Samenvatting Vrijdagpreek 15 Jan 2021 – Hazrat Ali (ra); Lancering van MTA Ghana

Résumé du Sermon du vendredi 15 Janvier 2021

KJ-Summary-EN-20210115           KJ-Summary-UR-20210115

KJ-Summary-AR-20210115           KJ-Summary-BN-20210115

Samenvatting Vrijdagpreek 15 januari 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, sprak Hazrat Khalifatul Masih over Hazrat Ali(ra):

Ooit vroeg Hazrat Hasan (ra), de zoon van Hazrat Ali (ra), “hou je van mij?” Hazrat Ali (ra) antwoordde, “Ja, ik hou van je”. Hazrat Hasan (ra) was verrast en vroeg hoe een hart tegelijkertijd van twee wezens kon houden? Is dit geen vorm van Shirk? Hazrat Ali (ra) zei, “ook al hou ik van jou, als mijn liefde voor jou ooit lijnrecht tegenover mijn liefde voor Allah zou komen te staan, dan zou ik mijn liefde voor Allah kiezen.”

 

Hazrat Ali (ra) zou met deze woorden bidden: (vertaling) “O Allah die Kaafi (voldoende), Haadi (gids), Aleem (alles wetend) en Saadiq (waarheidsgetrouw) is, vergeef mij”.

 

Er was eens een persoon die de Koran onderrichtte aan de kinderen van Hazrat Ali (ra). Wanneer ze de woorden Khatam-an-Nabiyyin aantroffen, sprak hij ‘ta’ uit met een Kasrah. Hazrat Ali (ra) vertelde hem om ‘ta’ te lezen met Fatha, niet met Kasrah. Het woord ‘Khatam al Nabiyien’ betekent ‘zegel der profeten’, terwijl ‘Khatim al Nabiyien’ betekent ‘iemand die profeten tot een einde brengt’.

 

We vinden een luchtigvoorval waar de Heilige Profeet (vzmh) en zijn Metgezellen (ra) een feestmaal bijwoonden. Zij aten dadels en lieten de pitten naast Hazrat Ali (ra) liggen tot hij alle pitten vond. Mensen zeiden tegen Hazrat Ali (ra), “jijhebt alle dadels opgegeten”. Hazrat Ali (ra) heeft antwoordde hierop op humoristische wijze, “jullie hebben allemaal zelfs de pitten mee opgegeten, terwijl ik ze opzij heb laten liggen”.

 

Moslims worden in de Heilige Koran bevolen om Sadaqah (aalmoezen) te geven alvorens de Heilige Profeet (vzmh) te raadplegen inzage alle gelegenheden. Nadat dit gebod werd geopenbaard heeft Hazrat Ali (ra) dit ook gedaan. Later vroeg iemand waarover hij overlegd had met de Heilige Profeet (vzmh). Hazrat Ali (ra) antwoordde dat het niets belangrijks was, maar dat hij wenste om dit gebod van de Heilige Koran te volgen.

 

We vinden een voorval terug waar de Heilige Profeet (vzmh) chanda (financiële opoffering) eiste van de Metgezellen. Hazrat Ali (ra) had niets om op te offeren. Hij ging bijgevolg grasmaaien, verkocht het en heeft bijgedragen.

 

De Heilige Profeet (vzmh) zei ooit, “wie ook van Ali houdt, houdt van mij en wie ook van mij houdt, houdt van Allah. Wie ook vijandigheid koestertjegens Ali, verzet zich tegen mij en wie zich tegen mij verzet, verzet zich tegen Allah.”

 

Hazrat KhalifatulMasih (aba) kondigde de opstart aan van een nieuw TV-kanaal ‘MTA Ghana’. Hazoor heeft daarna ook iedereen aangemoedigd om te bidden voor Ahmadi gevangenen in Algeri