Samenvatting Vrijdagpreek 7 jan 2022 – Uitgaven voor Allah

Résumé du sermon du vendredi 7 janvier 2022

7 januari 2021 vrijdagpreek urdu

 

Samenvatting Vrijdagpreek 7 Jan 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na recitatie van een verse van de Heilige Koran zei Huzur-e-Anwar :

In dit vers heeft Allah de voorwaarde voor de gelovigen gesteld, dat zij op de weg van Allah besteden om Zijn welbehagen te verkijgen en voor de verbetering van hun natie en hun missie. In deze tijd is de taak van het verspreiden van de Islam aan de Beloofde Messias (as) gegeven. Het is de plicht van zijn volgelingen om zijn missie te helpen met hun leven, rijkdom en eer.

 

➢ Alle Profeten van God moedigden hun volgelingen aan om financiële offers te brengen. De Beloofde Messias (as) heeft ook de Jama’at geadviseerd dat zij een deel van hun rijkdom moeten offeren ter wille van hun geloof. Dit is hoe het ware geloof kan worden beoordeeld en gelovigen offeren zeker ter wille van hun geloof. Het doel van deze offers is niet om iemand een gunst te verlenen; hun verlangen is dat God tevredenis met ons, dat ons geloof wordt versterkt en dat onze natie vooruitgaat.

Allah aanvaardt en zegent ook de offers van deze mensen. Hij zendt Zijn genade op hen neer.

Allah kent onze harten, daarom houdt Hij er geen rekening mee of het offer groot of klein is of een aanzienlijk of schamel bedrag is betaald. Allah beloont ons overeenkomstig onze intentie.

 

Dit is de reden waarom Allah in dit vers van de Heilige Koran twee voorwaarden voor gelovigen heeft genoemd. De ene is die van وابل of zware regen en de tweede is van ل ط wat betekent gepast of lichte regen. Een rijk persoon kan meer offeren. Een minder fortuinlijk persoon zou kunnen denken dat hij het genoegen van Allah zal verdienen door zijn offer wat ik niet kan doen. Allah zegt in dit vers dat een vruchtbaar land zelfs van lichte regen kan profiteren, dus zelfs kleine offers zullen niet verloren gaan.

De Heilige Profeet (sa) heeft eens gezegd dat vandaag één Dirham honderdduizend Dirham heeft overtroffen. De metgezellen (ra) vroegen hem hoe dat mogelijk is. De Heilige Profeet (sa) antwoordde dat een persoon twee Dirham had waarvan hij één Dirham offerde. Een ander persoon had veel rijkdom waarvan hij honderdduizend Dirhams offerde.

 

➢ De Beloofde Messias (as) zegt: Ik zie dat er duizenden mensen in onze Jama’at zijn

die niet eens voldoende kleren aan hun lichaam hebben. Zij bezitten geen eigendom, maar hun grenzeloze toewijding, loyaliteit, liefde en toewijding verbaast mij zeer.Vandaag de dag zijn we getuige van soortgelijke toewijding en loyaliteit in de Jama’at van de Beloofde Messias (as). Zelfs de pas bekeerden tonen zo’n liefde en passie voor de Beloofde Messias (as) en Khilafat-e Ahmadiyya dat zelfs onze vijanden zich afvragen wat zo’n verandering in hen teweeg heeft gebracht. Vandaar dat niemand kan durven zeggen dat deze Jama’at op enigerlei wijze aan het verzwakken is. Geen aanval van vijanden kan ons schade berokkenen. Na dit, presenteerde Hazrat Khalifatul Masih (aba) verschillende voorbeelden van Ahmadis van over de hele wereld van financiële opofferingen voor Waqfe-Jadid.

 

➢ Hij presenteerde een voorbeeld uit Duitsland. De zendeling schrijft dat ik naar een Jama’at ging om hen aan te moedigen

met betrekking tot Chanda. De vrouw van de voorzitter, die een plaatselijke Duitse is, zei dat het onze wens is dat onze Jama’at ook gerekend moet worden tot zulke Jama’ats die uitblinken in financiële opofferingen. Vervolgens overhandigde zij 19000 euro. Ze zei dat ik dit bedrag had bewaard om een auto te kopen; maar mijn hart werd vervuld van hartstocht dat de naam van onze Jama’at voor Hazrat Khalifatul Masih moest komen. Ik breng dit offer, zodat ik het plezier van Allah kan bereiken.

Hazrat Khalifatul Masih (aba) zei dat het grootste deel van de Waqfe Jadid fondsen in Afrika worden gebruikt voor de terwille van de Islam. In het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld 187 moskeeën gebouwd en 105 zijn er in aanbouw.

Evenzo werden 144 missiehuizen gebouwd en zijn er 45 in aanbouw. Daarnaast zijn er 731

eigendommen verhuurd. Het werk dat in Afrika wordt gedaan is niet gemakkelijk en we worden geconfronteerd met veel moeilijkheden en veel vijandschap. De Jama’at blijft echter werken omwille van Allah. Het is de belofte van God dat Jama’at zal blijven bloeien. Allah vervult altijd zijn beloften. Hij zal zeker de beloften vervullen die Hij deed

met de Beloofde Messias (as) en zal Jama’at helpen met ongeziene hulp. Hij geeft ons de gelegenheid om te besteden op Zijn manier en zegeningen te verkrijgen.

 

➢ Hazrat Khalifatul Masih (aba) kondigde het 65ste jaar van Waqfe-Jadid aan. In het 64ste jaar, door de genade van Allah, was de Jama’at in staat om een offer van 11,2 miljoen pond te brengen, wat 742000 meer was dan vorig jaar. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 1,445 miljoen. De lijst van de top tien landen in termen van offers: Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, VS, India, Australië, Indonesië, Midden-Oosten Jama’at, Ghana, België. De lijst van landen in termen van het gemiddelde per persoon: USA, Zwitserland, UK. Moge Allah de personen en de rijkdom zegenen van alle Ahmadis die zich hebben opgeofferd voor deze zaak! Ameen