Samenvatting vrijdagpreek 7 juni 2019 – Heren van uitmuntendheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 7 juni 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al Fateha zei Huzur-e-Anwar dat hij zou voortgaan met het onderwerp van de Badri Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH), die meegevochten hadden in de Slag van Badr.

De eerste metgezel die besproken zal worden is Hazrat Abdullah-bin-Tariq r.a., ook bekend onder de naam Abdullah-bin-Tariq Balwi r.a. Hij behoorde tot de Balee’ stam en was een bondgenoot van de BanoAbad-bin-Raza stam.Hazrat Mua’tab-bin-Ubaid r.a. was langs moeders kant de ware broer van Hazrat Abdullah-bin-Tariq. Beide broers hadden deelgenomen aan de slagen van Badr en Uhud en beide hebben het martelaarschap omarmd tijdens het incident van Rajee’. Hazrat Abdullah-bin-Tariq r.a. behoorde tot zes –en, volgens sommige verwijzingen, de tien metgezellen die door de Heilige Profeet VZMH naar sommige mannen van de Azal en Qara stammengestuurd werden op het einde van 3 Hijri, om hen te begeleiden inzagereligieuze zaken en hen de Koran en islamitische wetten aan te leren.

Huzur-e-Anwar sprak over de tweede metgezel, Hazrat Aqil-bin-Bakeer r.a.. Hij behoorde tot de Bano Saad-bin-Lais stam. Zijn naam was eerst ‘Ghafil’maar nadat hij de Islam aanvaard had werd hij door de Heilige Profeet VZMH ‘Aqil’ genoemd.  In de meeste geschiedenisboeken wordt zijn vader Bakir genoemd maar ook wel Abu Bakir. Hazrat Aqil r.a., Hazrat Khalid r.a., HazratAmirr.a. en Hazrat Ayas r.a. zijn vier broers en allemaal zonen van Bakir. Zij hadden de Islam samen geaccepteerd in Daar-e-Aqram en waren de eerstenom dit te doen. Toen ze aan de migratie van Mekka naar Medina begonnen waren, hadden ze alle mannen en vrouwen van hun families verzameld en zijn ze samen geëmigreerd. De Heilige Profeet VZMH vestigde een broederschap tussen Hazrat Aqil r.a. en Hazrat  Mubashar-bin-Abdulmanzar r.a.. Zij stiervenbeiden een martelaarsdood tijdens de Slag van Badr. Hazrat Aqil r.a.stierf de martelaarsdood op 34-jarige leeftijd op de dag van de Slag van Badr.

De volgende metgezel is Hazrat Zaid-bin-Harisa r.a. Zijn vader heette Harisa-bin-Sharjeel en stond ook gekend alsHarisa-bin-Sharhabeel. Zijn moeder heette Sooda-bin-Sa’alba. Hazrat Zaid behoorde tot de Bano Qatada stam, een heel prestigieuze stam uit Jemen. Hij was nog jong van leeftijd toen zijn moeder hem meenam op een bezoek aan haar familie. Enkele ruiters van Bano Qain passeerden hen en toen ze kampeerden tijdens hun reis hadden ze Hazrat Zaid voor zijn tent ontvoerd en als slaaf verkocht aan Hakim-bin-Hazaam voor 400 dirhams. Hakim-bin-Hazaampresenteerde HazratZaidr.a. aan zijn tante, Hazrat Khadija-bint-Khwaled r.a. Later droeg ze hem over aan de Heilige Profeet VZMH met al haar andere slaven.

Toen de oom en vader van Hazrat Zaid r.a. ontdekten dat hij in Mekka was, gingen ze naar hem toe en vroegen zijn vrijheid in ruil voor geld. De Heilige Profeet VZMH riep Zaid en vroeg zijn mening en hij weigerde om mee te gaan met zijn vader en oom. Hazrat Musleh Maoud r.a. schrijft dat,toenHazratZaidr.a. weigerde om te vertrekken, de Heilige Profeet VZMH naar de Kaabaging en aankondigde dat, dankzij de liefde die Zaid vandaag heeft getoond, hij vanaf nu mijn zoonis. Hierop waren de oom en vader vanHazratZaidr.a. heel gelukkig en ze keerden heel blij terug naar huis nadat ze gezien hadden dat het kind een comfortabel en gemakkelijk leven aan het leiden was. Dit is dus bewijs van de verhevenmoraal en de barmhartigheid van de Heilige Profeet VZMH, dat wanneer Zaid r.a. zijn trouw aan de Profeet VZMH toonde, hij deze met een buitengewone gunst beantwoordde.

Huzur-e-Anwar zei dat er naast al zijn andere kwaliteiten één ding is dat hem onderscheidt van alle metgezellen, namelijk dat enkel de naam van Hazrat Zaid r.a.  in de Koran vermeld wordt. Er werd geciteerd door Hazrat Ali r.a. dat HazratZaid-bin-Harisar.a., die als slaaf bevrijd werd door de Heilige Profeet VZMH, tot de eerste mensen behoorde om de Islam te aanvaarden en het gebed aan te bieden. Huzur-e-Anwar zei dat er nog details overbleven van zijn leven en dat ze insha’Allah in de volgende Vrijdagpreek besproken zullen worden.