Samenvatting Vrijdagpreek 30 sep 2022 – De inhuldiging van de Fath-e-Azeem-moskee

KJ-Summary-FR-20220930                 KJ-Summary-NL-20220930

KJ-Summary-EN-20220930                KJ-Summary-UR-20220930

 

Samenvatting vrijdagpreek 30 Sep 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 In zijn vrijdagpreek in de ‘Fath-e-Azeem’ Moskee in Zion, VS, verklaarde Hazrat Khalifatul-Masih (moge Allah zijn Helper zijn) dat deze moskee een grote onderscheiding geniet, omdat het gebouwd werd in een stad die gesticht werd door een tegenstander van de Islam.

Iedere Ahmadi zou Allah dankbaar moeten zijn voor het resultaat van deze ‘zogenaamde’ profeet en de vestiging van een moskee in deze stad. We zouden ook de inwoners van deze stad moeten bedanken, die geholpen hebben bij het verkrijgen van de toestemming voor de bouw van deze moskee. Dit is een dag van dankbaarheid aan Allah de Almachtige die, naast het bouwen van de moskee, ons een levende getuigenis toonde van de waarachtigheid van de Beloofde Messias (as).

Is het voldoende dat wij een moskee oprichten in een kleine stad in de VS en daarmee een kleine vooruitgang zien in de Jama’at? Neen. Allah de Almachtige heeft de hele aarde de actieradius gemaakt voor de Beloofde Messias (as).

Dus moeten we kleine steden, grote steden en hele landen onder de vlag van de Heilige Profeet (vzzh) brengen.

In verhouding tot onze middelen lijkt dit een enorme missie. Maar het is de belofte van Allah de Almachtige aan de Beloofde Messias (as). Dus ondanks dat onze inspanningen erg klein zijn, moeten we waarachtig bidden, want het is door het gebed dat onze taken voltooid zullen worden.

We moeten er altijd aan denken ons op het gebed te richten. Dit is precies het doel van het bouwen van een moskee, zodat mensen samen kunnen komen om te bidden. Zodat we ons 5 keer per dag aan Allah kunnen aanbieden, en Hem niet vergeten terwijl we de wereld najagen, het geen een sport en een tijdverdrijf is.

Als we onze verering vergeten, dan zal deze moskee slechts een holomhulsel zijn van zijn ware zelf. In dat geval zouden wij de inwoners vertellen dat wij moslims, een moskee hebben gebouwd. Maar volgens Allah de Almachtige zullen onze daden geen enkele winst bij brengen door de zegeningen van God middels deze moskee.

Wij zouden helpers van de Beloofde Messias (as) moeten worden. De Beloofde Messias (as) leert dat jullie helpers moeten worden door voor hem te bidden, zodat we allemaal het hoogtepunt van de zegeningen van Allah de Almachtige zullen zien.

Dus, het is de verantwoordelijkheid van elke Ahmadi moslim, om onze gebeden geaccepteerd te krijgen, we het gebed tot een onderdeel van ons dagelijks leven moeten maken. We moeten onze kinderen ook de gewoonte tot bidden bijbrengen.We moeten ons gebed verfijnen en bijschaven in over een stemming met de door Allah gegeven leiding. We moeten ons in nederigheid neerbuigen voor onze Heer, en we moeten vragen om blijvende overwinningen door Allah de Almachtige.