Samenvatting Vrijdagpreek 22 Jan 2021 – Heren van uitmuntenheid : Hazrat Uthman Ibn Affan (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 22 Janvier 2021

KJ-Summary-EN-20210122           KJ-Summary-UR-20210122

KJ-Summary-AR-20210122           KJ-Summary-BN-20210122

 

Samenvatting Vrijdagpreek 22 januari 2021

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, sprak Hazrat KhalifatulMasihover Hazrat Usman(ra):

Over de komende weken zal ik over Hazrat Usman(ra) vertellen. Hij had zelf niet deelgenomen aan de Slag van Badr, maar behoorde echter wel tot de acht gelukzalige individuen die een portie van de oorlogsbuit gekregen hadden van de Heilige Profeet (vzmh).  Hij wordt daarom gerekend tot de Badri-Metgezellen. Hij was ongeveer vijf jaar jonger dan de Heilige Profeet (vzmh).

 

Hij stond bekend onder de titel Zun-Nurain (bezitter van twee lichten) omdat hij getrouwd was met twee dochters van de Heilige Profeet (vzmh). In Mekka huwde de Heilige Profeet (vzmh) zijn dochter Hazrat Ruqayyah (ra) met Hazrat Usman(ra). Zij overleedin de tijd van de Slag van Badr. Na haar dood huwde de Heilige Profeet (vzmh) zijn dochter Hazrat Umme-Kulsum (ra) met Hazrat Usman(ra). Volgens een andereoverlevering was de reden voor zijn titel vanZun-Nurain dat hij de Koran overvloedig zou reciteren tijdens zijn Tahajjud gebed. Aangezien de Koran Nur (het licht) is en ookTahajjudNur is, kreeg hij deze titel.

 

Inzage zijn aanvaarding van de Islam wordt vermeld dat Hazrat Usman (ra) en Hazrat Talha (ra) Hazrat Zubair (ra) hadden gevolgd en in het gezelschap van de Heilige Profeet (vzmh) waren toegetreden. De Heilige Profeet (vzmh) presenteerde de boodschap van de Islam en reciteerde de Koran voor hen. Ze hebben daarop beide de Islam aanvaard. Vervolgens zei Hazrat Usman (ra) tegen de Heilige Profeet (vzmh) dat hij gedurende zijn reis naar Syrië een persoon had horen aankondigen: “O mensen, ontwaak uit jullie slaap, want Ahmad is naar deze wereld gestuurd”.

 

Na het aanvaarden van de Islam moest Hazrat Usman (ra) meerdere moeilijkheden en vervolging het hoofd bieden. Zijn vaderlijke oom was bijzonder onderdrukkend tegenover hem en had hem met touw vastgebonden en vroeg hoe hij het geloof van zijn voorvaders kon verlaten. Hij beloofde dat hij Hazrat Usman (ra) niet zou loslaten tot hij de Islam zou afzweren. Hazrat Usman (ra) was onder geen enkele omstandigheid bereid om dit te doen. Zijn oom moest hem uiteindelijk loslaten.

 

Het huwelijk van de twee dochters van de Heilige Profeet (vzmh), Hazrat Ruqayyah(ra) en haar zus (ra), werd besloten met de twee zonen van Abu Lahab, Utbah en Utaibah. Maar als gevolg van de openbaring van SurahLahab had Abu Lahab deze verloving verbroken. Hierna trouwde Hazrat Usman (ra) met Hazrat Ruqayyah (ra). Om zichzelf tegen onderdrukking te beschermen zijn ze samennaar Abessiniëgemigreerd. Zij keerden later terug naar Mekka en migreerden met de Moslims naar Medina. Ooit had de Heilige Profeet (vzmh) Hazrat Ruqayyah (ra) geadviseerd: “O mijn dochter, wees zeer hoffelijk jegens hem, aangezien hij onder mijn metgezellenhet meeste op mij lijkt in mijn moraal.”

Na de dood van Hazrat Ruqayyah (ra), kort na de Slag van Badr, kwam de Heilige Profeet (vzmh) Hazrat Usman (ra) eens tegen bij de deur van de moskee. De Heilige Profeet (vzmh) zei dat “de engel Gabriël heeft me geïnformeerd dat God het huwelijk van Hazrat Umme-Kulsum (ra) met jou heeft aangekondigd.” Een paar dagen voor hun huwelijk had de Heilige Profeet (vzmh) zijn dochter Hazrat Umme-Kulsum (ra) gevraagd over haar echtgenoot en hoe hij haar behandelde. Zij antwoordde dat hij een uitstekende echtgenoot was. Hazrat Umme-Kulsum(ra) is overleden in het negende jaar van Hijrah.

 

Er wordt in sommige overleveringen vermeld dat de Heilige Profeet (vzmh) na de dood van Hazrat Umme-Kulsum (ra) al wenend naast haar graf werd gezien. Bij een gelegenheid stelde hij, “als ik een derde dochter had gehad, zou ik haar gehuwd hebben met Hazrat Usman (ra).” Dit was zijn manier om zijn liefde en eerbied te tonen aan Hazrat Usman (ra).

 

Hazrat KhalifatulMasih (aba) moedigde iedereen aan om te bidden voor de Ahmadi’s in Pakistan en Algerije.

madi’s in Pakistan en Algerije.