Samenvatting Vrijdagpreek 8 Jan 2021 – Uitgaven in naam van Allah, Waqf e Jadid 2021

Résumé du Sermon du vendredi 8 Janvier 2021

KJ-Summary-EN-20210108           KJ-Summary-UR-20210108

 

Samenvatting vrijdagspreek 08 januari 2021

Gegegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, reciteerde Hazrat Khalifatul Masih de volgende vers:

“Wie aan Allah het goede deel afstaat, Hij zal het voor hem vele malen vermenigvuldigen en Allah vermindert en vermeerdert en tot Hem zult gij worden teruggebracht”.(2:246)

In dit vers wordt een lening vermeld die aan Allah gegeven moet worden. Dit betekent niet dat Allah in nood is van de rijkdom van de mens. Dit betekent dat degene die in naam van Allah zal uitgeven, Allah zal hem een voortreffelijk beloning schenken.  Finaciële opofferingen worden vaak vermeld in de Heilige Koran, om de religie van Allah te vestigen en om de mensheid te dienen.

Allah heeft een ‘goede lening’ vermeld. Dit betekent dat een financiële opoffering vanuit eigen akkoord en tevredenheid van het hart moet zijn. Dan wordt de belofte van Allah’s beloning vervuld.

De Beloofde Messias(as) legde dit vers uit en stelde dat sommige dwazen denken dat Allah hier in nood is, Hij vraagt om een lening. Dit betekent dat, Ik zal het verveelvoudigd teruggeven. Wie rechtvaardige daden voorstelt aan Allah, wordt door Allah meerdere keren terug beloond.

In verband met financiële opoffering zijn Ahmadi’s van elk klasse bewust dat zulke opofferingen niet alleen vrede van het hart geven maar dat deze door Allah ook verveelvoudig beloond worden. Er zijn veel Ahmadi’s die zelfs geen wereldse beloning verwachten. Zij opofferen alleen in naam van Allah. Allah blijft hen echter teruggeven.

Hazrat Khalifatul Masih (atba) stelde veel incidenten voor van Ahmadis en hoe ze opofferden en bijgevolg Allahs genoegen verdienden. We zie duizenden voorbeelden in de Jamaat.

Sommige Ahmadi’s vragen waarom ze zulke incidenten niet getuigen tijdens hun leven? Zij moeten Istighfar (Allahs vergiffenis zoeken) doen en nadenken of ze echt voor Allah aan het opofferen zijn? Indien wel, zou dit vraag in de eerste plaats niet opkomen. Allah beloont zeker op een of ander manier.

Een missionaris uit Guinee Conakry schrijft dat de preek van Hazrat Khalifatul Masih over Waqfe-Jadid luidop in de Moskee werd gelezen. In deze preek werd er vermeld dat de Beloofde Messias(as) had gesteld dat financiële opoffering één van de vijf manieren was om nabijheid tot Allah te bereiken en dat onze harten Allah en rijkdom niet simultaan kunnen liefhebben. Toen hij dit hoorde had een arme, devoot Ahmadi genaamd Musa Sahib zijn hand in zijn zak gestoken en wat hij ook had voorgesteld in naam van Allah. Hij werd gevraagd om wat bij te houden voor zichzelf en tenminste het geld te behouden waarmee hij terug naar huis moest. Hij antwoordde, heb je niet gehoord dat de Beloofde Messias(as) heeft gesteld dat liefde voor Allah en rijkdom niet gezamelijk kunnen blijven? Laat me vandaag dus blijven met de liefde van Allah en hij is daarna te voet naar huis gegaan.

Hazrat Khalifatul Masih (atba) stelt dat wij verbazingwekkende verhalen over trouw en toewijding zien. Onze vijanden beweren dat zij de Jamaat zullen verwoesten. Wie is het die de mensen kan verslaan die Allah op zulke wijze liefhebben? Ongeacht hun pogingen, de Jamaat is door Allah gevestigd en Hij beveiligt het te allen tijde.

Er zijn velen die naar mij schrijven dat ik voor hen moet bidden dat zij hun beloftes in volledige sommen kunenn betalen. Velen bidden vurig en bieden Tahajjud aan voor dit doel. Een materialistisch persoon kan zeggen dat zulke individuelen dwaas zijn. Het zijn echter dwazen waarvan Allah houdt en wiens noden door Hem vervuld worden.

Hazrat Khalifatul Masih (atba) stelde het voorbeeld voor van een tien-jarige jongen uit India die redelijk wat geld dat gespaard. Hij had besloten om dit bedrag aan Waqf-e-Jadid te geven. Hij werd gevraagd, dat wanneer kinderen geld sparen, zij het geld gebruiken om iets te kopen voor zichzelf, waarom had hij dan besloten om dit te geven aan Waqf-e-Jadid? De jongen antwoordde door te zeggen dat hij dit had gedaan omdat dit hetgene was dat God, Zijn Boodschapper(sa) en zijn Kaliefen ons gevraagd hadden om te doen. Zijn Heiligheid (atba) opmerkte dat als dit de mentaliteit is van onze jongeren, welk schade kunnen de tegenstanders van Ahmadiyyat ons dan teweegbrengen?!

Door de genade van Allah is de 64ste jaar van Waqf-e-Jadid nu begonnen. Enkele statistieken van de vorige jaar worden hier gegeven. Totale verzameling was 1.53 miljoen pond, 887000 meer als vorig jaar. Totaal aantal deelnemers: 1.452 million.

Tegen het einde moedigde Hazrat Khalifatul Masih (atba) Ahmadis aan om te bidden voor Ahmadis in Pakistan en Algerije en voor de mensheid in het algemeen.