Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 8 sep 2017 – Uitnodigen naar Allah met wijsheid en goede vermaning

Résumé du Sermon du Vendredi

Samenvatting Vrijdagpreek 8 September 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-Fateha, zei Huzur-e-Anwar:

Veel landen bekijken  tijdens hun Majlis-e-Shura (Adviescomité) hoe de boodschap van de Djamaat op een gepaste manier te verspreiden. Het mag prediken zijn of een andere project, maar onafhankelijk van hetgeen men doet, eens dat de huidige Kalief zijn toestemming heeft gegeven, moet men heel waakzaam zijn op elk niveau van het  Adviescomité en bij het opdragen  moet men ervoor zorgen dat het werk uitgevoerd wordt. Waar er een verband is met het prediken is het de taak van elklid  om deel te nemen in plaats van alles over te laten aan de Tabligh Secretaris. Wanneer alle leden deelnemen en de verantwoordelijkheid van het prediken delen, dan zal het een goed voorbeeld zijn voor de rest van de Djamaat waardoor ook zij hierdoor inspanningen doen.

Een betekenis van gevoeligheid is om feitelijke situaties te beoordelen. Elk verkeerde verklaring zal eventueel worden blootgesteld. Een andere betekenis is om volgens de situatie te spreken. Men moet geen argument presenteren die mensen zal ergeren en voor grotere geschillen zal zorgen. De Heilige Profeet VZMH heeft gezegd dat men naargelang de gevoeligheid van anderen moet spreken.

Een ander belangrijke factor inzake prediken is om tijdens het jaar door contacten te maken en deze te onderhouden. Slechts twee à drie keren tijdens het  jaar pamfletten uitdelen is niet genoeg om de verantwoordelijkheid van het prediken na te leven.

Dus, door al deze factoren te beschouwen wordt het onze taak om te prediken en het is aan Allah om verlichting te schenken. Men heeft geen kennis van de toekomst, daarom kunnen wij niet voorspellen welke persoon getroffen zal worden en zijn daardoor ook  niet verantwoordelijk voor de gevolgen. Maar wij zullen wel bevraagd worden of we volgens onze mogelijkheden onze plicht hebben gedaan en de boodschap van Islam aan de mensen hebben verspreid.

Op gelijkaardige wijze worden sommigen gevraagd hoeveel bekeringen zij hebben kunnen maken of hoe lang het zal duren om succesvol te zijn volgens deze manier van prediken. Onze antwoord moet zijn dat wij de opdracht gekregen hebben om te prediken en wij zullen ons niet onttrekken aan deze vernatwoordelijkheid. Alleen Allah zal resultaten tonen. We blijven hopen dat wij ooit de meerderheid zullen worden. Tegelijkertijd moeten we herinneren dat gevoeligheid geen teken van lafheid is of de grote stroom volgen en  akkoord gaan met verkeerde zaken. Wij moeten de waarheid dus op een zinvolle manier vermelden. Wij zijn niet van plan om te ruziën maar we moeten onze leer wijselijk en rationeel overbrengen.

Onlangs werden mijn  opvattingen over homoseksualiteit en handschudden met vrouwen bekritiseerd in Duitsland. In Engeland heeft een politicus zijn partij verlaten omdat hij tegen homoseksualiteit en abortus is. Huzur-e-Anwar zei dat als een een gewone politicus, een wereldse man voor dergelijke zaken niet terugdeinst, zou onze geloof nog veel sterker moeten zijn! We moge niet van de rechtmatige pad afwijken omwille van wereldse zaken. We mogen oppositie niet vrezen omdat het de paden naar de waarheid toont.

De Beloofde Messias a.s. zei: Hoe groter de oppositie tegen de waarheid, hoe meer deze schijnt en zijn grootsheid toont. Daarom, om te prediken is het noodzakelijk dat onze daden en onze stellingen hetzelfde zijn. Onze woorden zullen alleen effectief zijn wanneer onze gezegden en handelingen overeenkomstig zijn. De Beloofde Messias a.s. zei: Als een man niet met een zuivere hart  spreekt en geen sterkte vertoont, dan zullen zijn woorden geen kracht hebben. Onze stellingen hebben geen waarde als ze niet nageleefd worden. Moge Allah ons in staat stellen om dien overeenskomstig te handelen. Amin.