Samenvatting vrijdagpreek 29 nov 2019 – Heren van uitmuntenheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 29 november 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

NaTashahhud, Ta’awwazen recitatie vanSoerah Al-fatehah, ging Huzur-e-Anwar verder met zijn verhaling over de BadriSahabar.a.

Eensahabbi (metgezel) van de Heilige Profeet VZMH was Hazrat Yazeed-bin-Sabutr.a.,de oudere broer van Hazrat Zaid-bin-Sabutr.a., en hij nam deel aan de slagen van BadrenUhud.

Hazrat Yazeed-bin-Sabutr.a. vertelde dat, eens zaten we samen met de Heilige Profeet VZMH toen een begrafenisstoet verscheen. De Heilige Profeet VZMH stond onmiddellijk op en wij volgden allen zijn voorbeeld.Het was de begrafenisstoet van een joodse man of vrouw.

Hazrat Yazeed-bin-Sabutvertelde ook een ander voorval waarbij de Heilige Profeet VZMH eens een nieuw graf zag in de begraafplaats. Hij vroeg ernaar en werd geïnformeerd dat een bepaalde dame was overleden. De Heilige Profeet VZMH herkende haar en vroeg waarom hij niet ingelicht werd over haar dood. Desahabaantwoordden dat hij die namiddag aan het rusten was en ook aan het vasten was. Hierop zei de Heilige Profeet VZMH, ‘Zolang ik mij onder jullie bevind, informeer me altijd wanneer iemand sterft, want mijn gebeden zijn een zegen voor hem/haar.

Nog een anderesahabivan de Heilige Profeet VZMH was Hazrat Maouzr.a. Er is een welgekend voorval over zijn vader, Hazrat Amarr.a., dat zijn twee zonen hem verboden hadden om deel te nemen aan een strijd omwille van een blessure aan zijn voet. Daarop ging hij naar de Heilige Profeet VZMH om diens toestemming te vragen om alsnog mee te vechten. De Heilige Profeet VZMH merkte ook op dat hij niet in staat zou zijn om te vechten omwille van de blessure aan zijn voet, maar gezien zijn enthousiasme en bereidheid, gaf hij alsnog zijn toestemming. Nadat hij een martelaarsdood stierf, zei de Heilige Profeet VZMH dat, ik heb Hazrat Amar samen met zijn mankepootgezien in Jannah.

Nog een anderesahabi is Hazrat Basheerr.a., die samen met zijn vader deelnam aan de Bait-e-AqbaSania.Er wordt over hem verteld dat hij ooit de andere Moslims vervoegde om de Yahudistot de Islam te roepen, zeggende ‘O groep vanYahud, vrees Allah en accepteer de Islam. Eerder vertelden jullie ons over een profeet en baden voor zijn komst, en jullie vertelden ons over zijn tekens en symbolen toen wij nog betrokken waren in afgoderij’. Hierop zei eenYahudi genaamdSallam-bin-Mustakimdat dit niet de profeet is waarop zij aan het wachten waren en alle tekens werden nog niet vervolledigd. Toen zond Allah Ayat nr.90 van Soerah Al-Baqarah.

Vertaling: ‘En toen een Boek van Allah tot hen kwam, vervullend datgene, dat bij hen was, hoewel zij voordien om overwinning over de ongelovigen plachten te bidden, toen dat tot hen kwam, herkenden zij dat niet en verwierpen het. Gods vloek rust derhalve op de ongelovigen.’

Het voorval van het overlijden van Hazrat Basharr.a. is dus dat een joodse vrouw kwam naar de Heilige Profeet VZMH bij de gelegenheid van de slag van Khaibaren presenteerde gebraden vlees. Toen de Heilige Profeet VZMH en zijn sahaba gingen zitten voor de maaltijd, aten de Heilige Profeet VZMH en Hazrat Basharr.a. als eersten. De Heilige Profeet VZMH besefte onmiddellijk dat het vlees vergiftigd was en stopte direct de anderen om ervan te eten. Hazrat Basharr.a. werdechter vergiftigd en hij stierf na een ziekte die enige tijd aansleepte. De Heilige Profeet VZMH riep de vrouw en vroeg haar wat haar had aangezet tot dergelijke onsmakelijke daad. Zij zei dat haar stam met hem had gevochten en dat veel van haar mensen door zijn handen gestorven waren. Daarop dacht zij om hem te vergiftigen. Indien hij een bedriegerwas zou hij gedood worden, en indien hij waarachtig was, zou Allah hem redden. De Heilige Profeet VZMH schonk de vrouw vergiffenis.

Huzur-e-Anwar zei dat sommige mensen beweren dat het overlijden van de Heilige Profeet VZMH het gevolg was van deze vergiftiging. De Heilige Profeet VZMH heeft dit in detail toegelicht. Huzur-e-Anwar zei dat dit een bevestigd feit is dat de Heilige Profeet VZMH niet stierf als gevolg van vergiftiging.Dit voorval vond plaats in 6 Hijri, terwijl de Heilige Profeet VZMH hierna nog vier jaar een normaal leven leidde.

Op het einde deeldeHuzur-e-Anwar twee begrafenisgebeden mee. MukarramNaseer Ahmad Sahibuit Pakistan enMukarramAta’ul-KareemSahibuit Canada. Moge Allah hen beide vergiffenis schenken. Ameen.