Samenvatting vrijdagpreek 14 Juli 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20230714              KJ-Summary-FR-20230714

KJ-Summary-UR-20230714           KJ-Summary-BN-20230714

KJ-Summary-AR-20230714

 

Samenvatting vrijdagpreek 14 Juli 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

➢ De biografie van de Heilige Profeet Mohammed (sa) wordt verder gezet met betrekking tot de Slag bij Badr. De Slag bij Badr eindigde met de overwinning van de moslims en Allah de Almachtige bracht de Quraysh van Mekka een verwoestend einde toe. Veel leiders van de Quraysh werden gedood.

➢ In verband met de begrafenis van de leiders van de Quraysh vertelt Hazrat Abdullah ibn Mas’ood (ra) dat de Heilige Profeet (sa) ooit eens in de buurt van de Kaaba aan het bidden was terwijl er mensen uit de Quraysh daar aankwamen. Ze legden een stukje ingewand van een dier op zijn rug, waardoor hij in prosternatie bleef. Op dat ogenblik kwam Hazrat Fatimah (ra) aan, die toen een jong meisje was. Ze veroordeelde hen en verwijderde het stukje ingewand op de rug van de Heilige Profeet (sa).

➢ Hazrat Ibn Mas’ood vertelt verder dat op dat moment de Boodschapper van Allah (sa) smeekte en zei: “O Allah, grijp de Quraysh. O Allah, grijp de Quraysh.” Vervolgens noemde de Heilige Profeet (sa) hun namen en smeekte, zeggende: “O Allah, grijp ‘Amr ibn Hisham, ‘Utba ibn Rabiah, Shaybah ibn Rabiah, Walid ibn ‘Utba, Umayyah ibn Khalaf, ‘Uqbah ibn Abi Mu’ayt, en ‘Amr ibn Walid.” Hazrat Abdullah ibn Mas’ood (ra) zei: “Bij God, ik heb hen zien vallen op de dag van Badr.” Vervolgens werden ze in een kuil gelegd. De Boodschapper van Allah (sa) zei: “De individuen in de kuil zijn onder de vloek van God.”

➢ Op de derde dag na de Slag bij Badr was de Heilige Profeet (sa) van plan om terug te keren. Hij arriveerde bij de put waar de leiders van Mekka waren begraven. Er wordt vermeld dat de Heilige Profeet (sa) zei: “Jullie waren zeer slechte verwanten voor jullie Profeet. Jullie hebben mij verworpen, maar mensen hebben mij aanvaard. Jullie hebben mij uit mijn huis verdreven, maar mensen boden mij toevlucht. Jullie hebben tegen mij gevochten, maar mensen hebben mij gesteund.”

➢ Vervolgens begon de Heilige Profeet (sa) hen en hun vaders bij hun namen te noemen en zei: “O zo-en-zo, zoon van zo-en-zo, O zo-en-zo, zoon van zo-en-zo, zou je nu niet tevreden zijn als je Allah en Zijn Boodschapper had gehoorzaamd? Wij hebben de beloften gezien die onze Heer aan ons heeft gedaan. Hebben jullie ook de beloften gezien die jullie Heer aan jullie heeft gedaan?” Op dat moment zei Hazrat Umar (ra): “O Boodschapper van Allah, waarom praat u tegen deze lijken?” De Boodschapper van Allah (sa) zei: “Bij Degene in wiens hand het leven van Mohammed (sa) is, jullie horen de dingen die ik zeg niet meer dan zij.”

➢ Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) heeft in het boek ‘Seerat Khatam-ul-Nabiyyeen’ geschreven dat uit deze overlevering blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de hele slag bij de Mekkaanse Quraysh lag, aangezien de Boodschapper van Allah (sa) zei: “Jullie hebben tegen mij gevochten, maar mensen hebben mij gesteund.” Dus het begin van de strijd kwam van de zijde van de ongelovigen van Mekka, terwijl de Boodschapper van Allah (sa) het zwaard opnam ter verdediging.

➢ Er zijn ook veel wonderen van de Heilige Profeet (sa) vernoemd met betrekking tot de Slag bij Badr. Zo bijvoorbeeld, wordt er vermeld dat Hazrat Ukasha (ra) bleef vechten met zijn zwaard totdat het brak. Toen Hazrat Ukasha (ra) bij de Heilige Profeet (sa) kwam, gaf deze hem een houten stok en zei: “O Ukasha, vecht hiermee tegen de ongelovigen.” Toen Hazrat Ukasha (ra) het vasthield, veranderde de stok in een sterk zwaard met een wit lemmet. Hazrat Ukasha (ra) bleef dit zwaard gebruiken in latere gevechten totdat hij werd gemarteld in de strijd tegen Musaylimah bin Kazzab.

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) ging in zijn preek verder in, op de gebeurtenissen na de Slag bij Badr. Huzoor (aba) kondigde begrafenisgebeden van twee individuen aan:

Rana Abdul Hameed Khan sahib: Hij diende als Missionaris in Pakistan en andere landen zoals Uganda. Zijn vader was ook een levenslange dienaar. Hij was een Moesi en zeer loyaal en gehoorzaam aan Khilafat. Zijn dochter zegt dat hij haar instrueerde dat alle relaties in deze wereld tijdelijk zijn, behalve die met God. Daarom moet je altijd trouw blijven aan God en verbonden blijven met Khilafat.

Nusrat Jahan Ahmad sahiba, de echtgenote van Mubashar Ahmad sahib (Missionaris USA): Ze bracht haar leven door in eenvoud en met een gevoel van dankbaarheid aan de zijde van haar man. Ze was een Moesia, trouw in het betalen van Chanda, diende in Lajna Imaillah, actief in de Tabligh van Islam Ahmadiyyat en de Tarbiyyat van kinderen, en was diep verbonden met Khilafat. Alle vier haar kinderen dienen actief de Jama’at.