Samenvatting vrijdagpreek 25 jan 2019 [NL/FR] – Heren van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 25 janvier 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 25 januari 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fateh zei Huzur-e-Anwar:

Onder de Badri Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) die ik vandaag zal bespreken, is HazratTufail-bin-Harissr.a. de eerste. Zijn moeder heette Saheela. Twee van zijn broers, Husain en Ubaida –bin- Al-Hariss, hadden ook deelgenomen aan de strijd. De andere Metgezel is HazratSaleem-bin-UmruInsaarir.a.. HazratSaleem-bin-Harissr.a. behoorde tot de stam van Khazraj. Hij was een slaaf van de Bano-Deenar familie. Hij nam deel aan de Slag van Ahad. Hij stierfaldaar een martelaarsdood.

Saleem-bin-MalhanAnsaarir.a. is een andere Metgezel. Hij nam deel aan de slagen van Badr en Ahad, samen met Haraam-bin-Malhanr.a., en beidenverkregen de rang van martelaar tijdens de gebeurtenissen van Barmoauna.  HazratSabut-bin-Sa’albar.a. is nog een Metgezel. Abdulla en Harris behoren tot zijn nageslacht. Hij nam deel aan de Aqbi-e-Saania damen met Sahaba en stierf een martelaarsdood in Ta’aif.

HazratSamak-bin-Saadr.a. had samen met zijn broer HazratBasheerr.a. deelgenomen aan de slagen van Badr en Ahad. Dan is er nogJabir-bin-Abdullah r.a.. Hij behoorde tot de 6 Metgezellen die de Islam als eersten hadden aanvaard in Mekka. Hij nam deel aan alle Ghazwaat (Islamitische oorlogen).

Een andere Metgezel is Munzar-bin-Umruar.a.. Hij was gekend als ‘Anaq la’yamuut’ (iemand die de dood omarmt). Hij behoorde tot de Sa’ada familie van de Khazraj stam en was een heilig persoon. Hij stierf een martelaarsdood in Barmouna.

Huzur-e-Anwar sprak verder over deze BadriSahaba, HazratMa’badr.a., Hazrat Adi-bin-Abi-zaghbaa’, Hazrat Umair-bin-Amir, Hazrat Qais-bin-Sakan en Hazrat Ka’ab-bin-Badri r.a en zei, “Dezen waren de personen die ons de manieren van liefde, geloof en volledige gehoorzaamheid aanGod hebben aangeleerd. Moge Allah hun rangen verhogen. Amin.