Samenvatting vrijdagpreek 24 mei 2019 NL/FR – Khilafat en gehoorzaamheid

Résumé du Sermon du vendredi 24 mai 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 24 mei 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah reciteerde Huzur-e-Anwar verzen 53-58 van Soerah Al-Noor en las de vertaling ervan.

Huzur-e-Anwar zei, dit zijn verzen uit SoerahAl-Noor en zij bevatten soerah Istikhlaf. Al deze verzen vestigen de aandacht op gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Profeet en om naar hun geboden te handelen. Als dit gedaan wordt, zal Allah Zijn belofte vervullen om hen met Kalifaat te belonen en hungemoedstoestand van vrees naar een gemoedstoestand van vrede te veranderen.

Allah heeft dus duidelijk uitgelegd datongeacht hoe vaak je verklaart om een gelovige te zijn, je geen succes zult verkrijgen totdat je standvastig blijft in elke moeilijkheid en je jezelf met complete overtuiging gedraagt. Volstrekte gehoorzaamheid is noodzakelijk voor echt succes, rekening houdend met de vrees voor Allah dat Hij niet ontevreden wordt met enige daad van ons. Alleen dan kunnen wij succes en toevluchttot Allahverkrijgen. Als wij onszelf evalueren ondervinden we dat wij niet over dit niveau van gehoorzaamheid beschikken. Als we niet naar instructies handelen wordt het maar halfslachtig gedaan.Terwijl de bevelen die we herhaaldelijk gegeven worden met betrekking tot gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Profeet (VZMH), voorwaardelijk zijn met de verzen die de beloning van Kalifaat beloven.

Het systeem van Kalifaat behoort ook tot gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Profeet (VZMH) en het is uiterst belangrijk voor het nationale en het spirituele leven. Huzur-e-Anwar verhaalde een voorbeeld, toen Khalid bin Waleenzich eens in het midden van de strijd bevond, had HazratUmarr.a. zijn rol veranderd. Hij overhandigde de leiding over de strijders aanHazrat Abu-Ubaidar.a. Hazrat Abu Ubaida r.a. nam de leiding echter niet over, denkende dat hij heel vaardig commandeerde. Maar Khalid-bin-Waleed zei dat dit een bevel van de Kalief is, en ik zal zonder klacht gehoorzamen, jij zult dus van mij overnemen.

Dit is het niveau van gehoorzaamheid waarover een gelovigedient tebeschikken in plaats van te klagen wanneer een beslissing tegen hem wordt genomen. Huzur-e-Anwar zei, ik werd geïnformeerd dat sommige Sadraan (voorzitters) wiens zittingsperiode in juni zal eindigen, gestopt zijn met te werken. Zij zijn dus geen aandacht aan het besteden aan de verantwoordelijkheden die ze moeten vervullen voor mei en juni. Huzur-e-Anwar zei, dit is een rebelse aanpak en men is zijn parameters van gehoorzaamheid aan het Kalifaat aan het overschrijden, denkende dat wij onze plichten niet van ganse harte moeten naleven omdat de zittingsperiode 6 jaar duurt. Huzur-e-Anwar zei dat zulke mensen Taqwa (vroomheid) moeten opnemen en Allah vrezen.

Hazrat Maseeh-e-Maoud a.s. zegt: Alleen hij treedt onze gemeenschap toe, die onze leer als zijn manifesto aanvaardt en met al zijn machternaar handelt. Maar hij die zijn naam registreert en niet naar ons beleid handelt moet onthouden dat Allah heeft besloten om van deze gemeenschap een bijzondere gemeenschap te maken en iemand die er niet waarlijk deel van uitmaakt mag er geen deel van blijven uitmaken door alleen zijn naam te registreren. Verder zei Huzur-e-Anwar dat Allah zegt dat de gemeenschap van gelovigen een gemeenschap is die moskeeën bewoont, aalmoezen geeft, zich opoffert voor de zaak van Allah en Zijn Profeet (VZMH) en handelt naar de instructies en de leer van de Heilige Profeet VZMH.

Achteraf verhaalde Huzur-e-Anwar sommige extracten van Hazrat Musleh Maoud r.a.in verband met te toestand na de dood van de Beloofde Messias a.s. Op het einde zei hij dat hij in zijn vorige preek was vergeten te vermelden dat hij op tournee was toen de basis werd gelegd voor de Mubarak Moskee. Maar hij had gebeden op een baksteen en dezeaan het management gegeven. Tijdens zijn  afwezigheid had Mukarram Usman CheeniSahib de eerste steen gelegd. Hierdoor kan ook gezegd worden dat de Chinese natie, met de genade van Allah, hierin ook een rol heeft gespeeld. Huzur zei dat wij moeten bidden dat Allah on in staat stelt om het Deen-e-Haq (ware religie) ook in China te verspreiden. Amin.