Samenvatting vrijdagpreek 1 feb 2019 – Heren van uitmuntendheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 1 februari 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

De Sahabi (Metgezel van de Heilige Profeet VZMH) die we vandaag zullen bespreken is Hazrat Abu-Huzaifa-bin-Utba r.a. Zijn populaire naam was Abu-Hazaifa en zijn echte naam was zogenoemd Hasheem of Hashim, Qais Hasal of Maqsam. Zijn moeder was Umme Safwan. Haar naam was Fatima-binte-Safwan. Hij behoorde tot de eersten die de Islam hadden aanvaard. Hazrat Abu-Huzaifa r.a. was aanwezig tijdens beide migraties naar Habsha en zijn vrouw Sehla-binte-Suhail migreerde samen met hem. Hazrat Mirza Basheer Ahmed Sahib schrijft over de Habsha migratie, dat wanneer de wreedheden tegen de Moslims een hoogtepunt hadden bereikt en de Qoeraish tot het het uiterste gingen om hen tot martelaars te herleiden, instrueerde de Heilige Profeet VZMH de Moslims om richting Habsha te migreren en zei dat de Koning van Habsha aardig en rechtvaardig was. Niemand werd wreed behandeld tijdens zijn regering.

In Habsha heerste er een sterke Christelijke staat en de Koning ervan heette Najasha. Habsha had handelsbanden met de Arabieren. De naam van de Najashi van dat tijdperk was As’maa, die een rechtvaardige, aardige en sterke koning was. Daarom migreerdenop Rajab 5 Nabwi elf mannen en vier vrouwen daarheen, op instructie van de Heilige Profeet VZMH. Sommige van de meer bekende namen zijn: Hazrat Usman-bin-Affanr.a.en zijn vrouw Ruqayya-binte-Muhammad (vzmh), AbdulRehman-bin-Auf r.a., Zubair-bin-Alawaam r.a., Abu-Huzaifa-bin-Utba r.a, waarover wij nu aan het spreken zijn, hij behoorde ook tot de eerste groep, Usman-bin-Maz’oon r.a., Mas’ab-bin- Umair r.a., Abu Salma-bin- Abdul Asad r.a. en zijn vrouw Umme-Salma r.a.

Huzur-e-Anwar beschreef in detail de redenen en procedure van de Habsha migratie. Op gelijke wijze, wanneer de migratie naar Median werd toegelaten, migreerden Hazrat Abu-Huzaifa r.a. en Hazrat Salim r.a., een slaaf die bevrijd werd door de Heilige Profeet VZMH, naar Medina. Zij hadden de eerste migratie naar Habsha gemaakt en keerden in datzelfde tijdperk terug. Dan ondernamen zij een tweede migratie naar Medina waar ze in het huis van Abaad-bin-Bishar r.a. verbleven. De Heilige Profeet VZMH stichtte een band van broederschap tussen Hazrat Abu-Huzaifa r.a. en Hazrat Abaad-bin- Bishar r.a. Hazrat Abu-Huzaifa r.a. was ook aanwezig tijdens de Slag van Hazrat Abdullah-bin-Hajash r.a. Deze staat ook gekend als de Slag van Badr al uula (de eerste slag). Huzur-e-Anwar verhaalde enkele details over de achtergrond van de Slag van Hazrat Abdullah-bin-Hajash r.a. uit het boek ‘Seerat Khatum-Alnabiyyeen’.

Huzur-e-Anwar zei dat Hazrat Abu-Huzaifa r.a. tijdens de Slag van Badr aanstalten maakte om tegen zijn eigen vader te vechten, aangezien deze geen Moslim was en aan de kant van de ongelovigen aan het vechten was. De Heilige Profeet VZMH hield hem tegen en zei, “laat hem, iemand anders zal hem doden”.  Hazrat Abu-Huzaifa r.a. had het voorrecht om naast de Heilige Profeet VZMH te vechten in alle Islamitische slagvelden en stierf een martelaarsdood tijdens de slag van Yamama in het tijdperk van Hazrat Abu-Bakar Siddique r.a. op 53/54–jarige leeftijd.

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over Professor Sau’d Ahmad Khan sahib Dehlvi, die de Djamaat voor een zeer lange periode heeft gediend.Hij is overleden op 21 januari 2019.