Samenvatting Vrijdagpreek 22 sep 2017 – Het belang van kwalitatieve vergaderingen en ijtema-bijeenkomsten

Résumé du Sermon du vendredi 22 septembre 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 22 September 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Alfateha, zei Huzur-e-Anwar:

Er worden overal ter wereld conferentie georganiseerd voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld, overheidsconferenties, zakelijke conferenties, waar mensen samenkomen voor plezier en werelds overleg, enzv.  Al deze evenementen worden gehouden voor wereldse doelen en niet voor God of om Zijn genoegen te zoeken. Maar sommige conferenties worden wel voor religieuze doelen gehouden, om mensen dichter tot God te brengen. Het enige doel van deze vergaderingen is om Allah’s genoegen te hebben in al hetgeen we doen. Allah houdt van dergelijke bijeenkomsten. En Allah Zegent de deelnemers van deze vergaderingen, in deze wereld en in het Hiernamaals.

Het is dus de taak van een Momin (een gelovige) om te blijven streven naar  een betering van niveau van spiritualiteit. Moslims gaan hieromtrent tegen de wil van Allah in. Ze zijn vanbinnen vervreemd. Hun suggesties en voorstellen zijn allemaal tegen Allah en Zijn Heilige Profeet VZMH en tegen Taqwah (nederigheid). En hun daden tonen aan dat zij geen geloof meer hebben in God. Dit is de staat waarin zowel religieuze als spirituele leiders vandaag verkeren. Het is dus onze verantwoordelijkheid geworden om niet alleen zelf vromer te worden maar ook om andere Moslims zo veel mogelijk te begeleiden. En het valt ook aan ons om hen te verkondigen dat hun huidige situatie van hen slavenvan deze wereld  maken en dat ze door Allah gestraft zullen worden. Met dit in ons achterhoofd, dienen we ook ons eigen persoon te beoordelen.

Onthou dat Satan niet rustig toekijkt hoe de Djamaat-e-Ahmadiyya vooruitgaat. Dus deelnemers aan de conferenties tegen het Djamaat systeem zijn werkelijk door Satan bevangen.  Deze mensen worden soms door hun eigen onwetendheid bedrogen, ze denken dat ze uit sympathie werken voor de Djamaat. Als iemand een klacht indient tegen een bediende van de Djamaat of voorzitter moet hij naar de Kalief van zijn tijd schrijven en het aan hem overlaten om actie te ondernemen.

Het helpt niet om degelijke zaken tijdens samenkomsten te bespreken. De Heilige Profeet VZMH en zijn trouwe volger, de Beloofde Messias a.s. hebben ons ingelicht over het soort van bijeenkomsten waaraan wij moeten deelnemen. De Beloofde Messias a.s. zei: Onze religie is zo, dat als wij spreken moeten we de volledige waarheid sprekenof zwijgen. Als je merkt dat mensen tijdens een bijeenkomst over Allah en Zijn Profeet VZMH aan het afdwalen zijn, moet je het ofwel verlaten of ze  openlijk attent maken. De derde weg is die van de huichelarij door te blijven zitten en diplomatisch antwoord te geven. Huzur-e-anwar zei dat Ahmadi’s huicherlarij en schaamteloosheid moeten vermijden. Men moet naar de Kalief schrijven als er klachten zijn. Ooit vroeg iemand aan de Heilige profeet VZMH om advies. Hij zei: houd het geloof in Allah. Als je een vergadering bijwoont waar men spreken over nederigheid, blijf dan zitten. Als je een vergadering bijwoont die je ongeplaatst vind, vertrek dan.

Een andere Hadith citeert dat de Heilige profeet VZMH werd gevraagd over welke soort vergaderingen bijgewoond moeten worden. Hij zei: vergaderingen waarbij je Allah gedenkt, die uw kennis van religie doet toenemenen die je herinnert aan de Dag des Oordeels. De jeugd van onze Djamaat en zeker hun ouders moeten vermijden deel te nemen aan bijeenkomsten die de grenzen van de Islam overschrijden. De Beloofde Messias a.s. zei dat het gezelschap die men houdt ook een diep onderliggende invloed heeft op onze  persoonlijkheid. Bijvoorbeeld, als iemand regelmatig plekken bezoekt waar er alcohol wordt gedronken, onafhankelijk van het feit dat ze zelf drinken of niet, zal uiteindelijk leiden tot de consumptie van alcohol. Huzur-e-anwar heeft gezegd dat Djamaat-e-Ahmadiyya door de gratie van God opportuniteiten krijgt om verschillende programma’s te organiseren, zoals de Jalsa, Ijlas, Ijtema, enzovoort. Deze zijn ware islamitische bijeenkomsten. Dus we moeten zoveel mogelijk deelnemen, ons geloof behouden in Allah en de rechten van dergelijke samenkomsten naleven. Moge Allah ons in staat stellen om weg te blijven van vergaderingen die een nefaste invloed hebben en moge we voor altijd gehecht blijven aan het systeem van de Djamaat en Khilafat-e-Ahmadiyya.

Op het einde kondigde Huzur-e-anwar de gebed in afwezigheid aan van Mr. Bilal Abdulsalam uit Amerika.