Samenvatting vrijdagpreek 23 Jun 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20230623              KJ-Summary-UR-20230623

KJ-Summary-AR-20230623             KJ-Summary-BN-20230623

 

Samenvatting vrijdagpreek 23 Juni 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Hazrat Khalifatul Masih (aba) ging verder met het uitéénzetten van de incidenten voorafgaand aan de slag bij Badr. Toen de Heilige Profeet Mohammed (sa) ontdekte dat (de ongelovigen van) de Qoeraisj met een leger naar Medina trokken, vroeg hij zijn metgezellen (ra) om raad. Op dat ogenblik spraken Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra) op een uitstekende manier. Na hen zei Hazrat Miqdad bin Amar (ra) tegen de Heilige Profeet (sa):

“O Boodschapper van Allah! Marcheer zoals Allah u leidt, en wij zijn met u. Ik zweer bij Allah! Wij zullen niet tegen u zeggen zoals de Banu Israël (kinderen van Israël) tegen Profeet Musa zeiden: “O, Mozes, wij zullen er stellig niet binnengaan zolang zij er in zijn. Gaat gij en uw Heer en strijdt – wij blijven hier zitten.” (5:25). Veeleer zeggen wij tot u: ‘Ga, gij en uw Heer, om te vechten en wij zullen allen met u meevechten.’ Ik zweer bij het Wezen Die u met de waarheid gezonden heeft, dat als u ons beveelt, wij u tot het uiterste van de aarde zullen volgen en met u zullen strijden totdat uw doel bereikt is.” De Heilige Profeet Mohammed (sa) waardeerde zijn woorden en bad voor hem.

Echter, Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Umar (ra), en Hazrat Miqdad (ra) behoorden allen tot degenen die uit Mekka waren gemigreerd. De Heilige Profeet (sa) wilde ook geruststelling van een vertegenwoordiger van het volk van Medina. Dus zei de Heilige Profeet (sa) opnieuw: O mensen, geef mij raad. Hierna sprak Hazrat Sa’d Ibn Mu’adh van de Ansar die merkte dat de Profeet (sa) expliciet van de Ansar wilde horen:

“Wij hebben in u geloofd en beschouwen u als de ware Boodschapper van Allah en wij getuigen dat wat aan u is gegeven de Waarheid is. En hierop hebben wij u onze bindende belofte gegeven, om te horen en te gehoorzamen.  Marcheer zoals u wilt, en wij zijn met u. Ik zweer bij Hem die u met de waarheid gezonden heeft, dat als u ons naar een oceaan brengt en erin gaat, wij er ook in zullen springen, en niet één van ons zal achterblijven! Wij zullen volkomen tevreden zijn met wat ons morgen ook overkomt door toedoen van onze vijanden, want wij zijn geduldig in de oorlog, fel in de strijd en oprecht in ons gezelschap. Misschien zal Allah u van ons laten zien wat u zal behagen. Daarom, bij de genade van Allah, trek met ons op.”

De Heilige Profeet (sa) was zeer verheugd dit te horen en zei: “Ik geef jullie deze blijde tijding dat Allah mij de overwinning heeft beloofd over één van de twee groepen van Qoeraisj. Bij Allah, ik kan al die plekken op het slagveld zien waar vijanden zullen vallen nadat ze gedood zijn. Daarna vertelde Hazrat Khalifatul Masih (aba) verschillende andere bijzonderheden over de slag bij Badr.