekering hoorde, stuurde hij zijn andere zonen om hem te vinden. Wanneer zij hem vonden namen ze hem terug naar hun vader, die hem hard sloeg en uitschold. Ondanks dit bleef Hazrat Khalid (ra) resoluut. Wanneer zijn vader hem bedreigde met de woorden dat hij niet meer voor hem zou zorgen antwoordde hij dat God de middelen zou verschaffen om zijn leven in stand te houden.

 

Hazoor (aba) zei dat de vader van Hazrat Khalid (ra) tot de prominente personen in Mekka behoorde en dat hij moslims ernstig zou kwellen. Eens was hij ziek geworden en hij zei dat als hij ooit zou genezen zou hij ervoor zorgen dat Moslims nooit in Mekka zouden kunnen bidden. Wanneer Hazrat Khalid (ra) hierover vernam, bad hij dat zijn vader nooit zou genezen en het was gedurend deze ziekte dat zijn vader overleed.

 

Hazoor (aba) zei dat Hazrat Khalid (ra) behoorde tot degenen die naar Abessinië migreerden. Hij zou samen met de Heilige Profeet (sa) deelnemen aan bepaalde veldslagen. Hij had altijd zijn spijt uitgedrukt dat hij niet kon deelnemen aan de Slag van Badr. De Heilige Profeet (sa) vertelde zei, “Benje niet gelukkig dat andere moslims één keer zijn geëmigreerd, terwijl jij de kans kreeg om twee keer te emigreren”. Hazrat Khalid (ra) is ook vermeld als een van de metgezellen die de openbaringen zou optekenen die door de Heilige Profeet (sa) werden ontvangen.

 

De Heilige Profeet (sa) had Hazrat Khalid (ra) aangesteld als de verzamelaar van Jemen. Na de dood van de Heilige Profeet (sa) keerde Hazrat Khalid (ra) terug naar Medina. Wanneer Hazrat Abu Bakr (ra) aan hem vroeg waarom hij terugkeerde, antwoordde Hazrat Khalid (ra) dat hij niet het hart had om voor iemand anders te werken na gewerkt te hebben voor de de Heilige Profeet (sa). Hazrat Khalid (ra) had zelfs geaarzeld voor hij de eed had gezworen aan de hand van Hazrat Abu Bakr (ra). Na een tijd gaf hij zich over aan Hazrat Abu Bakr (ra).

Hazoor (aba) zei dat Hazrat Khalid (ra) gedurende het tijdperk vanHazrat Abu Bakr (ra) aangesteld werd als leider van verschillende legers. Het is opgenomen dat hij tijdens deze veldslagen gemarteld werd.