Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 15 sep 2017 – Bewijzen van de waarheid

Résumé du sermon du vendredi 15 septembre 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 15 September 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis (aba)

Na  Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Alfateha zei Huzur-e-Anwar:

Tegenwoordig stelt  de westerse media ons de vraag, hoewel wij over de vrede liefhebbende leer van de Islam spreken, de meerderheid van Moslims dit niet doen of ons als moslim beschouwen. Onze antwoord is dat de leer van de Islam die wij beleven, uit de Koraan en Hadith afkomstig is. Onze houding is niet een gevolg van de huidige toestand  van de wereld, Islam heeft het altijd over de rechten van Allah en de rechten van de volkeren gesproken.

Met betrekking tot de vraag hoe we andere moslims kunnen over brengen om deze leer te volgen, dit is voorbestemd te gebeuren.Onze leer is volgens de profetie van de Heilige Profeet VZMH aan de Beloofde Messias a.s. geopenbaard om de Islam na haar ondergang te doen herleven. Volgelingen van profeten en mensen van God zijn niet in overnacht succesvol geworden. Een revolutie vindt geleidelijk plaats.

Hetzelfde geldt voor Jamaat Ahmadiyya. Moslims uit andere sektes worden lid van de Djamaat na het begrijpen en aanvaarden van de leer van de Beloofde Messias a.s. en dit ondanks het feit dat wij in tegenstelling tot anderen over beperkte middelen bezitten. Er zijn veel mensen die rechtstreeks door Allah geleidt worden. Bijvoorbeeld, door middel van dromen enzovoort.

Sommige mensen observeren de vijandigheid tegenover de Djamaat en worden toch lid van de Djamaat. Aan sommige worden tekens getoond door God. Allah had de Beloofde Messias a.s. geïnformeerd door openbaring dat “Ik doe je eer aan en laat je bloeien”. Op gelijkaardige wijze zei Allah, “Allah heeft Geschreven dat de overwinning voor Mij en Mijn profeten is”. Vandaag, in vervulling van deze belofte wordt de gemeenschap van deze man overal ter wereld gevestigd en dagelijks treden tientallen nieuwe leden de Djamaat toe.

Deze tekens zegevieren ook vandaag. Een dame uit Frankrijk vertelt dat de boodschap van Ahmadiyyat na haar bekering ook door al haar familieleden aanvaardt werd. Op een dag bad ze tot God om haar te verlichten of Ahmadiyyat echt de ware Djamaat is of niet. De volgende drie achtereenvolgende nachten had Allah haar dromen getoond. In één van de dromen zag ze de Dag des Oordeels. Haar broeders en zusters die Ahmadiyyat hadden aanvaard waren helemaal in vrede en zijzelf was aan het schreeuwen en huilen. De tweede nacht droomde ze dat haar zuster die Ahmadi is geworden tegen haar zei, “het gebed uitvoeren, dat is de enige manier”. Op gelijkaardige wijze toonde Allah haar weer een droom in de voorkeur van de Djamaat en heeft heel haar familie de eed afgelegd en de Djamaat betreden.

Een heer uit de Congo schrijft dat, ik heb de boodschap ontvangen dat Hazrat Jezus a.s. overleden is. Ik heb ook ontdekt dat de Beloofde Messias a.s. gaat neerdalen tijdens de ondergang van de Islam. Ik begon hierna de literatuur van de Djamaat te bestuderen. Tijdens de ramadan heb ik gedroomd dat ik een in heel kleurrijke kleding gekleed was die heel mooi was en in een luxieuze bus aan het reizen was. Deze droom gaf me voldoening dat de bus een manier is om een reis te ondernemen en de reis die ik ging ondernemen, een reis van grootheid en majesteit ging zijn. Hierna heb ik Ahmadiyyat aanvaardt.

Mensen die verschillende talen spreken, uit verschillende landen in heel de wereld worden begeleidt naar deze pad. Deze begleiding komt duidelijk van God. In Senegal werd de Djamaat in drie dorpen gevestigd, waarop sommige Imams (religieuze leiders) en de overste samen zijn gekomen om te bidden voor de verwoesting van de djamaat. Een paar bdagen later werd een Imam  gebeten door een slang en ondanks de gebeden van de molvi’s (religieuze mannen) is hij overleden. Een paar dagen later werd ook de overste gebeten door een slang. Mensen begonnen te realiseren dat dit gebeurde als gevolg van het vervloeken van Ahmadiyyat maar de molvi’s gaven de schuld aan verborgen krachten zoals de djinn. Na een paar dagen werd ook de dorpoverste gebeten. De mensen bezochten dan een Ahmadi prediker en vertelde hem de incidenten. Nu, door de gratie God hebben alle drie dorpen Ahmadiyyat aanvaardt.

Dus, Allah trekt mensen aan naar de leer van Islam en een dag zal komen dat de missie begonnen door de Beloofde Messias, zeker en vast overwinning kennen. Moge Allah ons in staat stellen om de belangrijke verantwoordelijkheid van prediken uit te dragen. Amin.

Op het einde kondigde Huzur-e-anwar de gebed in afwezigheid aan van twee overledenen: Mukarrama Khursheed Ruqayya en Dr. Salahuddin.