Samenvatting vrijdagpreek 30 Jun 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20230630              KJ-Summary-UR-20230630

KJ-Summary-AR-20230630             KJ-Summary-BN-20230630

 

Samenvatting vrijdagpreek 30 Juni 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

❖ In zijn vrijdagpreek van 30/06, ging Hazrat Khalifatul Masih (aba) door met het beschrijven van de gebeurtenissen bij de Slag van Badr. Een befaamd voorval betrof een metgezel genaamd Hazrat Sawad (ra). Het was de 17de van de maand Ramadan in het jaar 2 AH, hetgeen samenviel met de datum van vrijdag 14 maart 623 AD. De moslims werden wakker en verrichtten het Fajr gebed. De Boodschapper van Allah (sa) hield een preek met betrekking tot de jihad. Toen er wat licht verscheen, begon de Boodschapper van Allah (sa) de rijen van de moslims recht te trekken met een pijl. Hazrat Sawad, een metgezel van de Heilige Profeet (sa), stond buiten de rij. Met een pijl wees de Heilige Profeet (sa) naar hem om in de rij te gaan staan. Per ongeluk trof de pijl zijn borst.

Hazrat Sawad (ra) zei moedig: “O Boodschapper van Allah, Allah heeft u gezonden met waarheid en rechtvaardigheid, maar u heeft mij onrechtvaardig getroffen met een pijl. Bij Allah, ik zal er wraak voor nemen.” De metgezellen (ra) waren bezorgd en verontrust over wat er met Sawad was gebeurd. De Boodschapper van Allah (sa) zei echter barmhartig: heel goed, je mag me slaan met een pijl en maakte zijn borst bloot. Hazrat Sawad stapte met liefde en genegenheid naar voren en kuste de gezegende borst van de Profeet (sa). De Profeet (sa) glimlachte en vroeg Hazrat Sawad waarom hij dat deed? Hazrat Sawad zei met een betraande stem: “De vijand staat vooraan en we weten niet of we het zullen overleven. Ik wilde jouw gezegende lichaam aanraken met het mijne voor het martelaarschap.”

❖ Na het vermelden van dit voorval, verklaart Hazrat Musleh Maud (ra) over de Heilige Profeet Mohammed (sa): Dit was de persoon die onze gids en leider was, verwijzend naar de Heilige Profeet Mohammed, (sa). In elk aspect van zijn leven toonde hij ons een voorbeeldig model dat in geen enkele andere profeet terug te vinden is.

❖ In de geschiedenis wordt vermeld dat, nadat de Boodschapper van Allah (sa) de rijen had rechtgetrokken, hij tegen de moslims zei: “Begin geen aanval totdat ik jullie het bevel geef. Als de vijand jullie dicht nadert, schiet dan pijlen naar hen, en trek jullie zwaarden niet totdat de vijand dichtbij jullie komt.” De Profeet (sa) moedigde hen aan voor de jihad en benadrukte het belang van geduld. Hij zei:

“In tijden van rampspoed neemt het uitoefenen van geduld zorgen weg en biedt het bevrijding van verdriet. Ik spoor jullie aan om je te houden aan wat Allah jullie bevolen heeft en je te onthouden van wat Hij verboden heeft. Allah de Almachtige, die groot en verheven is, beveelt op basis van waarheid. Hij houdt van waarachtigheid en schenkt de rechtschapenen hoge rangen. Vandaag zijn jullie op één van de plaatsen van de waarheid, en Allah aanvaardt alleen wat voor Zijn welbehagen gedaan wordt. Onder jullie is de Profeet van Allah (sa), dus concentreer je op wat Hij jullie heeft opgedragen in Zijn boek. Hij heeft jullie Zijn Tekenen laten zien. Na vernedering heeft Hij jullie eer geschonken. Houd je stevig vast aan het touw van Allah, zodat Hij tevreden met je is. Moge de Almachtige Allah ons en alle moslims vergeven.”

❖ Hazrat Khalifatul Masih (aba) noemde verschillende andere details van de slag bij Badr.