Samenvatting vrijdagpreek 8 feb 2019 – Heren van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 08 février 2019

Samenvatting vrijdagspreek 8 februari 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitative van Soerah al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

De Sahabba (kompanen van de Heilige Profeet VZMH) waarover ik vandaag zal bespreken, is Hazrat Abu-Mulail –bin-Alazhar r.a. de eerste. Hij behoorde tot de Ansaar stam van Aus. Hij had deelgenomen in de slagvelden van Badr en Ahad.

De tweede naam te vermelden is die van Hazrat Anas-bin-Muaaz r.a.  Hij behoorde tot de Khazraj stam. Hij had delgenomen aan alle slagvelden naast de Heilige profeet VZMH. Volgens sommige verwijzingen is hij overleden in de tijdperk van Khalifa Hazrat Usman r.a. en sommigen zeggen dat hij gemarteld werd bij Barmaou’na.

De volgende naam is die van Hazrat Ubi-bin-Sabut r.a. Hij behoorde tot de Khazraj stam. Hij was de broer van Hazrat Hassan-bin-Sabut r.a. en van Hazrat  Aus-bin-Sabut r.a. Hij had deegenomen in de  slagvelden van Badr en Ahad en zijn overlijden heeft plaatsgenomen bij de gelegenheid van Barmaou’na. Al is er in deze zaak ook wat controversie. Er is een vermelding van  Hazrat Abu-Burdah-bin-Niyar r.a. Hij behoorde tot de Bani Qazah stam. Hij had ook in alle slagvelden deelgenomen. Op de dag van ‘Fatah Mekka’ (overwinning van Mekkah) hield hij de vlag van Bano Harisa vast. Wanneer hij Islam aanvaardde, sloot hij zich aan bij een andere Sahabbi en samen braken ze alle afgoden in hun stam. Op de dag van de slagveld van Badr hadden de Moslims twee paarden. De Heilige Profeet VZMH bereed één paard en Hazrat Abu Burdah r.a. het andere. Hij is overleden in de tijdperk van Hazrat Mu’awiyah.

Er wordt vehaald date r bij de gelegenheid van Eid-ul-Azha, de Heilige Profeet VZMH had gezegd: “Hij die gebeden aanbood zoals wij bij ons, en daarna het doer oferde zoals wij deden, hij deed juist. En hij die het dier offerde voor gebed deed het alleen voor zijn vlees.” Hierop zei Hazrat Burdah r.a., Ik had gedacht dat Eid een dag was om tee ten en te drinken. Daarom heb ik een geit geooferd en zelf gegeten en ook aan mijn buren gestuurd. De Heilige Profeet VZMH zei, “dat geit werd alleen voor zijn vlees geofferd en niet als offerdier”.  Dan gaf hij VZMH speciale toestemming aan Hazrat Burdah r.a. om een goed ontwikkeld, een-jarige geit te offeren en zei, “deze wordt aan niemand anders toegelaten na jou, de opofferingsgeit moet minstens twee jaar oud zijn.”

Dan is er Hazrat Aus-bin-Sabut r.a. die de broer was van Hazrat Hassan-bin-Sabut r.a. Na de migratie vestigde de Heilige Profeet VZMH een broederschap tussen Hazrat Usman-bin-Affan r.a. en Hazrat Aus r.a. Hazrat Aus r.a. werd gemarteld in de Slag van Badar.

Dan is er sprake van Hazrat Aus-bin-Saamat r.a.   Hij was de broer van Hazrat Abada-bin-Saamat r.a. Hij had zijn vrouw zijn moeder genomed en de staf hiervoor was ofwel het bevrijden van een slaaf ofwel zestig dagen continu vasten ofwel 60 armed voeden. Dit staat vermeld in het allereerste deel van Soerah Almujadla in de Heilige Koran.Khuwalia bint Malik r.a. was de vrouw van Hazrat Aus r.a. en zij klaagde tegend e Heilige Profeet VZMH dat haar man haar moeder had genoemd. Wanneer zij over de straffen werd verteld zei ze dat haar man geen van hen kon veroorloven. In dezelfde instantie stuurde iemand een maand vol dadels als geschenk aan de Heilige Profeet VZMH. Bij het zien ervan zei ze, “O Profeet van Allah, als deze mand aan mij wordt gegeven, kan ik een andere dergelijke mand toevoegen en Aus helpen door 60 arme mensen te voeden.” De Heilige Profeet VZMH gaf haar zijn toestemming om dit te doen.

Huzur-e-Anwar zei dat Allah deze grenzen heeft gezet, alseen man zijn vrouw als zus of moeder verklaart, zoals sommige de gewoonte hebben om tijdens keline huiselijke problemen of ruzies te zweren dat zijn vrouw zoals een moeder is voor hen, is voor hen de straf allemaal hetzelfde.

Dan is er Hazrat Abi-bin_Arqam r.a. Hij behoorde tot de eerste om Islam te aanvaarden. Zijn was was buiten Mekaa gesitueerd en werd bekend als Dar-e-Arqam en Dar-e-Islam. De Heilige Profet VZMH en andere moslims hadden hier hun gebeden aangeboden.  Hazrat Umar r.a. had in dit huis Islam aanvaard. In Medina vormde hij een broederschap met Hazrat Abu Talha r.a. Hij nam deel in alle slagvelden. Volgens een bron had Hazrat Arqam r.a. ook deelgenomen in  het verdrag van Hulf-al-Fuzool.

Huzur-e-Anwar sprak over andere Badri Sahabban en bad dat Allah hun rangen moge blijven verhogen. Amin.