Samenvatting Vrijdagpreek 29 sep 2017 – Het pad naar succes en redding

Samenvatting Vrijdagpreek 29 September 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud,Ta’awwaz en recitatie van Surah Alfateha zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag begint de VK vergadering van de Ansarullah. De Ansar moeten bijzondere aandacht besteden aan het gebed. Na de leeftijd van 40 jaar moet een persoon meer bewust worden dat de dagen van zijn leven aan het verminderen zijn en dat hij zich tot God zal moeten verantwoorden. We moeten bezorgd zijn dat wanneer wij voor Allah staan, wij al onze plichten tegenover Allah en het volk hebben nageleefd. In verband met het gebed moeten we onthouden dat Allah heeft bevolen dat gebed als eerste in congregatie uit te voeren en ten tweede,het gebed steeds op tijd te doen. De Ansar moeten dus hieraan bijzondere aandacht besteden. Zij kunnen pas ware Ansarullah, de helpers van Allah worden, wanneer zij deze verantwoordelijkheden vervullen.

De Beloofde Messias a.s. heeft gezegd dat gebed onze wapen voor succes is. Hoe kunnen wij Hem dan in zijn missie bijstaan als we niet regelmatig bidden? De Beloofde Messias a.s. zegt: bied regelmatig het gebed aan. Sommigen bidden maar één keer per dag. Gebed wordt voor niemand verontschuldigd, ook niet voor profeten. Ooit kwam een groep mensen naar de Heilige Profeet VZMH en vroeg om vrijgesteld te worden van het gebed. De Heilige Profeet VZMH zei dat de religie die geen toegeving is, heeft niets. Hij legde het belang van smeekbede uit en vroeg “wat is smeekbede?” Het is een bijzondere gebed maar mensen beschouwen het als een belasting die door een koning wordt opgelegd.

Deze ontwetende mensen begrijpen niet dat Allah geen nood heeft aan smeekbede, het is eigenlijk enkel voor de mens die zijn doelen slechts kan bereiken door middel van smeekbede. Huzur zei verder dat smeekbede iets is die zowel de wereld als een religie versiert. Maar sommige mensen bieden het gebed op een manier aan waardoor het gebed hen vervloekt. Gebed is iets dat de mens van elk misdaad beschermt. En zo’n gebed kan niet verworven worden zonder de steun van God. Hiervoor zijn er zeer ernstige en oprechte gebeden voor nodig. Dus, er mag geen enkele dag voorbij gaan zonder gebed.

Huzur zei verder, ik zie dat mensen vergeetachtig worden over gebed. Men moet oprecht tot God bidden om de smaak van het gebed gewaar te worden. Men onthoud steeds hetgeen men gegeten heeft. Huzur zei verder, ik heb opgemerkt dat wanneer een dronkaard niet volledig onder invloed is,hij nog steeds zal blijven drinken. Een verstandig persoon gaat hier gebruik van maken.

De Beloofde Messias a.s. zegt dat wanneer een persoon sloomheid toont tijdens gebed, is het omdat zijn aandacht van God naar wereldse zaken afgeleid is. Dus regelmatig bidden tot met Allah is zeer belangrijk. Geleidelijk aan komt er een tijd wanneer de mens gezegend wordt met verlichting en een natuurlijke drang om te bidden. In verband met twijfels gedurende het gebed zei Huzur dat dit gebeurt in de harten van degenen die niet volledig neerbuigen voor God en die afgeleid zijn. Huzur zegt, kijk naar een gevangene en zie hoe hij met volle aandacht voor een rechter staat.

Allah zegt in de Heilige Koraan: “29:70  En zij, die naar Ons streven, – Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. Voorwaar, Allah is met hen die goed doen“. De Beloofde Messias a.s. zei, doe je uiterste best op het pad naar Allah en ge zult uw bestemming bereiken. Gebed alleen brengt een mens naar de hoogste piek. Alles kan bereikt worden als gebed overheerst. De Beloofde Messias a.s. trok vestigde ook de aandacht op Tahajjud gebed en vroeg de Ansar om er bijzonder aandacht aan te besteden. Hij zei, als je uw dagen vult met wereldse taken, wat ga je dan doen in het Hiernamaals? Wordt wakker voor Tahajjud en bied deze gebeden aan met enthousiasme en kracht. De Heilige Profeet VZMH zei: alleen smeekgebeden is de koelte voor mijn ogen. Moge Allah ons in staat stellen om onze gebed te beschermen en moge wij ze met veel plezier en extase aanbieden. Amin.