Samenvatting vrijdagpreek 22 nov 2019 – Heren van Uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 22 novembre 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 22 november 2019

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha ging Huzur-e-Anwar verder met zijn vertelling over de Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH).

Hazrat Maqdadr.a. was een metgezel van de Heilige Profeet VZMH. Hij had de Islam in de vroege dagen van Mekka aanvaard en had deelgenomen aan de migratie naar Habsha. Toen de Heilige Profeet VZMH naar Medina migreerde kon hij op dat ogenblik niet mee, maar na enige tijd is hij gevolgd.

Hazrat Maqdadr.a had samen met de Heilige Profeet VZMHdeelgenomen aan alle slagenen hij behoorde tot de boogschutters. Er wordt gezegd dat bij de gelegenheid van de slag van Badr, de Heilige Profeet VZMH geïnformeerd werd over een reusachtig leger en hij vroeg zijn metgezellen om advies. Sommigen zeiden dat ze niet voorbereid waren om het leger op eenderwelkmoment te bevechten. De Heilige Profeet VZMHhoorde dit advies niet graag. Sommige metgezellen gaven enthousiaste toespraken over deze gelegenheid en zeiden dat hun rijkdom en leven ter beschikking stonden voor de Islam.

Hierbij zei Hazrat Maqdadr.a. “O Profeet van Allah! We zullen niet zeggen zoals de metgezellen van Musadat jij en uw God kunnen gaan vechten;we blijven hier. Integendeel zullen wij aan uw linkerzijde en aan uw rechterzijde vechten en voor uvechten en achter u vechten. Bij het horen van deze toespraak lichtte het gezicht van de Heilige Profeet VZMH op met vreugde.

Er wordt verteld dat Hazrat Maqdadr.a. tijdens de de Slag van Badr de Heilige Profeet VZMH speculatief vroeg, “Als ik gevochten heb met een Kafir (niet-gelovige) en hij snijdt één van mijn handen af en loopt weg, en verstopt zich achter een boom en zegt: ‘Ik word een moslim ter wille van Allah’. Kan ik dan mijn wraak nemen?’ De Heilige Profeet VZMH zei, neem geen wraak als hij de Kalima gereciteerd heeft. Als je dit doet, zal hij jouw rang winnen, dat van het geloof, en jij zal tot zijn rang gedegradeerd worden, dat van een Kufr (ontkenner van het geloof).

Huzur-e-Anwar zei, volgens de Heilige Profeet VZMH is dit de rang van degenen die de Kalima reciteren. De Moslims van vandaag moeten zichzelf analyseren om te zien waar ze zich ten opzichte vandit aspect situeren.

De Heilige Profeet VZMH had Hazrat Maqdad ooit als hoofd van een troep gestuurd. Bij zijn terugkeer vroeg de Heilige Profeet VZMH over zijn tocht. Hazrat Maqdadr.a. zei, ‘toen ik vertrok zou ik mensen bekijken alsof ze mijn slaven waren’. De Heilige Profeet VZMH zei, ‘iedereen die een hoofd is heeft hetzelfde gevoel, behalve de man die Allah beschermt’. Hazrat Maqdadr.a. zei, ‘Ik zweer tot Allah, ik wens zelfs niet hoofd van twee mensen te zijn’.

Huzur-e-Anwar zei dat dit het niveau was van Taqwah (vroomheid) van de mensen die dachten dat een ambt dragenarrogantie kon veroorzaken. Onze ambtsdragers moeten dus onthouden dat deze mensen nooit naar een positie of standplaats verlangen. Wanneer men een positie gegeven wordt moet men tot Allah bidden met nederigheid en met geen enkele vorm van trots of arrogantie gevuld worden.

Er wordt gezegd over Hazrat Maqdadr.a. dat hij zwaargebouwd was en dat zijn buik redelijk prominent was. Een persoon zei dat jihad voor hem niet verplicht was door zijn fysieke toestand, maar Hazrat Maqdadr.a. reciteerde het volgende vers uit soerahTauba:

Vertaling “Gaat voort licht of zwaar” [9:41]

Hazrat MuslehMa’udr.a. legt dit vers uit als volgt; een Moslim moet niettemin opofferen op het pad van Allah en niets mag zijn weg belemmeren. Hazrat Maqdadr.a. paste dus dit vers toe op zichzelf en ondanks zijn zware lichaamsbouw nam hij deel aan de Jihad en verzon geen excuus voor zichzelf.

Moge Allah ons ook in staat stellen om dit te doen, om de ware betekenis van de Islam te begrijpen en de rechten ervan te respecteren en te behoren tot de Ummah van de Heilige Profeet VZMH. Amin.