Samenvatting vrijdagpreek 31 mei 2019 NL/FR – De betekenis van Jumu’ah-gebeden

Résumé du Sermon du vendredi 31 mai 2019

Samenvatting vrijdagspreek 31 mei 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah al-Fatehah reciteerde Huzur-e-Anwar de laatste verzen van soerah al-Jummah met vertaling. Hij zei: vandaag is het de laatste vrijdag van Ramadan en mensen moeten er bijzondere moeite voor doen. Allah heeft het belang van Jummah (vrijdaggebed) zeer duidelijk beschreven en zegt dat wanneer je voor Jummah geroepen wordt, je geen aarzeling of loomheid mag tonen en jezelf onmiddellijk moet presenteren. Het aanbieden van het vrijdaggebed in demoskee en het luisteren naar de vrijdagpreek is duizendmaal beter dan jullie handel, bedrijvigheid en wereldse zaken. Alleen iemand die dit volledig begrijpt kan het belang ervan erkennen. Allah zegt, alleen een man met een correct begrip hiervan zal andere zaken op de tweede plaats stellen. Allah zegt tegelijkertijd dat je na het vrijdaggebed vrij bent om te vertrekken en om door te gaan met je zaken. Allah zal je wereldse zaken dan ook zegenen. Allah heeft ons tegelijkertijd ook verteld dat de smeekbede niet alleen tot vrijdag beperkt moet worden. We moeten Allah altijd blijven indachtig zijn. Blijf gefocust op Allah en je zult meer succes dan ooit tevoren krijgen.

De Beloofde Messias a.s sprak bij een gelegenheid over het belang van het Jummah gebed, dat dit eigenlijk de dag van Eid is en dat deze Eid een hogere rang heeft dan alle andere Eid. Waarom dit zo is wordt beter uitgelegd in soerah al Jumma. Mensen zijn zich hier echter niet bewust van, van deze Eid die ze wekelijks moeten vieren en de Eid die de vervollediging van het geloof aankondigt. Allah heeft ons goed nieuws gegeven over de vervollediging van al Zijn  zegeningen op deze dag. Maar deze dag wordt niet erkend voor haar belang. Mensen denken dat ze alle zegeningen kunnen verkrijgen door aanwezig te zijn voor het laatste vrijdaggebed van de Ramadan. We moeten dus heel het jaar door zorgvuldig waken over al onze vrijdaggebeden.

Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal r.a. zegt dat de ware gelovigen de Ahmadi’s zijn die de Imam van deze tijd hebben erkend en aanvaard. Deze aanvaarding geeft hen ook de verantwoordelijkheid om de geboden van Allah te volgen en ernaar te handelen. Het wereldse plezier mag geen voorkeur krijgen boven het zoeken van Allah’s genoegen.Velen van ons vergeten dit echter. De Beloofde Messias a.s. heeft duidelijk gezegd dat diegenen die hem erkendhebben, diens normen inzage het gebed moeten verhogen en zij dienen de rechten van hun medemens te erkennen. Als ze dit niet doen, zullen zij de zegeningen van Allah niet naar behoren verkrijgen.

Huzur-e-Anwar zegt dat een gelovige dus altijd moet onthouden dat hij alleen door middel van Allah’s zegeningen alle succes kan verkrijgen voor zijn handelszaken en zijn doelen kan bereiken. Iedereen moet deze regel begrijpen en als ze dit doen zullen onze moskeeën ook na de Ramadan gevuld zijn met aanbidders voor alle vijf gebeden van de dag en voor alle vrijdaggebeden. Ze zullen zelfs een plaatstekort hebben. Huzur-e-Anwar zei dat dit het doel is van de komst van de Beloofde Messias en het doel van onze eed aan hem. Het is dus de plicht van de mens om aan alle geboden van Allah te gehoorzamen. Hij mag niet één maand van smeekbedes gelijk stellen aan een jaar gevuld met gebeden, noch alleen de laatste Jummahals belangrijk beschouwen voor het aanvaarden van zijn gebeden. Als we volledig vertrouwenop Allah en Hem niet verraden, zullen we ware ontvangers van verlichting zijn. Moge Allah ons in staat stellen om al deze normen te bereiken en na te jagen. Amin.