Samenvatting vrijdagpreek 13 dec 2019 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 13 décembre 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 13 december 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fateha ging Huzur-e-Anwar verder met zijn relaas over de Slag van Tabuk.

Huzur-e-Anwar beschreef hoe mensen verschillende excuses zouden verzinnen voor de Heilige Profeet VZMH en dat hij ze zou aanvaarden. Maar Allah de Almachtige noemde zulke mensen en hun valsheden in Zijn verzen in de Heilige Koran om hen te ontmaskeren. Zo werd bijvoorbeeld een man die Jadd-bin-Qais heet te vermeld, die zei dat hij verontschuldigd moest worden voor de oorlog omdat hij schade zou kunnen lopen door de vrouwen in zijn familie. Op gelijke wijze zouden hypocrieten samenkomen bij het huis van een Joodse man genaamd Surelum, om plannen en ontwerpen te bedenken en ook om anderen te misleiden. Toen de Heilige Profeet VZMH dit ontdekte kwamen ze naar hem met veel voorwendsels, maar Allah onthulde ook hun realiteit.

De mensen die achterbleven om de Slag van Badr te vermijden waren in totaal met 80. Maar drie Sahaba bleven achter zonder enige verantwoording en met drogredenen. Twee van hen werden in de vorige preek genoemd. De derde Sahabbi was Hazrat Murara-bin-Rabee r.a. die in de preek van vandaag in meer detail wordt besproken. Naast hem was er nog een Sahabbi die vandaag vermeld wordt, Hazrat Atba-bin-Ghazwan r.a. Hij behoorde tot de eerste Sahaba en had de eer om twee maal te migreren. Huzur-e-Anwar beschreef ook de details van zijn migratie.

Na de migratie naar Medina bedacht de Heilige Profeet VZMH vier methoden om de bescherming van de levens en bezittingen van de Moslims te verzekeren. Huzur-e-Anwar besprak deze ook in zijn preek.

Op het einde kondigde Huzur-e-Anwar de inhuldiging van Daily Al-Fazl online aan. Verder kondigde hij de gebeden in afwezigheid aan van twee oudere dames: Mukarrama Syeda Tanveer-ul-Islam Sahiba, vrouw van Mukarram Sahibzada Mirza Hafeez Ahmad Sahib, zoon van Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Sani (ra). Ook Mukarrama zuster HajaShakura Nooriya Sahiba.