Samenvatting Vrijdagpreek 7 Okt 2022 – Het ware doel bereiken van het bouwen van een moskee

KJ-Summary-FR-20221007                 KJ-Summary-NL-20221007

KJ-Summary-EN-20221007                KJ-Summary-UR-20221007

 

Samenvatting vriidagpreek 7 Oktober 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van TashahhudTa`awwuz en Surah al-Fatihah, reciteerde Huzur (aba) de volgende verzen uit de Heilige Koran.

Zeg: “Mijn Heer heeft rechtvaardigheid bevolen. En dat gij uw aandacht behoorlijk richt, ter gelegenheid van aanbidding en Hem aanroept in zuivere gehoorzaamheid aan Hem. Zoals Hij u deed ontstaan, zo zult gij wederkeren. Sommigen heeft Hij geleid en bij anderen werd dwaling hun deel. Zij hebben buiten Allah de bozen tot vrienden genomen en zij denken dat zij recht geleid zijn. O, kinderen van Adam, let op uw uiterlijk ter gelegenheid van aanbidding en eet en drinkt, maar verkwist niet. Hij heeft de verkwisters zeker niet lief. [7:30-32]

Huzur (aba) zei Allah de Almachtige de gemeenschap van Dallas de gelegenheid heeft geschonken om een niuew moskee te openen. Het is eerder al in gebruik geweest maar vandaag wordt het formeel geopend. Huzur (aba) bad: “Moge zij die deel genomen hebben in het bouwen van deze moskee, haar recht aan doen; Moge zij de moskee alleen gebouwd hebben voor het behagen van Allah  de Almachtige behoren tot degenen waarover de Heilige Profeet (vzmh) had verklaard, dat zij die een moskee bouwen om Allah’s genoegen te verkrijgen, een woning in Paradijs zullen krijgen.”

Huzur (aba) zei dat een eed zweren tot de Beloofde Messias (as) grote verantwoordelijkheden op ons plaatst. Een eed afleggen is niet genoeg, we moeten echter houden tot wat hij ons leerde. Het is dus absoluut noodzakelijk dat  wij onze verantwoordelijkheden begrijpen.

Huzur (aba) zei dat het onze verantwoordelijkheid is om deze moskee te vullen, om vreedzaam met elkaar te leven, om eenheid en broederschap te propageren in de wereld. Het is onze plicht om de boodschap van de Islam in de wereld te verspreiden en te concentreren op onze reformatie door middel van gebeden.

Huzur (aba) zei dat God, in de verzen die hij reciteerde, de verantwoordelijkheden schetst die verbonden zijn aan de moskee. Het eerste wat Allah beveelt, is het vestigen van rechtvaardigheid. Er is daarom geen ruimte om anderen schade toe te brengen, en zij die naar de moskee komen moeten aandachtig zijn over de rechten van anderen terwijl ze rechtvaardig handelen. Er zijn ongelukkige omstandigheden waarbij mannen hun vrouwen niet op een gepaste manier behandelen en hen streng toespreken. Dit heeft ook een negatieve invloed op de kinderen. Dienst aan de Jama’at of aanbidding van zulke mensen levert geen voordeel op in de ogen van God. Hun dubbelhartigheid bedriegt niemand behalve hunzelf. Degenen die de rechten van een moskee toekomen, zijn mensen die rechtvaardigheid van binnen en van buiten vestigen en wiens woorden met hun daden overeenkomen. Dit zijn dus de normen waaraan moet worden voldaan, anders heeft het geen enkele zin om naar de moskee te komen om de last van het gebed af te handelen.

God de Almachtige stelt dat als men zich niet houdt tot Zijn geboden, en niet concentreert op het zoeken van vergiffenis en berouw toont, dan zal satan hen overmachtigen. Het is van grootste belang om hierop te concentreren deze dagen, in de wereldlijke samenleving.

Er is overgeleverd door Hazrat Ali (ra) dat de Heilige Profeet (vzmh) zei dat er binnenkort niets van de Islam zou overblijven, behalve de naam. Er zou niets van de Koran overblijven behalve de woorden. De moskeeën van mensen zullen vol lijken maar verstoken zijn van leiding en hun leiders zullen de slechtste schepping op aarde zijn. Wanorde zal stijgen uit hen en terugkeren tot hen. Dit zijn de exacte toestanden die wij vandaag zien in de moskeeën van zulke mensen. Dit moet voor ons een oproep zijn om wakker te schudden. Hun aandacht ligt alleen op het afbreken van de minaretten van Ahmadi-moskeeën. Ze geloven dat dit hun dienst is aan het geloof. Een moskee moet ons echter aanmoedigen om te concentreren op hoe we de rechten van anderen kunnen nakomen.

Huzur (aba) zei dat we volledig vertrouwen moeten hebben in Allah dat Hij degene is die de macht heeft om alle beloftes te vervullen. Islam is de ware en volledige godsdienst in de wereld, die zal overheersen. We moeten al onze vermogens inzetten om ware helpers te worden van de Beloofde Messias (as).

Huzur (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) over de toenemende verslechtering van de morele staat van de wereld sprak, en zei dat God nu heeft besloten om alle kwaad van de wereld uit teroeien. Allah verlaat nooit zijn ware volgers en het is dus Zijn beslissing om rechtvaardigheid te promoveren en slechtheid en zondigheid uit te roeien. We moeten onszelf analyseren om te zien of we onze spirituele status en niveau van gebed proberen te verbeteren. Het is belangrijk dat al onze daden overeenkomen met de wil van Allah. De Beloofde Messias (as) zei dat al onze daden gebaseerd moeten zijn op oprechtheid en onbaatzuchtigheid. Onthoud altijd dat wanneer uwzelf opgeeft aan Allah, Hij ook van u wordt. Dit is de manier waarop het gevolgd moet worden.

Huzur (aba) zei mensen die hun hoofddoel in het leven vergeten en zichzelf onderdompelen in wereldse zaken, uiteindelijk wegdrijven van God. Het is onze verantwoordelijk om gebed als ons enige doel te vestigen in het leven. De Beloofde Messias (as) zei dat ons hoofddoel het aanbidden van Allah moet zijn en weg te keren van wereldse bevredigingen. Tegelijkertijd onthoudt Allah de Almachtige ons niet van wereldse bezigheden. Hij verwacht echter dat dat wij naast onze wereldse verantwoordelijkheden het doel van onze levens niet vergeten en niet verzwakken op het gebied van onze gebeden. Als we dit vergeten dan betekent onze eed tot de Beloofde Messias (as) niets in essentie.

Huzur (aba) zei dat mensen zinloze excuses geven om niet 5 keer per dag te bidden. Dit is extravagantie en het neemt men weg van Allah, en dan zijn ze alleen moslims en ahmadi’s in naam. Een rechtvaardig persoon geeft altijd de voorkeur aan religie boven wereldse zaken. Als gevolg hiervan vergroot Allah de rijkdom van zo’n persoon. Degenen die de andere kant kiezen en zich volledig overgeven aan de geneugten van de wereld, worden achtergelaten om te rotten. Alleen de gelovigen en rechtvaardigen bevolken de moskeeën. Ze zijn gretig om te bidden en ze aanbidden ook met zorg. Dit is de manier om onze moskeeën te vullen met gelovigen en dit is het enige dat onze toekomstige generaties kan redden van de negatieve aspecten van deze wereld.