Samenvatting Vrijdagpreek NL/FR 1 sep 2017 – Zegeningen van MTA, Jalsa Salana Duitsland 2017

Résumé du sermon du Vendredi 1 septembre 2017

Vrijdagpreek van 1 september 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis

Na de recitatie van Tashahhud, Ta’awwaz en Surah Alfateha, zei Huzur-e-Anwar:

Allah heeft door Zijn Genade de Ahmaddiya Wereld verenigd en bewust gemaakt door MTA, zodat ze niet lang hoeven te wachten op nieuws en rondleidingen van de Jamaat. Alles kan gelijktijdig worden bekeken. De emoties en directe reacties van mensen die de Jalsa bijwonen worden uitgezonden samen met de programma’s. Onlangs werd de jaarlijkse Jalsa in Duitsland gehouden, mensen schreven erover en schrijven ook vaak over verschillende programma’s. Men moet God dankbaar zijn voor deze zegen om zo de Jamaat van de Beloofde Messias te verenigen. Dus als we dankbaar zijn in dit aspect, moeten we ook de werknemers van MTA dankbaar zijn, waaronder ook vrijwilligers.

Ook laten de deelnemers aan de Jalsa een goede indruk na op de gasten die door hen erkend worden. Zo is het dus ook nodig om hun standpunten en reacties op de Jalsa Salana aan mensen te presenteren. Dit wordt gedaan om de wereld op de hoogte te brengen van hoe de effecten van de Jalsa buitengewone indrukken op anderen veroorzaken en onze vrijwilligers kunnen zo ook weten hoe hun houdingen mensen dichter bij de islamitische leerstellingen brengen. Ik zal nu een aantal reacties voorstellen om de zegeningen van de Jalsa Salaana te benadrukken.

Een Arabische moslimvriend zei dat wanneer hij kritiek kreeg tegen de islam, hij zich niet kon verdedigen, maar nu, na het observeren van de liefde en de passionele uitingen van mensen voor hun Khalifa, kan ik mijn hoofd hoog houden omdat ik een Jamaat heb gezien wiens mensen vreedzaam zijn. Ik kan de islam nu verdedigen.

Een Duitse dame die voortdurend in contact is met de Jamaat, observeerde de eedaflegging tijdens de Jalsa. Ze zei, al mijn vragen zijn nu beantwoord. Het lijkt dat ik niet lang meer als gast zal komen, maar zal de Jamaat vervoegen door de eed af te leggen. Maria Jose, een Amerikaanse student in Berlijn zegt dat hij daarvoor geen kennis had van Islam en Ahmadiyyat. Ik werd geïntroduceerd door de vrouw van de Misionaris in Paraguay en ik ben gekomen om de Jalsa bij te wonen. Ik ben verbaasd dat mensen van zoveel geloofsovertuigingen en naties zo rustig samen leven en niemand heeft angsten. Dit is een geheel nieuwe ervaring voor mij. Ik zal een sterke band houden met de Jamaat nadat ik terugkom. Een andere persoon zei: Jouw Jamaat heeft een positieve houding, er was spirituele toewijding tijdens de Jalsa. Aldus zou deze toewijding te allen tijde voorrang moeten hebben, niet alleen in de dagen van de Jalsa.

Vierenzestig mensen uit Bosnië namen deel aan de Jalsa. Achttien hiervan waren Ahmadi’s, en achtentwintig namen onze predikingen in acht. Een dame zei dat ze geen enkele fout kon waarnemen tijdens de Jalsa. Een andere niet-Ahmadi vriend kwam op eigen kosten naar de Jalsa en zei dat de manier waarop gasten hier worden behandeld, zelfs als ze droog brood worden bediend om te eten, ze nog geen klachten zouden hebben. Een andere dame kwam ook met haar ouders en haar man op eigen kosten. Ze zei dat de organisatie zeer goed was. Ze voelde zich verlegen over hoe de werknemers onvermoeibaar werken voor hun comfort. Een andere gast die voor de eerste keer kwam, zei dat de omgeving van de Jalsa een positief effect op hem heeft gelaten. Hij zei dat de indrukken in zijn hart niet kunnen worden beschreven, ze kunnen alleen maar worden gevoeld. Iedereen zou enkele dagen in deze hemelse sfeer moeten doorbrengen, zodat hij zich bewust is van de ware hemel. De mensen die in wroeging zijn tegen alkaar zouden zich moeten schamen na het observeren van de mensen op de jalsa.

