Samenvatting Vrijdagpreek 15 Jul 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220715                KJ-Summary-NL-20220715

KJ-Summary-EN-20220715                KJ-Summary-UR-20220715

 

Samenvatting vrijdagpreek 15 Juli 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Soerah al-Fatihah zei Hazrat Khalifatul Masih V (aba),dat hij zou verder gaan met de expedities van de moslims tegen de afvalligen in het tijdperk van Hazrat Abu Bakr (ra).

 

Huzoor (aba) zei dat hij de expedities van de Hazrat Muhajir (ra) en Hazrat Ikrimah (ra) naar Kinda en Hadhramaut aan het behandelen was. Wanneer Hazrat Muhajir (ra) zijn situatie in San’a bevestigde, schreef hij een brief naar Hazrat Abu Bakr (ra) met betrekking tot zijn activiteiten. Hazrat Abu Bakr (ra) schreef naar Hazrat Muhajir (ra) om te zeggen dat hij zich moest vervoegen bij Hazrat Ikrimah (ra) en dat beiden naar Hadhramaut moesten reizen. Wanneer het volk van Kinda de Islam aanvaardde in het tijdperk van de Heilige Profeet (sa), werd besloten dat Zakaat (aalmoezen) moest gespendeerd worden aan Hadhramaut, terwijl de aalmoezen voor Kinda vanuit Hadhramaut verzameld moesten worden, zodat het geld samen werd besteed.

Na de dood van de Heilige Profeet (vzzh) konden de volkeren van Hadhramaut en Kinda niet tot een akkoord komen en ze stopten met het betalen van Zakat. Hazrat Ziyad (ra) die gouverneur was, wachtte voor de aankomst van Hazrat Muhajir (ra) en Hazrat Ikrama (ra) en besloot geen onmiddelijke actie tegen hen te ondernemen. Uiteindelijk kwamen de drie legers samen en ze versloegen de rebellen van Hadhramaut en Kinda. Ongeveer 1000 gevangenen en hun leider Ash’as werden naar Hazrat Abu Bakr (ra) gestuurd zodat hij zelf een beslissing over hen kon maken. Hazrat Abu Bakr (ra) berispte Ash’as voor zijn daden maar vergaf hen allen na een tijd.

Hazoor (aba) zei dat deze de laatste veldslagen waren tegen de rebelse apostaten. Waarna, de wijdverspreide rebellie werd ontworteld en alle stammen ondergebracht werden onder de islamitische heerschappij. Hazrat Abu Bakr (ra) gaf Hazrat Muhajir (ra) de keuze om ofwel in Hadhramaut of in Jemen als gouverneur te dienen. Hij koos Jemen.

Hazrat Abu Bakr (ra) schreef aan de gouverneurs van verschillende gebieden en adviseerde hen dat zij alleen zulke mensen in het bestuur aanvaardendie niet bevlekt zijn  door apostasie of opstand.

Hazoor (aba) zei dat verschillende hedendaagse historici verklaarden dat deze oorlogen gevochten werden tegen degenen die zich keerden tegen de Islam en waarvoor zij door het zwaard gedood moesten worden. Wanneer we de geschiedenis bestuderen zien we echter dat de Heilige Profeet (vzzh) nooit een oorlog begon tegen iemand die hem niet wou aanvaarden als profeet. Het was altijd een opstand tegen een mosliminstantie of wanneer zij geen Zakat wilden betalen.

Hazoor (aba) verwees naar de uitleg van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra), wie uitéénzette dat de valse verklaringen tot profeetschap niet de reden was voor deze veldslagen in tegenstelling tot wat beweerd wordt door Modudi sahib. In feite hadden Musailma, Aswad, Sajjah en Khuwailid allemaal zelfstandig valse verklaringen tot profeetschap geuiten hun volgers verzetten hen tegen de overheid en maakten hun eigen regels. Mensen weigerden ook om aalmoezen te geven en vielen Medina aan.

Hazoor (aba) zei dat de rebellie na deze veldslagen werd uitgeroeid. Een historicus schrijft  dat de manier waarop Hazrat Abu Bakr (ra) de opstand in slechts één jaar uitschakelde en in combinatie met zijn ongeëvenaarde leiderschapskwaliteiten, tonen aan dat hij werkelijk Goddelijke hulp kreeg.