Samenvatting Vrijdagpreek 6 okt 2017 – Goddelijke Geloofsbouwers

Résumé du sermon du vendredi 06 Octobre 2017

Vrijdagpreek  6 Oktober 2017

Gegeven door  Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitative van Surah Alfatehah, zei Huzur-e-Anwar:-

Sommige leden die geboren zijn als Ahmadi’s schrijven  mij om te vertellen dat wanneer ze het niveau van geloof en verbinding met God zien bij nieuwe leden, zij zich beschaamd voelen en wensen ook dergelijke niveau van het geloof te bekomen. Op gelijkaardige wijze, drukken de nieuwkomers soms dezelfde gedachten uit, dat zij zich ook geïnspireerd voelen om hun niveau van spiritualiteit te verhogen wanneer ze over goddelijke incidenten horen.

Maar, tegelijkertijd zijn er mensen die verdiept zijn in het wereldse en die geen aandacht besteden aan Allah en de leerstellingen van de Beloofde Messias a.s. Zij maken opmerkingen over waarom deze incidenten zich alleen in Afrika afspelen en niet in Europa.

Huzur-e-anwar zei dat er in Europa ook veel geloofs-inspirerende incidenten plaatsvinden. Er zijn veel nieuwe toegewijden die zulke toestanden hebben ervaren en aan wie Allah de waarheid van de Ahmadiyyat door middel van tekens heeft getoond. Het belangrijkste punt om in gedachten te houden is dat Allah de Almachtige degene begeleidt die Hem proberen te bereiken enkel en alleen voor zijn Genade. God geeft niet om mensen die het materialistische pad bewandelen en geen tijd hebben voor Hem.

De geschiedenis van de Profeten toont ons dat alleen de zwakken en de armenvooruitgang kennen in spiritualiteit en het geloof erkennen. Huzur-e-anwar verteld dat één van onze missionarissen naar een dorp in Burkina Faso ging en dat er eerst maar één oudere dame bekeerd werd. Onze moskee is 15 km verder van het dorp en het is een zeer moeilijke pad om te bewandelen door een een stroming die de weg doorkruist. Deze dame ging wekelijks naar het vrijdagsgebed maar kon de stroming niet oversteken en zou ernaast zitten en het gebed aanbieden op haar gebedsmat. Na een maand ondekte een scholier dit en vertelde het dorp over haar sterke geloof. Hierna hebben honderd en één mensen zich bekeerd.

De Mullabigh/prediker van Benin schrijft dat twee honderd mensen uit één dorp de eed hebben afgelegd.De dochter van hun lokale voorzitter was heel ziek geworden. Overal was er neerslachtigheid en haar gezondheid was ernstig verergert. Het meisje kon niet meer bewegen of spreken. Zij werden door demissionaris gemotiveerd om te bidden en Ik (Huzur) werd ook gevraagd om te bidden. Door de genade van God herstelde het meisje zich volledig na een dag.

Huzur-e-anwar zei: ik heb de asielaanvrager ook verteld om de boodschap te verspreiden. Eén asielaanvrager verteld me, dat er op de dag van zijn laatste hoorzitting, hij gevraagd werd door de rechter of hij pamfletten van zijn gemeenschap had uitgedeeld. Toen de asielaanvrager bevestigend antwoordde, vroeg de rechter waar hij pamfletten had uitgedeeld. Hij noemde een aantal plekken op. De rechterzei toen dat hij ook een pamflet had gekregen op één van die plekken. Hij vertelde de asielaanvrager dat zijn zaak aanvaard is en dat hij kon gaan. Allah helpt ons op de beste manier.

Allah had de Beloofde Messias a.s. verteld dat een tijdperk zou aankomen waarin hij overal ter wereld bekend zou zijn. Deze openbaring kwam tot de Beloofde Messias a.s. in 1883 wanneer hij door niemand gekend was. Het is alleen door de gratie van Allah dat de naam van de Beloofde Messias a.s. en de Djamaat in de naam van Islam overal aan het verspreiden is.

Allah heeft gezegd: Er komt een tijd waarin de mensen jouw djamaat zullen toetreden. Vandaag zijn wij hier getuige van. Vandaag is Ahmadiyyat in 210 landen gevestigd.

Moge Allah ons in staat stellen om de boodschap te verspreiden die Allah ons heeft gegeven door middel van de Beloofde Messias a.s..