Een groep uit Bulgarije woonde ook de Jalsa bij waaronder advocaten, zakenlieden en anderen. Iedereen behandelde hen met liefde en respect. De dame uit Bulgarije zei dat ze leren om God lief te hebben en hier van mensen houden. Vijandigheid in Bulgarije is op zijn uiterste. Bid voor Bulgarije dat zij de registratie kunnen herstellen zodat we openlijk kunnen dienen. Een Bulgaarse vriend zei dat Ahmadi mensen veel liefde geven. Een Bulgaarse vrouw zei dat ze dieetvoeding kreeg, er waren geen VIP’s, alle mensen waren gelijk. De vrijdagspreek was indrukwekkend. De leerstellingen tonen aan dat we niet de gebreken van anderen mogen benadrukken, maar eerder moeten bidden. Ik wens dat de hele wereld naar je stem luistert. De heer Abubakar studeert in Portugal. Hij zei dat de veiligheidsmaatregelen die ik bij de Jalsa heb gezien, waar een samenkomst van 40.000 mensen zonder de hulp van de politie werd beheerd, een onmogelijke prestatie leek. Ik heb nochthans geen politie gezien tijdens de Jalsa, maar ik zag niemand ruzie maken, maar alle mensen leken te zijn vervuld met een gevoel van broederschap. Dit heeft mijn hart sterk beïnvloed.

Zesenvijftig mensen kwamen uit Macedonië om de Jalsa bij te wonen. Ze reisden 2.000 kilometer voor vijfenveertig uur per bus. Velen van hen waren televisievertegenwoordigers. Er waren tweeëndertig christenen en drieëntwintig Ahmadi’s. Een van hen nam de eed af op de laatste dag van jalsa.

Eenenveertig mensen kwamen uit Albanië. Negentien waren Ahmadis en de rest waren niet-Ahmadi. Ze reisden voor negenennegentig uur. Een dame zei dat ze onder duizenden mannen rondloopt zonder vrees. Deze mensen zijn allemaal zeer beschaafd. Men moet naar hier komen om dit te zien.

Een Syrische vriend zei dat hij een maand geleden aan de Jamaat werd voorgesteld. Ik heb de eerste keer over Jamaat-e-Ahmadiyya gehoord en zag dat ze met grote liefde over de overtuigingen van de Jamaat spraken. Ondanks zulk een grote bijeenkomst waren er geen ruzies. Zijn vrouw zei dat ze niemand heeft gezien die naar haar keek op een ongepaste wijze. Een andere Syrische vriend zei: mijn hart was vol vreugde bij het horen van de Imam van de Jamaat-e-Ahmadiyya. De oplossingen voor alle problemen werden uitgelegd in één toespraak. Ik begon me trots te voelen om een moslim te zijn. Een andere gast zei dat de Imam van de Jamaat-e-Ahmadiyya gesproken heeft over wederzijds begrip en uitwisseling van ideeën tussen mensen. De wereld heeft dit vandaag nodig. Hij gaf verwijzingen naar Koranische verzen om te bewijzen dat de islam geen religie van extremisme is. De heilige profeet (vzmh) heeft zijn vijanden ook vergeven. Ik realiseerde me voor het eerst dat de islam een religie van liefde en harmonie is.

Dit jaar hadden drieëndertig mensen uit elf landen het voorrecht gehad om de eed af te leggen. Één dame zegt, ik ben een Palestijnse. Ik had hiervoor veel twijfels en vragen. Deze keer heb ik uitgebreid gebeden en de eed afgenomen en de Jamaat aanvaard als de ware boodschap. Ik heb nergens dergelijke harmonie gezien onder vrouwen. Mijn ontmoeting met de Jamaat en een Ahmadi worden, is enkel door God’s wil.

Dit waren een paar reacties ivm de Jalsa die u werden gepresenteerd. Dankzij God’s genade, opent de jalsa vele harten om zo de ware aard van de islam te tonen. Moge Allah deze gebeurtenis voor altijd zegenen. De eerste dag van Jalsa werd een persconferentie gehouden. Er waren vertegenwoordigers uit Italië, Macedonië en België en vier tv-kanalen uit Duitsland. In totaal is de boodschap verspreid naar meer dan 5 miljoen mensen in drie dagen via 5 tv-kanalen, 5 radiostations en 61 kranten. Al-Islam heeft eveneens hierover gesproken. Tweets warden eveneens massaal verspreid op de jalsa en geretweet.

De inhuldiging van een moskee vond plaats en de boodschap werd naar dizenden mesnen verspreid. Mag Allah de Duitse Jamaat in staat stellen om in de toekomst nog sterkere boodschappen uit te sturen en de huidige introductie verder uit te breiden. Mag Allah ons deze mogelijkheid geven. Ameen