Samenvatting vrijdagpreek 7 Juli 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20230707              KJ-Summary-UR-20230707

KJ-Summary-AR-20230707            KJ-Summary-BN-20230707

 

Samenvatting vrijdagpreek 7 Juli 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

❖ In de preek van vandaag heeft Hazrat Khalifatul Masih (aba) verder verduidelijkingen gegeven over de gebeurtenissen tijdens de Slag bij Badr. Volgens een overlevering ging Utbah bin Rabi’ah, een leider van de Quraysh uit Mekka, samen met zijn zoon en broer, een uitdaging aan. Utbah daagde als volgt uit: “Wie zal de strijd met mij aangaan?” Enkele jonge Ansar mannen reageerden, maar Utbah zei: “Wij willen niet met jullie duelleren. Ons doel is om te vechten tegen de zonen van onze oom, oftewel tegen de Quraysh.”

❖ Vervolgens verhief Utbah zijn stem en zei: “O Muhammad (sa), stuur enkele mensen uit onze verwanten om het tegen ons op te nemen.” De Heilige Profeet (sa) zei: “Sta op, Hamzah! Sta op, Ali! Sta op, Ubaidah bin Harith!” Hazrat Hamzah (ra) was de oom van de Heilige Profeet (sa), terwijl Hazrat Ali (ra) en Hazrat Ubaidah (ra) de neven waren van de Heilige Profeet (sa).

❖ Hazrat Hamzah doodde Utbah terwijl Hazrat Ali vocht en Shaybah uitschakelde. Hazrat Ubaidah ging een gevecht aan met Walid. Ze brachten elkaar verwondingen toe. Hazrat Ali verklaarde dat nadat ze Walid hadden neergehaald, ze Hazrat Ubaidah in een gewonde toestand terugbrachten. Zijn voet was afgesneden.

❖ Het staat in de geschiedenisboeken opgetekend dat toen hij in zijn gewonde toestand voor de Heilige Profeet (sa) werd gebracht met zijn afgesneden voet, de Heilige Profeet (sa) uit genegenheid zijn voet onder zijn been plaatste. Hierop zei Hazrat Ubaidah tegen de Heilige Profeet (sa): “Bij God, als Abu Talib vandaag nog in leven zou zijn, zou hij weten dat ik meer recht heb op zijn woorden.” Vervolgens reciteerde hij enkele verzen van Hazrat Abu Talib, waarvan de vertaling als volgt luidt:

❖ Bij het huis van Allah, jullie logen toen jullie zeiden dat Mohammed (sa) in de steek gelaten zou worden. Wij hebben nog geen zwaardgevechten of boogschutterij gehouden om hem te verdedigen. Jullie hebben valselijk gezegd dat wij hem aan jullie zouden overleveren. Dit zal pas gebeuren als onze dode lichamen om hem heen liggen en wij onze zonen en dochters hebben achtergelaten.” Hierop zei de Heilige Profeet (sa): “Ik getuig dat jij een martelaar bent.” Door zijn verwondingen overleed Hazrat Ubaidah toen hij terugkeerde van de Slag bij Badr.

❖ In een overlevering wordt vermeld dat toen de strijd officieel begon, Hisham bin Amr, ook bekend als Abu Jahl, bad: “O God, vernietig degene onder ons die familiebanden verbreekt en spreekt over dingen die we nog nooit hebben gehoord.”

❖ Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), de Beloofde Messias, geeft commentaar op dit gebed en zegt: “Het is duidelijk dat Abu Jahl geloofde dat de Heilige Profeet (sa) geen zuiver leven leidde. Daarom bad hij oprecht. Maar misschien heeft hij niet eens een uur na dit gebed geleefd, en de toorn van God heeft zijn hoofd op die plek afgesneden. En zij, wie hij probeerde te beschuldigen en te bezoedelen, keerden zegevierend terug van het slagveld.”

❖ Nadat het levenloze lichaam van Abu Jahl voor de Heilige Profeet (sa) werd gebracht, bedankte hij Allah en zei: Allah – Er is niemand waardig om aanbeden te worden behalve Hem. Vervolgens zei hij: “O vijand van Allah, alle lof zij Allah, Die jou vernederd heeft.” Op dat moment verklaarde de Heilige Profeet (sa): “Elke natie heeft zijn eigen Farao, en de Farao van deze natie is Abu Jahl, die Allah volledig heeft vernietigd.”

❖ In de rest van de preek vernoemde Hazrat Khalifatul Masih (aba) de details van de Slag bij Badr en vertelde hij over de overwinning van de moslims.

❖ Tot slot vroeg Hazrat Khalifatul Masih (aba) om de volgende gebeden:

Bid voor de moslims in Palestina. Moge Allah hun moeilijkheden verlichten en hen leiders schenken die hun rechten zullen ondersteunen en zich zullen inzetten om hen te bevrijden van onderdrukking. Als moslims zich verenigen, kunnen ze deze uitdagingen overwinnen.

In Zweden en andere landen voeren sommige mensen kwaadwillige daden uit in naam van vrijheid. Ze gebruiken dit als excuus om acties te ondernemen die moslims verdrietig maken. Moge Allah hen ter verantwoording roepen en hun ware bedoelingen aan het licht brengen. Ook moslimregeringen dragen de verantwoordelijkheid in deze kwestie. Als er een reactie komt, zal deze tijdelijk en ineffectief zijn. Bid voor de moslimgemeenschap.

Moslims worden ook in Frankrijk geviseerd. Hun reactie mag echter geen geweld omvatten, want dat zal geen positieve uitkomst hebben. Moslims moeten zich houden bij de islamitische leerstellingen in hun handelingen. Desalniettemin moeten we Allah smeken om onrechtvaardigheid uit de wereld te verdrijven.

Op dezelfde manier, bid voor de Ahmadi’s in Pakistan dat Allah hen beschermt tegen alle moeilijkheden.