Samenvatting Vrijdagpreek 6 Aug 2021 – Jaarlijkse bijeenkomst VK 2021

Résumé du Sermon du vendredi 6 Août 2021

KJ-Summary-EN-20210806                       KJ-Summary-UR-20210806

 

Samenvatting vrijdagpreek 6 augustus 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

Jalsa Salana VK gaat vanaf vandaag van start. Bid alstublieft voor het succes van deze Jalsa. Moge Allah de sfeer van deze Jalsa volledig religieus houden en moge Hij de gerechtigheid in de harten van de aanwezigen vergroten. Op welke manier u ook deelneemt aan de Jalsa Salana, u moet proberen de programma’s van alle drie dagen bij te wonen en uw tijd te besteden aan gebed.

Hazrat Musleh Maoud (ra) zei ooit hierover: Ik ben tot de realisatie gekomen dat Allah de Almachtige heeft gezegd om Hem te blijven gedenken tijdens de dagen van de Jalsa. Allah de Almachtige heeft zegt dat (vertaling) wanneer je Allah blijft gedenken, Allah jou zal beginnen herinneren. Gelukkiger kan een persoon het niet hebben dan  door Allah te worden herdacht. Later gaf Huzur-e-Anwar instructies met betrekking tot de administratieve zaken van de Jalsa Salana. Huzur zei dat sommige mensen geklaagd hebben dat ze niet mochten deelnemen. Aangezien dit de eerste in Jalsa Salana van haar soort is, kan er een tekortkoming zijn, dus koester er alstublieft geen slechte gevoelens over.

Huzur-e-Anwar adviseerde de gastheren en de verschillende dienstplichtigen en zei dat je je niet ontspannen moet voelen vanwege de omstandigheden van de Jalsa, of omdat er een kleiner aantal gasten zijn die de Jalsa bijwonen. Al je aandacht moet erop gericht zijn om de beste gastheer te zijn voor elke aanwezige persoon. Het maakt niet uit hoeveel deelnemers er zijn. Allen die de Jalsa Salana bijwonen zijn gasten van Hazrat Masih-e-Maoud (as) en we moeten voor hen zorgen.

Gastheer zijn is een gewoonte die de Profeten en hun gemeenschappen kennen. Tijdens het leven van de Heilige Profeet (vzmh), wanneer hij veel gasten zou ontvangen, zou hij een aantal van die gasten overdragen aan zijn Metgezellen (Sahabba). Als de Heilige Profeet (vzmh) die gasten de volgende dag zou vragen hoe ze werden behandeld, zouden de gasten altijd antwoorden dat we nog nooit zulke aardige gastheren hebben gezien. Dit is de weg van de Heilige Profeet (vzmh) en zijn discipelen die als voorbeeld is gesteld voor ons. Op dezelfde manier heeft Hazrat Masih-e-Maoud (as) ook voorbeelden gegeven van het ontvangen van gasten. Op een gegeven moment zei Hazrat Masih-e-Maoud (as) dat, volgens mijn regels, als een gast arriveert en zelfs als zijn houding enigszins negatief is, moet je met hen geduld hebben en je moet hen gastvrijheid tonen.

Daarna sprak Huzur-e-Anwar over verschillende gebeurtenissen uit het leven van de Beloofde Messias (as) met betrekking tot het onderwerp. Evenzo adviseerde Huzur-e-Anwar de gasten dat hoewel de Islam de gastheren heeft opgedragen om voor de gasten te zorgen, worden de gasten ook geïnstrueert dat wanneer ze ergens in die rol naartoe gaan, ze aandachtig moeten zijn voor de tijd, afspraken en andere plichten van de gastheren die uitgevoerd moeten worden. Dus als je iemands huis gaat bezoeken, informeer hen dan eerst over je komst. Ook dit jaar moeten de instructies met betrekking tot maskers en het handhaven van social distancing en hoe te eten volledig worden opgevolgd. De gasten dienen te luisteren naar de instructies van de dienstplichtigen. Huzur-e-Anwar bad dat Allah alle aanwezigen en luisteraars van de Jalsa in staat mocht stellen om te excelleren in rechtsvaardigheid. Amin.