Samenvatting Vrijdagpreek 23 juli 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 23 juillet 2021

KJ-Summary-EN-20210723                 KJ-Summary-UR-20210723

 

Samenvatting vrijdagpreek 23 juli 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

We gaan verder met de bespreking van Hazrat Umar (ra). Tijdens het periode van Hazrat Umar (ra) werd de oorlog van ‘Buweeb’ gevoerd. ‘Buweeb’ is een rivier nabij Kofa. Voor deze oorlog werd er een brug gebouwd. Zoals Hazrat Umar (ra) stelde, kwam de Iraanse leger naar de moslims. Tijdens het oorlog vielen er ongeveer honderd duizend Iraanse soldaten dood. Wanneer de rest van het Iraanse leger probeerde terug te keren, werd de leger achtervolgt door Hazrat Masna (ra) en het brug werd vernield zodat ze niet konden ontsnappen. Hazrat Umar (ra) betreurde dat de leger achtervolgd werd na het overgave. Dit waren de moraliteiten die arabieren van Islam hadden geleerd.

In het geschiedenis vindt men ook terug dat er kampen waren van moslim vrouwen en kinderen nabij het slagveld. Na deze oorlog gingen sommige moslims terug naar de kamp. De moslim vrouwen die in de kampen waren dachten dat de vijanden hen kwamen aanvallen. Ze namen hun kinderen in bescherming en begonnen stenen te gooien tot ze vast stelden dat die geen vijanden maar moslim soldaten waren. Een moslim soldaat zei; dit kan men alleen verwachten van dappere moslim vrouwen.

Verder vertelde Huzur-e-Anwar meer in detail over het Slag van Qadisiyyah. Qadisiyyah is een plaats in de huidige Iraq. Tijdens deze oorlog verloor de Iraanse leger hun kracht door de moslims. Hazrat Umar (ra) wou deelnemen aan deze oorlog. Maar zijn raad adviseerde aan Hazrat Umar (ra) om in deze oorlog niet deel te nemen. Hazrat Umar (ra) gaf de leiding van deze strijd aan Hazrat Saad Bin Abi Waqas (ra). Voor het vertrek gaf Hazrat Umar (ra) gedetailleerde instructies aan Hazrat Saad Bin Abi Waqas (ra). Hazrat Umar (ra) zei ook dat hij tijdens de oorlog in contact moest blijven via briefwisseling. Van Medina vertrok een leger van vier duizend soldaten met Hazrat Saad (ra). Onderweg namen nog soldaten er deel aan. De moslim leger telde ongeveer dertig duizend soldaten. Tijdens deze slag namen 99 Sahaba’s (metgezellen) van de Heilige Profeet (vzmh) er deel aan.

Voor de oorlog,  gingen er veertien moslims naar het paleis van de koning van Iran om hem uit te nodigen om te bekeren tot de Islam. Maar de koning van Iran wees de uitnodiging af op in een zeer arrogante manier. Commandant Rustum had de leiding van de Iraanse leger in Qadisiyyah. Rustum nodigde de moslims uit voor overleg. Hazrat Rabie werd naar Rustum gestuurd. Hazrat Rabie legde drie voorwaarden aan Rustam voor. Ten eerste dat hij tot de Islam moest bekeren. Ten tweede dat hij lid moet worden van de moslimstaat na het uitbetalen van de belastingen. Ten derde dat er een oorlog moet zijn tussen beide legers.

Nadien begon de oorlog en dit duurde drie dagen. Na de derde dag stierf Rustum waardoor de Iraanse leger zich overgaf aan de moslims.