Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 18 aug 2017 – Vergiffenis en Verzoening

Sermon du vendredi 18 août 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 18 Augustus 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis

————————————————————————–

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

De Beloofde Messias a.s. zei dat Allah verlangt dat uw bestaan een volledige revolutie ondergaat en dat je een tweede leven krijgt na de dood. Hij die de zonden van zijn broeder vergeeft en vrede sluit onder elkaar wordt zal meer vereerd worden. De Beloofde Messias a.s. zei, ook al heb je gelijk, buig je neder in nederigheid. Als de andere partij koppig blijft moet je je best doen en de zaken overlaten aan aan God.

De Beloofde Messias schrijft over zijn verwachtingen in zijn boekje “Humari Taleen” (Onze Leer). Door de eed af te leggen in de handen van de Beloofde Messias a.s., hebben we allemaal gezworen om geen onderlinge vetes en geschillen te scheppen en  om onze menselijke verlangens onder controle te houden. Hij zei verder, degene die niet kan vergeven is veroordeeld. Dergelijk persoon zal zich  enkel van de Djamaat verwijderen. Hij zei, degene die geen vrede sluit en onbuigzaam blijft is ver verwijdert van de eedvoorschriften. Huzur leert ons om niet enkel bij monde te verklaren dat wij ware Ahmadi’s zijn, maar eerder innerlijke veranderingen te blijven maken en de eden te vervullen.  Als je geen innerlijke verandering kan maken is er geen verschil tussen jou en anderen.

Huzur-e-Anwar zei verder: Onthoud twee dingen. Vrees Allah. En  heb dezelfde genegenheid voor anderen, zoals je voor jezelf hebt. Als iemand een fout begaat, moet deze vergeven worden eerder dan hem eraan te herinneren. De Heilige Profeet VZMH heeft gezegd: het is niet degene die een gevecht wint die sterk is, maar eerder degene die zijn  woede kan beheersen. Wij hebben nood aan dergelijke mensen in onze Djamaat die de kracht hebben om een verandering te brengen aan hun manieren en  goede morele waarden tonen. Hij zei dat het al een mirakel op zich was dat iedere persoon die slechte gewoontes en attitudes verafschuwt, goede gewoonten en attitudes aanwerft hetgeen een zegening is.

Huzr-e-Anwar zei, zonder de zegening van God kan men zich niet ontdoen van menselijke zwakheden. Men moeten blijven vragen voor God’s gratie en genade. Degenen die beroofd worden van God’s gratie kunnen hun plichten tegenover Allah en de mensheid niet naleven. Huzur zei: ik denk niet dat iemand die andermans rechten niet vrijwaart een ware gelovige kan zijn. Het doel van onze Djamaat is dat vroomheid ingeënt wordt in onze tong, oren, ogen en ieder orgaan van onze lichaam en dat woede en geschillen voor altijd vermeden worden. Totdat wij deze verandering teweeg kunnen brengen zullen we geen rang noch eer hebben bij Allah. Ons doel is om God te behagen. Hiervoor moeten we hoge morele waarden aanwerven en de rechten van Allah en de mensheid vestigen. Het is onze taak om vriendelijkheid op aarde te verspreiden zodat Islam kan bloeien en deuren voor prediking blijven opengaan. Moge Allah ons in staat stellen om het leer van de Beloofde Messias a.s. te volgen en medelevend te zijn voor de mensheid. Amin.