Samenvatting Vrijdagpreek 5 Aug 2022 – Jaarlijkse bijeenkomst VK 2022 : Richtlijnen voor vrijwilligers en aanwezigen

KJ-Summary-FR-20220805                KJ-Summary-NL-20220805

KJ-Summary-EN-20220805                KJ-Summary-UR-20220805

 

 

Samenvatting vrijdagpreek 5 augustus 2022

Uitgereikt door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat door de genade van Allah de Almachtige, de Jalsa Salana UK voor de eerste keer sinds 2019 op volle schaal wordt gehouden. Hoewel de Jalsa Salana vorig jaar doorging, was het op een beperkte schaal.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hoewel de Jalsa van dit jaar in de eerste plaats voor leden van de UK Jama’at is en dat internationale gasten beperkt zijn, alle leden van de UK Jama’at in volledige aantal kunnen deelnemen gedurende de drie dagen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij zou spreken over de verantwoordelijkheden die vervuld moeten worden tijdens het dienen van de gasten van de Beloofde Messias (as), vooral ten behoeve van nieuwe vrijwilligers.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) uitlegde dat dit geen gewone, wereldse conventie is, maar een gelegenheid om herinnerd te worden van de goddelijke leerstellingen en van het voorbeeld van de Heilige Profeet (vzzh), zodat wij ons leven dienovereenkomstig vorm kunnen geven.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat vrijwilligers zich aanbieden om te dienen tijdens de Jalsa, ongeacht hun beroep of status. De voorbereidingen voor de Jalsa beginnen veel vroeger dan de drie dagen van de Jalsa zelf en vragen veel tijd, die de vrijwilligers opofferen. Het verleden leert ons dat zoveel mensen hun hulp aanbieden, dat de organisatoren over meer mensen beschikken dan ze nodig hebben.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de vrijwilligers moeten dienen met de gedachte dat zij misschien geen erkenning van anderen zullen krijgen, maar dat zij deze dienst verrichten omwille van God. Vrijwilligers zouden moeten dienen met dezelfde instelling als de metgezellen van de Heilige Profeet (vzzh) en zijn vrouw, die zelf hongerig blevenen hun gasten te voeden. Eigenlijk deden zij dit op zo een manier dat hun gasten het niet zouden merken dat zij zelf niet aten. Dit behaagde de Heilige Profeet (vzzh) zeer, en zei dat God ook behaagd was met wat zij hadden volbracht.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de vrijwilligers veel verschillende soorten mensen zullen ontmoeten, waaronder zelfs die opvliegend kunnen zijn. In ieder geval moeten zij ervoor zorgen dat ze iedereen met respect en vriendelijkheid behandelen. Zij mogen nooit onbeleefd zijn tijdens contacten met gasten of zelfs met medevrijwilligers. Maar dienen steeds de hoogste graad van waardigheid te handhaven. Dit moet ook in gedachte worden gehouden door de agenten met leidinggevende taken. Moge Allah alle vrijwilligers in staat stellen om op deze manier te handelen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat gasten ook bepaalde verantwoordelijkheden hebben. Zij mogen geen onrealistische verwachtingen hebben van hun gastheren, zodat zowel de gasten als de gastheren op hun gemak zijn en niet onder onnodige druk staan. Het kan zijn dat het eten niet naar de zin van de gast is, maar hij moet zodoende met plezier eten wat hem wordt aangeboden.

Daarom moeten alle aanwezigen in gedachte houden dat zij de Jalsa bijwonen om hun band met God en hun spiritualiteit te verbeteren. Zij nemen deel aan een Jalsa dat enkel omwille van God is. We moeten altijd onthouden dat het doel van de Jalsa een zeer verheven doel is en waarvoor het minste dat we kunnen doen is onze gevoelens opofferen en ons in plaats daarvan richten op het gedenken van God en het zoeken naar vergiffenis.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we voortdurend in gedachte moeten hebben dat we ons tehuis hebben achtergelaten en naar de Jalsa zijn gereisd omwille van God. Hierdoor zullen zegeningen over onze reis en over ons verblijf in de Jalsa neerdalen. De Heilige Profeet (vzzh) leerde ons te bidden voor gerechtigheid en het welbehagen van God tijdens het reizen. Hij bracht ons ook een gebed bij voor de veiligheid van iemands reis en de veiligheid van degenen die hij thuis achterlaat.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er dezer dagen ongerustheid heerst vanwege de Covid-pandemie en daarom zou iedereen zich moeten toespitsen op gebeden voor ieders veiligheid. Iedereen moet zich concentreren op het aanbieden van Durood Sharif (gebed voor het aanroepen van zegeningen op de Heilige Profeet (vzzh)) en het aanbieden van gebeden in gemeenschap. Al die vrijwilligers die geen dienst hebben tijdens de gebedstijd moeten ook de gebeden in gemeenschap bijwonen. De aanwezigen moeten ook aandachtig luisteren naar de diverse toespraken tijdens de Jalsa, die met grote ijver zijn voorbereid en de bron kunnen zijn voor het beantwoorden van vele vragen die mensen kunnen hebben.

Zijne Heiligheid (aba) benadrukte nogmaals het belang van het gedenken en de verering van Allah, in het bijzonder tijdens deze dagen. Zijne Heiligheid (aba) spoorde iedereen aan te bidden voor het succes van de Gemeenschap, bescherming tegen haar vijanden en de bevrijding van hen die valselijk gevangen zijn genomen op grond van hun geloof. Zijne Heiligheid (aba) eindigde met het voordragen van een gebed in de woorden van de Beloofde Messias (as) voor allen die de Jalsa bijwonen. De Beloofde Messias (as) zei: “Moge Allah hen zegenen en genadig voor hen zijn, hen ontlasten van al hun problemen en verdriet, hun wensen vervullen en moge zij behoren tot ZIJN gezegende zielen op de dag des oordeels”.

O Allah, aanvaard al deze gebeden en schenk ons voorspoed tegen al onze tegenstanders, want alleen U hebt het vermogen om dat te doen. Moge Allah iedere deelnemer aan de Jalsa de ontvanger maken van al deze gebeden. Amin.