Samenvatting Vrijdagpreek 11 aug 2017 – Ware overeenstemming met de voorwaarden van Bai’at

 

SamenvattingVrijdagpreek 11 Augustus 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis (aba)

Huzur-e-Anwar zei:

Iedere Ahmadi die de Beloofde Messias a.s. volgt, zweert om zichzelf te verbeteren. Allah heeft ons gezegend met de voordelen van MTA waardoor alle Ahmadi’s hun eden kunnen vernieuwen. Na het vernieuwen van onze eed, is het belangrijk om de voorwaarden van de Bai’at (eed) strikt op te volgen teneinde iedere aspect van ons levente verbeteren. Maar er zijn mensen onder ons die ver verwijdert zijn van de normen van de Beloofde Messias a.s.. Er is bijvoorbeeld, de Bai’at voorwaarden, niet te liegen, niet wreed of onrechtvaardig te zijn, niet door menselijke zwakheden aangetast  te worden, niet arrogant te zijn of anderen pijn te veroorzaken, gunstig te zijn voor de mensheid, enzovoort. Het is dus noodzakelijk dat wij aan al deze voorwaarden aandacht besteden. De meesten van ons aanvaarden deze voorwaarden maar falen wanneer we op de proef worden gesteld. Bijvoorbeeld, sommige mensen zijn ontrouw, zeker wanneer het de bescherming van hun eigen zaken betreft en worden ook onrechtvaardig en respecteren niet de rechten van anderen.

Het werd vastgesteld dat tijdens ‘Qiza’-zaken (rechtbank), mensen de beslissingen niet op een nederige wijze aanvaarden, ze proberen echter van andermans rechten gebruik te maken. Als een beslissing niet naar hun zin is schrijven sommige mensen naar Huzur. Om dergelijke geschillen te vermijden is het noodzakelijk dat mensen hun koppigheid loslaten en ook bereid zijn om hun rechten los te laten. De Heilige Profeet VZMH leert ons dat als we aardig en genadevole zijn tegenover mensen, dat God ook aardig zal zijn t.o.v. ons. We moeten onthouden dat er voor ons ook een Dag des Oordeel zal komen. Als we God om genade en vergiffenis smeken, moeten we hetzelfde doen voor onze broeders.

Huzur-e-Anwar zei: ik verklaar niet dat alle beslissingen van de Qiza honderd procent correct zijn maar ze zijn tachtig tot vijfentachtig procent wel correct en zijn op goede bedoelingen gebaseerd. Op gelijkaardige wijze, zijn er financiële problemen in familiezaken zoals het betalen van ‘Haq Mehr’ (rechten van de vrouw).  Het is belangrijk om Taqwah (nederigheid) en rechtvaardigheid uit te oefenen in deze zaken. Degene die om zijn rechten vraagt moet ook rechtvaardigheid tonen en degene die beschuldigd wordt, moet bezorgdheid tonen.

De Heilige Profeet VZMH zei, moge Allah genade tonen aan de man die mensen gemak biedt wanneer hij zaken afhandelt en wanneer hij een terugbetaling van een loon eist. Hij zei verder, Allah zal onderdak in de Hemelen bieden aan digene die mildheid toont aan een man met schulden. Dus mensen die zich zich dit kunnen veroorloven, moeten in de rechtbanken gemak aanbieden in plaats van tijd te verspillen. Tegelijkertijd mag men niet vergeten dat mensen die iets schuldig zijn, hun schulden moeten aflossen.

De Heilige Profeet VZMH zei, dat als een rijke man zijn schulden niet terugbetaalt moet hij gedwongen worden om dit wel te doen omdat het anders  onrechtvaardig is. De gemeenschap straft daarom degenen die zijn schulden niet terugbetaalt. De Heilige Profeet VZMH heeft afgezien van het gebed in afwezigheid voor een man die ten tijde van zijn dood nog in schulden was. Probeer dus om schulden te vermijden en wees bezorgd over de aflossing. Hazrat Musleh Maoud r.a. zei dat wij Astagfaar (smeken voor vergiffenis) moeten doen om schulden te vermijden, verkwisters te worden en een loon te blijven uitbetalen ook wanneer wij geen cent verdienen. Huzur-e-Anwar zei, sommige vragen een loon om onnodige ambities te vervullen of ze nemen leningen om een zaak te beginnen zonder voorafgaande kennis en /of ervaring en gaan uiteindelijk ten onder van de zware schulden. Bespaar jezelf dus van zulke omstandigheden en vermijd leningen voor zover dit mogelijk is. Moge Allah ons in staat stellen om onze levens in ware onderdanigheid door te brengen. Amin.