Samenvatting vrijdagpreek 6 dec 2019 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 06 décembre 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 6 december 2019

Gegeven door Hazrat KhalifatulMaseeh Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha ging Huzur-e-Anwar verder met zijn relaas over de BadriSahabar.a.

Hazrat Halal-bin-Ummaiyyar.a. was een Sahabbi (metgezel) van de Heilige Profeet VZMH. Hij nam deel aan alle slagen met de Heilige Profeet VZMHmet uitzondering van de Slag van Tabuk. Hij behoorde tot de drie metgezellen die,zonder geldig excuus, niet hadden deelgenomen aan de Slag van Tabuk. Een Koranischvers daalde neer op deze drie.

Vertaling: En (Hij heeft Zich met barmhartigheid) tot de drie die waren achtergelaten gewend, totdat de aarde met haar uitgestrektheid hun te eng werd en hun eigen leven voor hen te moeilijk en zij geloofden dat er tegen Allah geen schuilplaats is, behalve bij Hem. Toen wendde Hij Zich met barmhartigheid tot hen, opdat zij zich mochten bekeren. Voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol. [9:118]

Meer details over dit incident zijn terug te vinden in SahihBoekhari (boek van Hadith) met verwijzing naar Hazrat Ka’abr.a.Hij zegt dat, de Heilige Profeet VZMH en zijn metgezellen bleven zich voorbereiden voor de Slag van Tabuk, maar ik kon het niet vanwege luiheid ondanks het hebben van macht en vermogen. Bij aankomst in Tabul vroeg de Heilige Profeet VZMH naar Hazrat Ka’abr.a. en hij werd geïnformeerd dat Hazrat Ka’abr.a. niet kon deelnemen door zijn trots en arrogantie. Een andere metgezel weerlegde dit en zei, “wij hebben altijd goedheid teruggevonden in hem”. De Heilige Profeet VZMH bleef stil toen hij dit hoorde.

Hazrat Ka’abr.a. zegt, toen de Heilige Profeet VZMH aan het terugkeren was van de strijd was ik excuses en leugens aan het proberen verzinnen om te verklaren waarom ik niet had kunnen deelnemen, maar ik besliste uiteindelijk om geen valse uitvluchten te verzinnen.Er zijn ongeveer 80 procent mensen die excuses presenteerden en de Heilige Profeet VZMH had hun reden aanvaard en eed afgenomen en ook gebeden voor hun vergiffenis.

Wanneer Hazrat Ka’abr.a. zich presenteerde aan de Heilige Profeet VZMH en gevraagd werd naar zijn reden om achter te blijven zei hij, ik dacht dat indien ik zou liegen zou Allah boos zijn en als ik de waarheid zou vertellen zou de Heilige Profeet VZMH boos zijn. Maar ik verwacht genade en vergiffenis van Allah de Almachtige. Hij vertelde dus de waarheid aan de Heilige Profeet VZMH, namelijk dat hij geen excuus had. De Heilige Profeet VZMH zei dat hij uit zijn buurt moest blijven totdat Allah een beslissing zou geven.

Er waren nog twee Sahabbi naast Hazrat Ka’abr.a. die geen excuus hadden gepresenteerd aan de Heilige Profeet VZMH. Hun namen waren Hazrat Murarahr.a. en Hazrat Halal r.a. Hazrat Ka’abr.a. vertelde dat, alle mensen hadden banden gebroken met ons. Mensen zouden mij vermijden en niet tegen mij spreken. Er gingen zo 50 dagen voorbij. De andere twee metgezellen bleven binnenshuis en zouden continu huilen, maar ik zou buitengaan en samen bidden met andere mensen. Maar niemand sprak tegen mij.

Hazrat Ka’abr.a. zegt dat, na 50 dagen hoorde ik de person die het uur van hetFajr gebed aankondigde roepen, “O Ka’ab-bin-Malik, je hebt goed nieuws”. Hierop ben ik in sajda(knieval) gevallen uit dankbaarheid. Na het Fajr gebed kondigde de Heilige Profeet VZMH aan dat Allah onze metgezellen heeft vergeven. Ik ging onmiddellijk naar hem toe. Duizenden mensen hebben mij ontmoet en feliciteerden mij. De Heilige Profeet VZMH was heel blij om hem te zien en feliciteerde hem ook.

Hazrat Ka’abr.a. zei tegen de Heilige Profeet VZMH dat hij al zijn bezittingen wilde opofferen in ruil voor deze vergiffenisdie hem verleend werd en deze zouden gereserveerd worden voor Allah en Zijn Profeet. De Heilige Profeet VZMH instrueerde hem omzelf een deel bij te houden.Hazrat Ka’abr.a. zou altijd zeggen, de beslissing door ons drie om te waarheid te spreken was beter dan de anderen die valse excuses hadden gegeven aan de Heilige Profeet VZMH. Als wij gelogen hadden zouden we zeker verwoest worden. Allah heeft strenge woorden voor zulke mensen.

Huzur-e-Anwar kondigde de inhuldiging aan van een nieuwe website van de Waqf-e-Nau afdeling. Allerlei informatie gaat hier beschikbaar zijn voor de Waqfeen-e-Nau. Zij en hun ouders moeten het voor hun eigen voordeel gebruiken.