Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 25 Aug 2017 – Geloof en Goede Daden, Jalsa Salana Duitsland 2017

Résumé Du Sermon Du Vendredi 25 aout 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 25 Augustus 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis (aba)

————————————————————————————————————-

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-Fateha zei Huzur-e-Anwar: De jaarlijkse Jalsa van Duitsland begint vandaag. Iedere Ahmadi weet dat dit geen wereldse vermaak is maar een mogelijkheid om spirualiteit en geloof te vergroten en veranderingen in onsalledaagse  leven aan te brengen. Een niet-Ahmadi kan misschien wel zeggen dat hij de rechten van Allah en Zijn schepping niet kent maar een Ahmadi kan dit nooit zeggen omdat hij deze dingen herhaaldelijk verteld wordt. De Beloofde Messias a.s. heeft een schatkist aan  leerstellingen over de rechten van Allah en de mensheid achtergelaten.

Huzur-e-anwar zei: Er zijn twee delen aan de Islam. Een deel houdt in dat niemand gelijkgesteld mag worden aan Allah en dat Hij volledig aanbeden moet worden en dat Zijn gunsten voor de mensheid moeten onthouden worden.  Een tweede deel vereist dat wij de rechten van de mensheid erkennen en naleven. Huzur-e-anwar zei verder dat geloof de overtuigingen van de mens zwaar beïnvloedt. Als iemand onreine en valse overtuigingen uitoefent, zullen deze hem beïnvloeden om onreine daden te verrichten.

Huzur-e-Anwar zei verder dat de enige doel om Jamaat- e-Ahmadiyya te vestigen was om Allah’s  spriritualiteit te bekomen, de ware essentie van het gebed en nederigheid te verkrijgen. De waarheid over het bidden is dat men eerst de moeite moet doen en dan bidden tot Allah om te slagen. Hij zei dat mensen vandaag de dag vanwege het concept van “vooruitgang”zich aan het distantiëren van God. De Jamaat werd dus gevestigd om geloof te ondersteunen en bewustzijn te creëren in mensen over het bidden.

Huzur-e-anwar zei dat Ahmadi’s niet beïnvloed mogen worden door hedendaagse filosofieën. Integendeel ze moeten standvastig blijven in hun eigen geloof. Hiervoor is het noodzakelijk om te begrijpen wat God van ons verlangt. De Beloofde Messias a.s. zei dat het niet genoeg is om de eed formeel af te leggen. Het is noodzakelijk om te worden vergeven, dat wij God als onze ware Heer aanvaarden en de hoge rang van de Heilige Profeet VZMH en de Heilige Koran erkennen. We moeten verstaan dat de Beloofde messias a.s. gezonden werd om een ware relatie met God op te bouwen, de grootsheid van de Heilige Profeet VZMH te erkennen en zich te houden aan het gezag van de Heilige Koran.

Huzur-e-anwar zei dat veel mensen vragen waarom dergelijke systeem nodig is wanneer Moslims al bidden. Deze Jamaat werd door God gevestigd, vraag het dus aan Hem.  In feite, het geloof en geloofsovertuiging in hem, verminderen sterk. Allah heeft dit  systeem gevestigd om geloof en vroomheid te herstellen. Daarom zouden zulke twijfels niet in ons hart mogen zijn. Huzur-e-Anwar zei dat wij in het licht hiervan onszelf moeten evalueren om te zien of onze gebeden en smeekbede de ware geest en enthousiasme bevatten die in andere Moslims niet aanwezig zijn. Dit is een fundamenteel vereiste. Bid dus en doe moeite voor uwzelf om dagelijks vijf keer te bidden. Op gelijke wijze zien wij de verwezenlijking van morele plichten en volkerenrechten in de Heilige profeet VZMH en deze waarden werden hersteld in het tijdperk van de Beloofde Messias a.s. Het is dus verplicht dat wij deze leerstellingen volgen zodat wij een band met God kunnen opbouwen.

Gebed word ware smeking genoemd wanneer er een ware band is met God en men bereid is om zij leven op te offeren op Zijn pad. Tenzij iemand dergelijke band vormt met Allah kunnen zijn gebeden niet oprecht en trouw zijn. Huzur-e-Anwar zei dat een teken van ware geloof is dat men de wereld volledig schuwt en zich volledig terugtrekt van haar genoegens. Hij zei  ook dat nederigheid niet betekent dan men grote zonden zoals  moord, overspel, enzovoort ontwijkt. Ware nederigheid is om de delicate regels van hoge morele waarden in de praktijk om te zetten. Bijvoorbeeld, zich onthouden van liegen, enzovoort en het volgen van de instructies van Allah. Huzur zei, ik heb twijfels over het geloof van een persoon die de hoge morele waarden niet in de praktijk beleefd.

Op het einde Huzur-e-Anwar aan alle deelnemers van de Jalsa om de programma’s met volledige aandacht bij de wonen en vroeg aan de vrijwilligers om hun taken met volledig toewijding en devotie uit te voeren.