Samenvatting Vrijdagpreek 30 juli 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 30 juillet 2021

KJ-Summary-EN-20210730                 KJ-Summary-UR-20210730

Samenvatting vrijdagpreek 30 juli 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

We waren Hazrat Umar (ra) aan het bespreken. De stad van Madayin werd overwonnen gedurend de tijd dat Hazrat Umar (ra) de profetie van de Heilige Profeet (vzmh) vervuld had. Dit heeft hij gedaan tijdens de Slag van Khandaq. Toen ze (de Moslims) tijdens het slag aan het graven waren kwam de Heilige Profeet (vzmh) een steen tegen en hij had voorspeld dat de Moslims de kastelen van Medayin en Jemen zouden overwinnen. Zijn profetie werd op het moment uitgelachen maar deze kwam toch tot vervulling.

De stad van Madayin ligt ten zuiden van Baghdad. Hazrat Sa’ad (ra) werd met een leger gestuurd om deze stad te overwinnen. Maar om dit te kunnen doen moesten ze de rivier van Dajla oversteken. Aangezien alle boten weggenomen werden door de Iraniërs probeerden Hazrat Sa’ad een andere middel te vinden.

Op een nacht droomde hij dat de Moslims het rivier te paard aan het oversteken waren. Dus, Hazrat Sa’ad heeft juist dit gedaan en het kasteel van de koning Kisra veroverd en de profetie van de Heilige Profeet (vzmh) vervuld.

Er staat geschreven dat wanneer Hazrat Umar (ra) het aantal rijkdom zag die na de slag verzameld werd, begon hij te huilen. Iemand vroeg hem waarom hij aan het huilen was bij deze gelukkige moment waarop hij antwoordde, “Wanneer mensen rijk worden verhoogt ook hun hebzucht en vijandigheid. Ik huil omdat ik dit vrees (voor moslims)”. Huzur-e-Anwar zei, we zien vandaag hetzelfde niveau van hebzucht en vijandigheid tussen de Moslim landen.

Huzur-e-Anwar sprak tijdens zijn preek over andere slagvelden, bijvoorbeeld: Khozistan, Ahwaz, Harmuz. In de geschiedenis wordt er geschreven over een Iraanse leider die Harmazaan heette. Wanneer hij gevangen werd genomen vroeg hij of zijn lot door Hazrat Umar (ra) bepaald kon worden. Dus werd hij naar Hazrat Umar (ra) genomen. Toen hij daar was vroeg hij waar al de bewakers en bedienden waren. Hij werd verteld dat Hazrat Umar (ra) noch bewakers noch bedienden had. Hierop reageerde Harmazaan dat Hazrat Umar (ra) net zoals een profeet was. Hij werd verteld dat Hazrat Umar (ra) gewoon de leringen van de profeten volgde.

Hazrat Umar (ra) zei dat hij Harmazaan zou ontmoeten nadat hij al zijn juwelen had verwijderd. Tijdens de ontmoetting vertelde Hazrat Umar (ra) Harmazaan dat zij zich in een slechte staat bevonden als gevolg van hun oneerlijkheid en hun gewoonte van verraad. Harmazaan gaf toe dat de echte reden voor de overwinning van de Moslims hun eenheid achter één leider was. Na een tijd aanvaarde Harmazaan de islam en begon hij in Medina te wonen. Hij werd om advies gevraagd tijdens veldslagen tegen Iraniërs.

Op het einde besprak Huzur-e-Anwar sommige van de overledenen en kondigde hun gebeden in afwezigheid aan.