Samenvatting Vrijdagpreek 14 Jan 2022 : Mensen van uitmuntenheid – Hazrat Abu Bakr (ra)

Résumé du sermon du vendredi 14 Janvier 2022

KJ-Summary-EN-20220114                                KJ-Summary-UR-20220114

 

Samenvatting vrijdagpreek 14 januari 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah ging, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) verder met het behandelen van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Mekkanen een vergoeding hadden beloofd aan iedereen die de Heilige Profeet (vzmh) en Hazrat Abu Bakr (ra) konden vangen. Er waren dus mensen, zoals Suraqah, die de Heilige Profeet (vzmh) probeerden gevangen te nemen tijdens zijn migratie met Hazrat Abu Bakr (ra). God heeft hem echter niet in staat gesteld om dit te doen. Hij verzocht de Heilige Profeet voor bewaking voor wanneer hij aan de macht zou komen. De Heilige Profeet (vzmh) voorspelde aan Suraqah dat hij op een dag de armbanden van Khosrow zou dragen. Toen Khosrow later werd overwonnen en verworpen, riep Hazrat Umar (ra) tijdens zijn bestuurSuraqah bij hemen gaf aan hem de armbanden van Khosrow. Hierbij werd de voorspelling van de Heilige Profeet (vzmh) vervuld.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzmh) en Hazrat Abu Bakr (ra) tijdens de migratie een tent passeerden die behoorde tot een vrouw genaamd Umm Ma‘bad. Ze vroegen haar of ze iets om te eten had, vlees of dadels, die zij van haar konden kopen. Zij had niets aangezien haar volk tijden van ontbering en hongersnood doorstond. De Heilige Profeet (vzmh) zag een geit in het hoek van de tent en vroeg ernaar. Umm Ma‘bad zei dat dit een heel zwakke geit was en dat het zelfs niet gemolken kon worden. De Heilige Profeet (vzmh) vroeg of hij kon proberen om de geit te melken. Hij (vzmh) bad en melkte dan de geit en erwas zoveel melk dat dehele groep ervan kon drinken. De Heilige Profeet (vzmh) gave Umm Ma‘bad de melk en zij dronk tot ze voldaan was en daarna dronk de Heilige Profeet (vzmh) zelf ook wat melk. Hij liet een emmer melk achter bij Umm Ma‘bad, kocht de geit en ging voort op zijn weg.

Zijne Heiligeheid (vzmh) zei dat zij Quba’ op een maandag bereikten na acht dagen te hebben gereisd. Dit was twee a drie mijl verwijderd van Medinah. Het volk van Medinah had gehoord over het vertrek van de Heilige Profeet’s (vzmh) uit Mekkah en wachtte op zijn komst. Op een dag stond dat een Joodse man op een heuvel stond, zag hij de Heilige profeet (vzmh). Hij kondigde aan de Moslims aan dat hun leider aangekomen was. De Moslims haastten zich om hem te ontmoeten. Waanneer zij aankwamen stond Hazrat Abu Bakr (ra) op terwijl de Heilige Profeet (vzmh) stil aan het zitten was. Sommige mensen van Medinah die de Heilige Profeet (vzmh) nog niet gezien hadden begroetenHazrat Abu Bakr (ra) eerst.  Op hetzelfde moment nam Hazrat Abu Bakr (ra) zijn mantel en beschermde de Heilige Profeet (vzmh) tegen de zon. Hierna beseften de mensen dat dit de Heilige Porfeet (vzmh) was.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het opgetekendis dat de Heilige profeet (vzmh) in Quba’ verbleef voor ongeveer tien nachten. Tijdens zijn verblijf legde de Heilige Profeet (vzmh) de basis voor een moskee, gekend als de Moskee van Quba’. De Heilige Profeet (vzmh) zei dat de basis van deze moskee gevestigd werd op rechtvaardigheid.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzmh) na zijn verblijf in Quba’ naar Medinah vertrok. Hij (vzmh) was onderweg in de vallei van Banu Salim bin Auf toen het tijd wasvoor het vrijdaggebed. De Heilige Profeet (vzmh) had samen met honderd moslims het vrijdaggebed aangeboden in de moskee van de vallei van Ranunah. Deze moskee werd bekend als de Moskee van het Vrijdaggebed aangezien dit het eerste vrijdaggebed was die door de Heilige Profeet (vzmh) aangebodenwerd in Medinah. Zijne Heiligehid (aba) verklaarde dat dezemoskee later formeel gevestigd zou worden.