Samenvatting vrijdagpreek 17 mei 2019 NL/FR – Inhuldiging van Mubarak Moskee

Résumé du Sermon du vendredi 17 mai 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 17 mei 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Alhamdolillah, Allah heeft ons in staat gesteld om vandaag het vrijdaggebed te  verrichten in deze moskee. Wij zijn de moskee aan het inhuldigen met het vrijdaggebed, hoewel praktisch alle programma’s en gebeden bij de verhuis begonnen waren. Deze moskee heeft vier keer meer plaats dan MasjidFazl. Deze omvatdaarnaast ook de residentie van de Kalief, 29-30 residenties voor de vrijwilligers en ook de kantoren die in contact moeten blijven zijn hier te vinden. Deze moskee heeft dus de positie van centrale moskee. Moge deze moskee daaromde drager zijn van de zegeningen van Allah. Toen de tijd gekomen was om de moskee een naam te geven, waren er meerdere ideeën en opinies. Op dat ogenblik werd er gedacht aan de openbaring van de Beloofde Messias a.s. De vertaling van zijn woorden zijn: “Deze moskee is gezegend en een bron van zegening en elke daad die hierin voltrokken wordt zal ook gezegend zijn.”

Huzur-e-Anwar zei, Moge deze moskee dezelfde mate van devotie dragen tot het verspreiden van het geloof zoals de Beloofde Messias a.s. had bezeten. Later sprak Huzur-e-Anwar de bewoners van de nabije residenties toe en zei in verband met de rechten van buren, dat zij zich voorbeeldig dienen te gedragen om een goede indruk te maken op de buren. Als onze buren door ons gestoord worden, betekent dit dat wij een verkeerde boodschap aan het uitsturen zijn en de dankbaarheid zou alleen verbaal zijn. Dankbaarheid vereist dat onze woorden en daden overeenstemmen. Allah heeft onze aandacht gevestigd op verschillende belangrijke factoren in verband met de moskee. We zullen voldoen aan de rechten en plichten van Allah en Zijn schepping wanneer wij deze (factoren) volgen.

Allah spreekt de gelovigen toe en instrueert hen om hun geloof zuiver te houden voor Allah. Als ze hierin falen zullen ze in een put van eigenzinnigheid vallen. We kunnen alleen beloond worden en de zegeningen van Allah ontvangen wanneer wij aan de vereisten van de moskee voldoen. We kunnen onze geloof alleen zuiveren wanneer wij het vijf keer per dag proberen. Schenk dus aandacht aan het zuiveren van uw ziel, wat men kan bekomen door het zuiveren van het geloof van Allah.

Hierna verhaaldeHuzur-e-Anwar sommige voorbeelden van de Beloofde Messias en zei, dit is de eerste gelegenheid in mijn tijd dat een moskee tijdens Ramadan werd ingehuldigd. Bid voor de vooruitgang van Ahmadiyyat en om haar doelen te bereiken en bid ernstig dat de Ahmadi-bevolking zich er rondom kan verspreiden, het pad naar Rabwah geöpend wordt en de paden naar Mekka en Medina ook geöpend worden voor ons, deze zijn de permanente centra van de Islam en de thuissteden van de Heilige Profeet VZMH. Bid dat de boodschap van het ware geloof hen mag bereiken en dat zij de trouwe dienaar van de Heilige Profeet VZMH erkennen. Moge Allah de vooringenomen onwetende geesten verlichten en hun ogen openen. En moge Allah diegenen straffen die vooroordelen creëren tegen onze Jamaat in de harten van andere moslims.

Op het einde presenteerde Huzur-e-Anwar  gedetailleerde informatie in verband met de constructie van de moskee.